abbott in Việt Nam

Abbott In Việt Nam - 90 Job Positions Available

1 – 20 trong số 90
Abbott Laboratories
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Abbott Ambassador (Sales - Diagnostics) - Hanoi & Ho Chi Minh Ho Chi Minh City

Abbott Laboratories (Ho Chi Minh City)

ROLES & RESPONSIBILITIES RETENTION RATE: Ensure instrument analytical turnaround time (uptime/repair/maintenance) Conduct customer business review (KPI reviews)...

Abbott Laboratories Đăng 1 ngày trước
Abbott
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Trình Dược Viên Kênh Nhà Thuốc - Ngành Hàng Dược Phẩm Abbott - Kiên Giang - Thời Vụ 6 Tháng Kiên Giang

Abbott (Kiên Giang)

Mô tả Công việc Giới thiệu sản phẩm đến khách hàng: • Tìm hiểu và giới thiệu toàn bộ danh mục sản phẩm của công ty đến khách hàng là...

TUOITREVN Đăng 4 ngày trước
Abbott
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Trình Dược Viên Kênh Bệnh Viện - Ngành Hàng Dược Phẩm Abbott - Hà Nội - Thời Vụ 6 Tháng Ha Noi

Abbott (Ha Noi)

Mô tả Công việc 1. Territory Management • Develop customer database with detailed records of hospital/ health center/ target organization/ health care professio...

TUOITREVN Đăng 4 ngày trước
Abbott
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Trình Dược Viên Kênh Bệnh Viện - Ngành Hàng Dược Phẩm Abbott - Quảng Ninh Quảng Ninh

Abbott (Quảng Ninh)

Mô tả Công việc 1. Territory Management • Develop customer database with detailed records of hospital/ health center/ target organization/ health care professio...

TUOITREVN Đăng 4 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Brand Communication & Project Intern Ho Chi Minh City

JOB DESCRIPTION: 1, Summary: The intern in this position will support with brand management in nutrition business. This may involve in checking brand QC to be i...

Abbott Laboratories GmbH (Viet Nam Br) Đăng 2 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Executive Assistant cum Internal Communication Manager (Pharma Division - Based in HCM) Ho Chi Minh City

JOB DESCRIPTION: ROLES & RESPONSIBILITIES 1, Summary: The Executive Assistant cum Internal Communication Manager reports to General Manager (GM) and collaborate...

Abbott Laboratories GmbH (Viet Nam Br) Đăng 2 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Market Access Manager (Established Pharmaceuticals - Based in Hanoi) Ha Noi

JOB DESCRIPTION: Primary Job Function: Responsible for strategic partnership and market access strategy implementation at the assigned MA authorities or regiona...

Abbott Laboratories GmbH (Viet Nam Br) Đăng 2 ngày trước
Abbott Laboratories
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Commercial EHS Manager Ho Chi Minh City

Abbott Laboratories (Ho Chi Minh City)

JOB DESCRIPTION: ROLES & RESPONSIBILITIES 1, Summary: Lead EHS function to ensure long term/short- term business goals are achieved in compliance with regulatio...

Abbott Laboratories Đăng 2 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Technical Service Specialist (Diagnostics - Ha Noi) Ha Noi

JOB DESCRIPTION: Job Description: Provide backup first line service to Abbott Ambassadors (Service interventions requiring less than 4 hours labor time...

Abbott Laboratories GmbH (Viet Nam Br) Đăng 2 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Receptionist & Admin Staff - Contract 12 Months Ho Chi Minh City

JOB DESCRIPTION: *JOB DESCRIPTION: • Be the face of Abbott Pharmaceutical Department, to greet visitors and direct them to correct destination • Receive phone...

Abbott Laboratories GmbH (Viet Nam Br) Đăng 2 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Senior Manager, Talent & Organization Consulting Ho Chi Minh City

JOB DESCRIPTION: Role Summary Provide thought leadership and play the role as a senior consultant. Professional Level Individual Contributor with comprehensive ...

Abbott Laboratories GmbH (Viet Nam Br) Đăng 2 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Medical Affairs Manager Ho Chi Minh City

JOB DESCRIPTION: 1, Summary: Abbott Nutrition Vietnam is currently looking for a Medical Affairs Manager, who will be responsible for supporting in performing...

Abbott Laboratories GmbH (Viet Nam Br) Đăng 2 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Account Payable Accountant (AP Accountant Temp 6 Months) Ho Chi Minh City

JOB DESCRIPTION: A. Summary: Role: Work directly with other functions and partners to verify and processing payment request, which accounts for 85% workload, as...

Abbott Laboratories GmbH (Viet Nam Br) Đăng 2 ngày trước
Abbott Laboratories
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : OTC Supervisor Ho Chi Minh City

Abbott Laboratories (Ho Chi Minh City)

Customer Credit risk control including risk assessment Review and release blocked orders Invoicing and revenue recognition control AR follow-up and collection I...

Abbott Laboratories Đăng 2 ngày trước
Abbott Laboratories
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : OTC Accountant Ho Chin Minh Ho Chi Minh

Abbott Laboratories (Ho Chin Minh Ho Chi Minh)

Kiểm tra hợp đồng bán hàng Kiểm tra đối chiếu, xác nhận công nợ với khách hàng. Theo dõi các chương trình khuyến mãi và xuất hóa đơn khuyến mãi...

Abbott Laboratories Đăng 2 ngày trước
Abbott Laboratories
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Warehouse Staff Bien Hoa

Thực hiện các công việc theo quy trình tiêu chuẩn Thực hiện việc thực hiện các quy định về lao động, phòng cháy chữa cháy, các quy tắc và quy...

Abbott Laboratories Đăng 2 ngày trước
Abbott Laboratories
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : District Sales Manager - Ha Noi Ha Noi

- Lập kế hoạch & phát triển hệ thống hoạt động kinh doanh tại khu vực bán hàng được giao theo định hướng của phòng kinh doanh. - Lập danh...

Abbott Laboratories Đăng 2 ngày trước
Abbott Laboratories
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Forklift Driver Da Nang

Thực hiện các công việc theo quy trình tiêu chuẩn Thực hiện việc thực hiện các quy định về lao động, phòng cháy chữa cháy, các quy tắc và quy...

Abbott Laboratories Đăng 2 ngày trước
Abbott Laboratories
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Warehouse Staff Ha Noi

Chịu trách nhiệm chọn hàng (chọn, kiểm tra) theo bộ phận Trưởng nhóm xuất hàng Thực hiện các công việc theo quy trình tiêu chuẩn Thực hiện việc thực hiện...

Abbott Laboratories Đăng 2 ngày trước
Abbott Laboratories
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Brand Communication & Project Intern Ho Chi Minh City

Abbott Laboratories (Ho Chi Minh City)

1, Summary: The intern in this position will support with brand management in nutrition business. This may involve in checking brand QC to be in line with visua...

Abbott Laboratories Đăng 2 ngày trước

Don't miss new opportunities

Confirmation email sent to

Check your email and click on the link to start receiving your job alerts

Receive the latest job openings for:

companyabbott

You also might be interested in:

Sales

Sales Representative

Trade Sales Representative

Key Account Manager

Executive Assistant

Sales Manager

Supervisor

Based

District Sales Manager

Supervisors

Bạn chÆ°a tìm được công việc phù hợp?

Đăng ký Recruit.net Job Alerts và nhận những thông báo ngay khi có việc làm mới phù hợp nhất với bạn.

Confirmation email sent to

Check your email and click on the link to start receiving your job alerts