Giới thiệu

Recruit.net là một công cụ tìm kiếm việc làm cho phép người dùng ngay lập tức tìm kiếm các công việc được đăng bởi hàng ngàn website site của các công ty, website tuyển dụng, báo điện tử, và rao vặt.

Chúng tôi cũng cung cấp người dùng các công cụ hung mạnh để lọc tin tuyển dụng theo ngày, công ty, địa điểm và cũng cho phép họ tạo các chức năng theo dõi việc làm thông qua email hoặc RSS.

Chúng tôi giúp các website tuyển dụng và các công ty quảng cáo các tin tuyển dụng của họ bằng cách đưa các người tìm việc trực tiếp tới website của họ. Chúng tôi hiển thị 1 cách tổng quan mỗi công việc trên website Recruit.net và liên kết những người dùng trực tiếp tới website để nộp đơn tuyển dụng cho việc làm đó. Nếu bạn muốn chúng tôi hiển thị tin tuyển dụng của website bạn, xin mời Click vào đây để gửi thông tin chi tiết cho chúng tôi.

Chúng tôi luôn luôn chào mừng những phản hồi và góp ý của bạn

Công cụ tìm kiếm của chúng tôi có thể thu thập dữ liệu từ các quốc gia sau đây:

"Choose a job you love and you will never work a day in your life"

— Confucius