team leader in Việt Nam

Team Leader In Việt Nam - 888 Job Positions Available

1 – 20 trong số 888
Ninja Van
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : QA Training Team Leader Ho Chi Minh City

Ninja Van (Ho Chi Minh City)

Ninja Van is a tech-enabled logistics company on a mission to provide hassle-free delivery services for businesses of all sizes across Southeast Asia. Launched ...

Ninjavan Đăng 2 ngày trước
Ninja Van
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Client Relation Team Leader Ho Chi Minh City

Ninja Van (Ho Chi Minh City)

Ninja Van is a tech-enabled logistics company on a mission to provide hassle-free delivery services for businesses of all sizes across Southeast Asia. Launched ...

Ninjavan Đăng 2 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : PHP Team leader (Laravel, MySQL) ~$2500 Ha Noi

Tham gia vào việc phân tích giải pháp và xây dựng kiến trúc kỹ thuật cho các yêu cầu dự án Review, tối ưu chất lượng code cho nhân viên...

VCC Exchange Đăng 2 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : .NET Team Leader (ASP.NET, English) Ho Chi Minh Ho Chi Minh

ASWHITE VIETNAM (Ho Chi Minh Ho Chi Minh)

The Opportunity A specialist in the Australian Insurance industry is seeking a .NET .Team Leader to join their team. Responsibilities Monitor project...

ASWHITE VIETNAM Đăng 2 ngày trước
Abbott Laboratories
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Outbound Team Leader Bien Hoa

Sắp xếp các nhân sự để thực hiện công việc của nhóm xuất hàng Giám sát hoạt động và quản lý nhóm xuất hàng để tuân thủ quy trình chuẩn....

Abbott Laboratories Đăng 2 ngày trước
Abbott Laboratories
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : VAS Team Leader Ha Noi

Sắp xếp nguồn nhân lực trong nhóm VAS để đảm bảo công việc được hoàn thành hàng ngày Giám sát hoạt động và quản lý nhóm VAS để thực hiện...

Abbott Laboratories Đăng 1 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Front-end Team Leader (AngularJS/VueJS) Ho Chi Minh Ho Chi Minh

Skedulo Vietnam (Ho Chi Minh Ho Chi Minh) +8 other locations

REQUIREMENTS: We are looking for a Front-end Team Leader who will lead our Front-end team in VN and also work closely with our global CX Delivery teams...

Skedulo Vietnam Đăng 5 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Economic Governance Team Leader - #EUProposal VN

Project description The European Commission endorsed the financing decision for the implementation of the EU-Viet Nam Enhancing Economic Governance Programme in...

Palladium Positive Impact Đăng 4 ngày trước
ABIVIN
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Business Analyst Team Leader Ha Noi

ABIVIN (Ha Noi)

Mô tả công việc Giao tiếp với khách hàng để lấy yêu cầu và thực hiện phân tích nghiệp vụ Thống nhất danh sách yêu cầu nghiệp vụ với khách...

Abivin Đăng 12 ngày trước
Avery Dennison
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Data Team Leader Can Giuoc

Avery Dennison (Can Giuoc)

Job Description - Import/Export data in Production team and send the data to Planning sections - Contact and coordinate with sections concerning...

Avery Dennison Đăng 13 ngày trước
Sentius
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Software Architect/Technical Team Leader Ha Noi

a Technical Lead to join our development team...

Sentius Đăng 17 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : QA Team Leader (QA QC, Tester) Ha Noi

Quản lý phát triển team đưa ra chiến lược phát triển cho team. Phân tích tính năng, đưa ra các test case, test suits, test plan. Phân tích Đánh giá...

GoQuo Vietnam Đăng 19 ngày trước
ABIVIN
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Marketing Team Leader (B2B Software Startup) Ha Noi

ABIVIN (Ha Noi)

Responsibilities: Develop marketing plan and strategy Responsible for setting team goals and metrics Head up Lead Generation efforts through multiple channels...

Abivin Đăng 21 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Assistant Team Leader (Backend) Ho Chi Minh Ho Chi Minh

Floating Cube Studios (Ho Chi Minh Ho Chi Minh)

We are looking for a Backend Team Leader with at least 2 years of experience managing a team. Does not need technical knowledge, but must be comfortable...

Floating Cube Studios Đăng 29 ngày trước
Jac Recruitment
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Building Engineer/Team leader Ha Noi

COMPANY OVERVIEW JAC is opening an attractive position from one of our valued clients in Hanoi The company is construction company. JOB RESPONSIBILITIES The job...

Jac Recruitment Đăng 4 ngày trước
AS White Global Pty Ltd
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Team Leader - Tax & Accounting Advisory Asia Vietnam Vietnam

AS White Global Pty Ltd (Asia Vietnam Vietnam)

The Opportunity * Be rewarded for your hard work with a clear career progression plan * Join one of Australias fastest growing Accounting firms * Benefit from ...

AS White Global Pty Ltd Đăng 12 ngày trước
HD Saison Finance Co., Ltd
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Tester Team Leader (Mới) Hồ Chí Minh

Mô tả Công việc Objectives: Supervise Certification team working and manage application efficiency Key responsibilities: Manage IT officers of Certification...

TUOITREVN Đăng 2 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : [Quận 1] Team Leader (Fullstack, NodeJS)_50 mil Hồ Chí Minh

Mô tả Công việc Phát triển, vận hành, bảo trì các dự án phát triển của tập đoàn GEO Nhật Bản. Liên kết với các kỹ sư bên Nhật tham...

TUOITREVN Đăng 2 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Key Account Team Leader Hồ Chí Minh

Mô tả Công việc • Tìm hiểu nhu cầu đối tác về thanh toán di động • Soạn tài liệu sản phẩm, tiếp cận và giới thiệu mô hình hợp...

TUOITREVN Đăng 2 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : TEAM LEADER - BỘ PHẬN TELESALE HCM Hồ Chí Minh

Mô tả Công việc - Chăm sóc hệ thống khách hàng cũ đã từng lấy hàng của công ty - Liên hệ qua điện thoại, với các trang Thương mại...

TUOITREVN Đăng 2 ngày trước

Don't miss new opportunities

Confirmation email sent to

Check your email and click on the link to start receiving your job alerts

Receive the latest job openings for:

team leader

You also might be interested in:

Tester

Vietnamese

Software Engineer

Finance

QA

Assistant Manager

Marketing

Senior

Specialist

Logistics

Bạn chÆ°a tìm được công việc phù hợp?

Đăng ký Recruit.net Job Alerts và nhận những thông báo ngay khi có việc làm mới phù hợp nhất với bạn.

Confirmation email sent to

Check your email and click on the link to start receiving your job alerts

All Filters Apply
Xem theo
Duyệt theo địa điểm làm việc