admin in Việt Nam

Admin In Việt Nam - 468 Job Positions Available

1 – 20 trong số 468
Manulife
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Specialist, Corporate Admin Dist.7 Saigon VN Dist.7 Saigon

Manulife (Dist.7 Saigon VN Dist.7 Saigon)

Are you looking for unlimited opportunities to develop and succeed? With work that challenges and makes a difference, within a flexible and supportive environme...

Manulife Đăng 7 giờ trước
Manulife
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Assistant Manager, Corporate Admin Dist.7 Saigon VN Dist.7 Saigon

Manulife (Dist.7 Saigon VN Dist.7 Saigon)

Are you looking for unlimited opportunities to develop and succeed? With work that challenges and makes a difference, within a flexible and supportive environme...

Manulife Đăng 7 giờ trước
Mindshare
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Mindshare | Billing Admin Ho Chi Minh City

Mindshare (Ho Chi Minh City)

Reporting of the role This role reports to Manager 3 best things about the job: To be a part of a dynamic working environment and surrounded by the best practit...

GroupM Đăng 2 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : CV kỹ thuật Vận hành Thẻ (System Admin) Ha Noi

- Tiếp nhận hồ sơ phát hành và gia công Thẻ hoặc PIN. - Thực hiện cài đặt, thay đổi tham số POS/ATM theo đề nghị của Chi nhánh. -...

VRB Đăng 2 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : System Admin Leader (Linux) Ho Chi Minh Ho Chi Minh

J&T Express (Ho Chi Minh Ho Chi Minh) +4 other locations

Trực tiếp tham gia phụ trách quản trị, vận hành toàn bộ hệ thống ứng dụng của Công ty Trực tiếp cấu hình, cài đặt các ứng dụng như Apache...

J&T Express Đăng 7 ngày trước
Intel
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : TEGT Admin Ho Chi Minh City

Intel (Ho Chi Minh City)

Job Description Duties include strong calendar management, with shifting priorities and deadlines, booking complex domestic/international travel, managing trave...

Intel Đăng 5 ngày trước
Codix
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Unix / System Admin - Shift working Ho Chi Minh Ho Chi Minh

Codix (Ho Chi Minh Ho Chi Minh) +5 other locations

Unix system administration IT platforms monitoring and troubleshooting System/Application backup setup and restore Oracle Fusion Middleware installation and adm...

Codix Đăng 10 ngày trước
Abbott Laboratories
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Receptionist cum Admin Ho Chi Minh City

Abbott Laboratories (Ho Chi Minh City)

MAIN RESPONSIBILITIES: Receive and transfer telephone call, take messages. Handle in/out business mailings/packages as per guideline process. Receive incoming d...

Abbott Laboratories Đăng 9 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Database Admin (SQL, 2 yrs experience) Ho Chi Minh Ho Chi Minh

ASWHITE VIETNAM (Ho Chi Minh Ho Chi Minh)

We are looking for a Database Administrator with a passion for providing excellence to join the team. The role will involve providing proactive and reactive Dat...

ASWHITE VIETNAM Đăng 12 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Database Admin (DBA/AWS RDS/SQL Server) Ho Chi Minh Ho Chi Minh

Vietjetair (Ho Chi Minh Ho Chi Minh) +3 other locations

Ensure the Databases system stable operation: Configure database servers. Monitor and maintain system health and security. Design backup processes for server an...

Vietjetair Đăng 14 ngày trước
Viettel Group
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : System Admin (IT Support, Linux) Ha Noi

Viện Hàng không Vũ trụ Viettel (VTX) là đơn vị trực thuộc Tập đoàn Viễn thông Quân đội. Chức năng là nền tảng để xây dựng một tổ hợp công...

Viettel Group Đăng 15 ngày trước
Encapital Financial Technology
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : System Admin/System Engineer/IT Support Ha Noi

Quản trị hạ tầng Quản trị Hạ tầng phần cứng: Máy chủ, Network và Storage Quản trị hạ tầng ảo hoá Monitor hệ thống hạ tầng Planning resource Cài đặt...

Encapital Financial Technology Đăng 17 ngày trước
Ogilvy
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : {T&A Ogilvy} Admin - Freelance Contract Ho Chi Minh City

Ogilvy (Ho Chi Minh City)

Maintain strong relationships with Vendors, Supplier and Third party. Manages all paperwork processes for Client service team. Preparing PO, contract for Freela...

Ogilvy Đăng 22 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : System Admin (IT Support) up to $1500 Ha Noi

VRB (Ha Noi)

Xây dựng, triển khai, giám sát, quản trị và tối ưu hóa các hệ thống máy chủ, hệ điều hành, hệ thống lưu trữ, sao lưu/phục hồi dữ liệu. Nghiên...

VRB Đăng 22 ngày trước
KMS Technology
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Admin Executive and Receptionist Ho Chi Minh City

KMS Technology (Ho Chi Minh City)

Job Description The Admin Executive cum Receptionist will take care of the daily operations of administration for a KMS office. This position needs...

KMS Technology Đăng 21 ngày trước
Lalamove
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : HR & Admin Intern - Hanoi Ha Noi

Lalamove (Ha Noi)

Lalamove is disrupting the logistics industry by connecting customers and drivers directly through our technology. We offer customers a lightning fast and conve...

Lalamove Đăng 20 ngày trước
Katalon, Inc.
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Operation Engineer (Salesforce System Admin) Ho Chi Minh City

Katalon, Inc. (Ho Chi Minh City)

Optimize and automate operation workflows, serve as a primary system administrator for the Salesforce environment Work with revenue teams to improve sales, deve...

Katalon, Inc. Đăng 20 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : System Admin (Linux) Ha Noi

Cài đặt, quản lý các máy chủ vật lý, máy chủ ảo hóa (CentOS, Window, ESX,….), thiết bị mạng (firewall, router, switch) Quản trị các máy chủ/thiết bị VoiceIP: Gi...

South Telecom Đăng 23 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Software Engineer (BA, System Admin) Ho Chi Minh Ho Chi Minh

SCC Vietnam (Ho Chi Minh Ho Chi Minh) +2 other locations

Overall Job Purpose: Successful candidate will work within the SCC IT Development Team to design, develop and maintain Contract Management system and workflows ...

SCC Vietnam Đăng 23 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : System Admin / Network Engineer Ho Chi Minh Ho Chi Minh

Alive Việt Nam Co., Ltd (Ho Chi Minh Ho Chi Minh)

Install OS, Upgrade / Configuring packages, modules, setting up security on the Linux / Windows system The monitoring system proposes suitable configurations. A...

Alive Việt Nam Co., Ltd Đăng 29 ngày trước

Don't miss new opportunities

Confirmation email sent to

Check your email and click on the link to start receiving your job alerts

Receive the latest job openings for:

admin

You also might be interested in:

Sales Admin

Receptionist

Sales Admin

Nhân Viên

IT Support

Sale Admin

Microsoft Office

Trợ Lý Kinh Doanh

Marketing

Nhân Viên Kinh Doanh

Bạn chÆ°a tìm được công việc phù hợp?

Đăng ký Recruit.net Job Alerts và nhận những thông báo ngay khi có việc làm mới phù hợp nhất với bạn.

Confirmation email sent to

Check your email and click on the link to start receiving your job alerts

All Filters Apply
Xem theo
Xem theo nhà tuyển dụng
Duyệt theo địa điểm làm việc