Php Engineer In Việt Nam

Việc Làm Vị Trí Từ 1 to 10 trong số 22
231

Senior Php Engineer

Timviecnhanh (Hồ Chí Minh, Việt Nam)

Mô tả - Tham gia phát triển các ứng dụng hệ thống Web PHP - Xây dựng kế hoạch và quản lý tiến độ lập trình theo kế hoạch. -...
Timviecnhanh
- 1 ngày trước

PHP Developer

HRnavi (Tokyo, Việt Nam)

Job Description Lập trình dựa trên yêu cầu từ Nhật Lập trình, xây dựng Web. Tùy trường hợp sẽ xây dựng dựa trên CMS hoặc bắt đầu từ đầu. Công...
HRnavi
- 13 giờ trước

Bridge System Engineer

HRnavi (Ha Noi, Việt Nam)

Job Description Communicate with Japanese clients via Skype, email Experienced with PHP/Ruby/Java/Mobile application Experienced with MVC framework (Symfony...
HRnavi
- 1 ngày trước

System Engineer

HRnavi (Hau Giang, Việt Nam)

ビスやスマホアプリ、サイト構築、基幹システムの要件定義、基本設計、詳細設計、 試験設計、実装 ■ UX/UIを考慮した提案 ■ 品質向上や工数削減 【開発環境】 OS:Linux、Redhat等の商用OS、Windows 2008 Server 言語:Java、Objective-C、PHP、Perl Skill ■ JavaもしくはPHP...
HRnavi
- 1 ngày trước

Bridge System Engineer

HRnavi (Ho Chi Minh, Việt Nam)

Job Description Understand and transfer system requirements/specifications in Japanese to team members. Manage team members, project Work together with clients ...
HRnavi
- 1 ngày trước

IT ENGINEER

HRnavi (Ha Noi, Việt Nam)

Job Description Phát triển phần mềm từ dịch vụ web tới xây dựng ứng dụng di động. Có thể làm việc trong một hoặc nhiều mảng liên quan: - Phát...
HRnavi
- 1 ngày trước

Bridge System Engineer

HRnavi (Ho Chi Minh, Việt Nam)

Experienced with PHP/Ruby/Java/Mobile application Java/JavaScript   PL/SQL   J-Builder、eclipse   Oracle Negotiate...
HRnavi
- 1 ngày trước

Senior PHP developer

HRnavi (Ho Chi Minh, Việt Nam)

Job Description Review code cho các thành viên trong team nhằm tăng chất lượng công việc. Đánh giá các sản phẩm từ lập trình viên như tài liệu, source code,...
HRnavi
- 1 ngày trước

Bridge System Engineer

HRnavi (Ho Chi Minh, Việt Nam)

Job Description Communicate with Japanese clients via Skype, email Experienced with PHP/Ruby/Java/Mobile application Experienced with MVC framework (Symfony...
HRnavi
- 1 ngày trước

Software Engineer

HRnavi (Ha Noi, Việt Nam)

Job Description - Responsible for development Game online projects for Japan customer - Carry out other tasks when assigned Skill - Strong knowledge about Onlin...
HRnavi
- 1 ngày trước
Next
  1. Jobs
  2. Engineering And Architecture
  3. Php Engineer
Xem tất cả Starred Jobs