admin in Việt Nam

Duyệt theo ngày
Chức danh
Duyệt theo địa điểm làm việc
Nhà tuyển dụng
Browse by experience
All Filters

Admin In Việt Nam - 43 Job Positions Available

Top Cities:
1 – 20 trong số 43
MK Group
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : System Admin (System Engineer, Linux) Ha Noi

Triển khai các dịch vụ của Microsoft: AD, LDAP, GPO, File Server. Triển khai, vận hành quản trị hệ thống máy chủ dịch vụ trên OS Windows Server, Linux Cấu...

MK Group Đăng 15 giờ trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : System Admin (Networking, SQL) Ho Chi Minh Ho Chi Minh

Dai-ichi Life Việt Nam (Ho Chi Minh Ho Chi Minh)

This position is responsible for support Manager in managing, maintaining and monitoring the server systems of the company to make sure the servers are backed u...

Dai-ichi Life Việt Nam Đăng 15 giờ trước
Magnolia
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : SysOps / Devops / IT-I Admin Ho Chi Minh Ho Chi Minh

Magnolia (Ho Chi Minh Ho Chi Minh)

We are looking for an experienced SysOps / DevOps / IT-I Admin to join a dynamic team where we are doing a mix of system administration and IT helpdesk work....

Magnolia Đăng 1 ngày trước
NEXTOP CO.,LTD
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : System Admin/ System Engineer Ha Noi

We are searching for a System Admin. The job will perform following tasks: - Design & Implement network, server infrastructure to big system at Data Center...

NEXTOP CO.,LTD Đăng 4 ngày trước
Liberty Insurance Pte Ltd
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Assistant, Claims-Motor Admin (06 months contract) Ho Chi Minh Viet Nam Ho Chi Minh

Liberty Insurance Pte Ltd (Ho Chi Minh Viet Nam Ho Chi Minh)

Job Description Receive document from Dealers or Customers Check and support respective to get sufficient documents Scan document and upload to system Check rel...

Liberty Insurance Pte Ltd Đăng 11 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : IT Business Partner (System Admin, SQL) Ho Chi Minh Ho Chi Minh

De Heus Asia (Ho Chi Minh Ho Chi Minh) +3 other locations

Mục đích Công việc Đảm bảo chuẩn hóa qui trình quản trị kinh doanh cho tất cả công ty thành viên trong De Heus Việt nam. Khai thác và phát...

De Heus Asia Đăng 15 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Temporary Sales Admin ( 6 months) Ho Chi Minh City

Libertyinsurance (Ho Chi Minh City)

Hỗ trợ các công tác admin cho phòng Distribution. Trách nhiệm: : Nhận và xử lý dữ liệu từ đối tác, upload lên hệ thống làm việc cho nhân viên...

Liberty Mutual Insurance Đăng 14 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : System Admin (IT Support, Networking) Ha Noi

· Quản trị hệ thống thống máy chủ và ứng dụng doanh nghiệp · Hỗ trợ người dùng cuối: · Trong các ứng dụng/dịch vụ phục vụ cho người dùng...

Hong Ngoc Hospital Đăng 14 ngày trước
Liberty Insurance Pte Ltd
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Assistant, Claims-Motor Admin Ho Chi Minh Viet Nam Ho Chi Minh

Liberty Insurance Pte Ltd (Ho Chi Minh Viet Nam Ho Chi Minh)

Job Description Receive document from Dealers or Customers Check and support respective to get sufficient documents Scan document and upload to system Check rel...

Liberty Insurance Pte Ltd Đăng 23 ngày trước
BIDV Securities Company (BSC)
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : System Admin (Networking, IT Support) Ho Chi Minh Ho Chi Minh

BIDV Securities Company (BSC) (Ho Chi Minh Ho Chi Minh)

Quản trị, vận hành hệ thống phần mềm ứng dụng: - Chịu trách nhiệm triển khai phần mềm ứng dụng - Hỗ trợ người dùng sử dụng phần mềm -...

