abbott in Việt Nam

Duyệt theo ngày
Skills
Duyệt theo địa điểm làm việc
Thời gian
Nhà tuyển dụng
All Filters

Abbott In Việt Nam - 18 Job Positions Available

1 – 18 trong số 18
Abbott Laboratories
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Demand and Planning Manager - Abbott Pharmaceuticals Ho Chi Minh City

Abbott Laboratories (Ho Chi Minh City)

MAIN PURPOSE OF ROLE Responsible in forecasting accurate order Provide customers with products information Support Commercial, Finance in areas of cost improvem...

Abbott Laboratories Đăng 4 giờ trước
Abbott Laboratories
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Brand Manager (Gastrointestinal) - Abbott Pharmaceuticals Ho Chi Minh City

Abbott Laboratories (Ho Chi Minh City)

1, Summary: Responsible for the product planning and execution throughout the product lifecycle, including; gathering and prioritizing product and customer requ...

Abbott Laboratories Đăng 4 giờ trước
Abbott Laboratories
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Associate Regulatory Affairs Manager - Abbott Pharmaceuticals Ha Noi

MAIN PURPOSE OF ROLE Product registration including new, renewal, variations, special import license, promotional materials… Do regulatory activities to support...

Abbott Laboratories Đăng 1 ngày trước
Abbott Laboratories
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Key Account Executive - Abbott Vascular Ha Noi

RESPONSIBILITIES - Drives product usage by scheduling sales calls to meet with current and potential customers to fulfill unit growth objectives assigned by com...

Abbott Laboratories Đăng 11 ngày trước
Abbott Laboratories
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Warehouse Staff Bien Hoa

Chịu trách nhiệm chọn hàng (chọn, kiểm tra) theo bộ phận Trưởng nhóm xuất hàng Thực hiện các công việc theo quy trình tiêu chuẩn Thực hiện việc thực hiện...

Abbott Laboratories Đăng 4 giờ trước
Abbott Laboratories
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Senior Public Affairs Manager Ho Chi Minh City

Abbott Laboratories (Ho Chi Minh City)

Stakeholders Addressed Primary: Media, employees, strategic partners, public/ external groups, KOLs, Professional Organizations, NGOs Job Purpose: Develop and e...

Abbott Laboratories Đăng 3 ngày trước
Abbott Laboratories
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Customer Finance Manager - GT Ho Chi Minh City

Abbott Laboratories (Ho Chi Minh City)

ROLE: Responsible for providing support and being key source of financial expertise to the commercial business unit of Abbott Nutrition Vietnam...

Abbott Laboratories Đăng 1 ngày trước
Abbott Laboratories
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Trade Sales Representative Ha Noi

NHIỆM VỤ CHÍNH Thực hiện các bước bán hàng cơ bản và các phép toán qui đổi trong Sales Hồ sơ bán hàng, tuyến bán hàng, đánh giá thực hiện,...

Abbott Laboratories Đăng 1 ngày trước
Abbott Laboratories
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Key Account Manager - Pharmaceuticals - HCM Ho Chi Minh City

Abbott Laboratories (Ho Chi Minh City)

ROLES & RESPONSIBILITIES 1. Summary: Responsible for ensuring that the assigned territory meets or exceeds Abbott sales objectives. Maximize the return...

Abbott Laboratories Đăng 1 ngày trước
Abbott Laboratories
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Quality Control Staff Bien Hoa

Giám sát hoạt động của bộ phận dán nhãn có phù hợp với quy trình chuẩn. Căn cứ vào những thông tin và dữ liệu nhận được từ nhà cung...

Abbott Laboratories Đăng 1 ngày trước
Abbott Laboratories
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Internal Control Executive Ha Noi

• Develop risk–based annual audit and SOX testing plans detailing the scope, nature and timing of audit activities. • Design internal audit procedures and work ...

Abbott Laboratories Đăng 1 ngày trước
Abbott Laboratories
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Head of Modern Trade Ho Chi Minh City

Abbott Laboratories (Ho Chi Minh City)

MAIN PURPOSE OF ROLE Responsible for ensuring that sales process is carried out properly and the work of Modern Trade Channel is completed on schedule as requir...

Abbott Laboratories Đăng 4 ngày trước
Abbott Laboratories
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : MT District Sales Manager Ho Chi Minh City

Abbott Laboratories (Ho Chi Minh City)

• Drive regional results through the creation and execution of territory plans by channel and customer type. • Manage distributors to ensure optimal availabilit...

Abbott Laboratories Đăng 7 ngày trước
Abbott Laboratories
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Senior Field Operation Manager - Modern Trade Channel Ho Chi Minh City

Abbott Laboratories (Ho Chi Minh City)

Role: Responsible for ensuring the sales process is carried out properly and the work is completed on schedule as required by the Company. Responsibilities: - D...

Abbott Laboratories Đăng 6 ngày trước
Abbott Laboratories
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Customer Services Executive Ha Noi

Theo dõi hoạt động xuất hàng tại Region 7 – Hà Nội, bao gồm các kênh: Nhà phân phối (DA – region 7) Distributor (DA – Region 7) Modern Trade....

Abbott Laboratories Đăng 5 ngày trước
Abbott Laboratories
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Associate Marketing Director – Ensure Upstream Ho Chi Minh City

Abbott Laboratories (Ho Chi Minh City)

PRIMARY FUNCTION Responsible managing the brand contributing to $xxMM USD of the organization turnover on topline. Drive annual planning and cross-functional ex...

Abbott Laboratories Đăng 11 ngày trước
Abbott Laboratories
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Forklift Driver Bien Hoa

Thực hiện các công việc theo quy trình tiêu chuẩn Thực hiện việc thực hiện các quy định về lao động, phòng cháy chữa cháy, các quy tắc và quy...

Abbott Laboratories Đăng 13 ngày trước
Abbott Laboratories
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : QC Staff Ha Noi

Giám sát hoạt động của bộ phận dán nhãn có phù hợp với quy trình chuẩn. Căn cứ vào những thông tin và dữ liệu nhận được từ nhà cung...

Abbott Laboratories Đăng 13 ngày trước

Don't miss new opportunities

Confirmation email sent to

Check your email and click on the link to start receiving your job alerts

Receive the latest job openings for:

companyabbott

You also might be interested in:

Microsoft Office

MAN

Bạn chÆ°a tìm được công việc phù hợp?

Đăng ký Recruit.net Job Alerts và nhận những thông báo ngay khi có việc làm mới phù hợp nhất với bạn.

Confirmation email sent to

Check your email and click on the link to start receiving your job alerts

All Filters Apply
Xem theo
Duyệt theo địa điểm làm việc