Software Engineer In Việt Nam

Việc Làm Vị Trí Từ 1 to 10 trong số 128
231

Senior Software Engineer

Jellyfish HR (Ha Noi, Việt Nam)

Mô tả công việc - Xem xét các hệ thống hiện tại, trình bày ý tưởng cải tiến hệ thống, bao gồm cải tiến hệ thống phần mềm. - Cung...
Jellyfish HR
- 19 giờ trước

Software Engineer

HR Vietnam (Singapore, Việt Nam)

Job Description We are looking for Vietnamese Software Engineer who are willing to relocate to Singapore for working, with details of duties...
HR Vietnam
- 14 giờ trước

Bridge Software Engineer

HRnavi (Ho Chi Minh, Việt Nam)

Job Description Công tác hơn 3 tháng tại Nhật (thời gian và tần suất tùy thuộc vào dự án và yêu cầu của khách hàng). Phát triển hệ thống phần...
HRnavi
- 14 giờ trước

Software Engineer

HRnavi (Ho Chi Minh, Việt Nam)

Job Description Phát triển nguyên mẫu sử dụng công nghệ Blockchain cho PoC trong nhiều ngành công nghiệp Phát triển các sản phẩm mới áp dụng công nghệ Blockchai...
HRnavi
- 1 ngày trước

Software Engineer

HRnavi (Ha Noi, Việt Nam)

Job Description - Chịu trách nhiệm phát triển và hỗ trợ phần mềm cho công ty. - Thực hiện các công việc khác được giao bởi quản lý. - Chi...
HRnavi
- 1 ngày trước

Bridge Software Engineer HCM

HRnavi (Ho Chi Minh, Việt Nam)

Job Description Hỗ trợ phát triển hệ thống cho các khách hàng người Nhật Phiên dịch hỗ trợ đội ngũ team Việt Nam và Nhật để công việc diễn ra...
HRnavi
- 1 ngày trước

Software Engineer

HRnavi (Hai Phong, Việt Nam)

Job Description - Có khả năng thực hiện được tất cả các nghiệp vụ như thiết kế tổng quan, thiết kế chức năng, thiết kế chương trình, lập trình, kiểm...
HRnavi
- 1 ngày trước

Software Engineer

HRnavi (Ho Chi Minh, Việt Nam)

Job Description Tạo và trình bày thông số phần mềm. Chuẩn bị và trình bày ước tính về thông số. Tiến hành đánh giá phần mềm. Phát triển và bán...
HRnavi
- 1 ngày trước

Software Engineer

HRnavi (Ha Noi, Việt Nam)

Job Description - Responsible for development Game online projects for Japan customer - Carry out other tasks when assigned Skill - Strong knowledge about Onlin...
HRnavi
- 1 ngày trước

Software Engineer/ C++ Developer

OPSWAT (Ho Chi Minh City, Việt Nam)

OPSWAT is a global cyber security company providing solutions for enterprises since 2002 to identify, detect, and remediate advanced security threats from data ...
JobScore
- 2 ngày trước
Next
  1. Jobs
  2. Information Technology
  3. Software Engineer
Xem tất cả Starred Jobs