BIDV Securities Company (BSC) Đăng 22 ngày trước
IDP Education Ltd
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : CD IELTS Admin Officer Ha Noi

An ASX100 business part that is owned by Australian universities, IDP is a pioneer in international education services. IDP Education Limited is an ASX listed c...

IDP Education Ltd Đăng 6 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : HR & Admin Manager Ho Chi Minh City

Coach and develop a team • Implement interventions and develop a positive leadership style that strengthens and improve employee engagement within HR department...

Bollore Logistics Asia Pacific Đăng 2 giờ trước
DFDL
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Receptionist cum Admin Officer Ho Chi Minh City

DFDL (Ho Chi Minh City)

Overview DFDL is a leading ASEAN with offices (or collaborating firms) in Cambodia, the Lao PDR, Myanmar, Thailand, Vietnam, Philippines, Indonesia, Bangladesh,...

DFDL Đăng 2 giờ trước
DHL Express
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Field Sales Executive Ha Noi

DHL Express (Ha Noi)

What makes DHL great? Our People! We know each employee’s individual contributions make us the #1 Express Delivery and Logistics Company in the world. Distingui...

DHL Express Đăng 1 ngày trước
Elanco
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Executive Assistant to Country Director Ho Chi Minh City

Elanco (Ho Chi Minh City) +1 other locations

As a leading global animal health company, Elanco delivers innovative products and services to improve the health of pets and farm animals around the world beca...

Elanco Đăng 1 ngày trước
Fedex
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Operations Specialist Ho Chi Minh City

Fedex (Ho Chi Minh City)

Service Assurance; Quality Management; Contract Management/Sourcing; Clearance Regulatory; Vendor Management; Admin & Support; Operations Regulatory Compliance...

Fedex Đăng 2 ngày trước
Fedex
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : VN0202:Senior Secretary Ho Chi Minh City

Fedex (Ho Chi Minh City)

Admin & Support; Administrative Support; Diary & Travel Management; Reporting & Presentation Preparation Education: Secondary education or equivalent...

Fedex Đăng 2 ngày trước
Citi
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Vice President – Corporate Finance (Credit Product Sales Manager) Ho Chi Minh City

Citi (Ho Chi Minh City)

Job responsibilities This role requires a corporate finance professional to enhance Citi Commercial Bank (CCB) Vietnam business’ capability in identifying and c...

Citi Đăng 8 ngày trước
Liberty Insurance Pte Ltd
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Sales Support Executive Ho Chi Minh Viet Nam Ho Chi Minh

Liberty Insurance Pte Ltd (Ho Chi Minh Viet Nam Ho Chi Minh)

Liberty Mutual In business since 1912, and headquartered in Boston, Mass., today we are the 6th largest global property and casualty insurer based on 2020 gross...

Liberty Insurance Pte Ltd Đăng 11 ngày trước
Nimble
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Senior People Operations (Hybrid) Ho Chi Minh City

Nimble (Ho Chi Minh City)

People Operations Become the first advocate for our company’s culture internally and externally. Create and lead initiatives to give our new local and foreign j...

Nimble Đăng 12 ngày trước

Don't miss new opportunities

Confirmation email sent to

Check your email and click on the link to start receiving your job alerts

Receive the latest job openings for:

admin

You also might be interested in:

Systems Engineer

Vietnamese

System Administration

Outings

New Business Opportunities

Idp

IELTS

Finance

Customer Support

Microsoft Office

Bạn chÆ°a tìm được công việc phù hợp?

Đăng ký Recruit.net Job Alerts và nhận những thông báo ngay khi có việc làm mới phù hợp nhất với bạn.

Confirmation email sent to

Check your email and click on the link to start receiving your job alerts

All Filters Apply
Xem theo
Chức danh
Duyệt theo địa điểm làm việc
Browse by experience