mysql in Việt Nam

Duyệt theo ngày
Duyệt theo địa điểm làm việc
Nhà tuyển dụng
Browse by experience
All Filters

Mysql In Việt Nam - 114 Job Positions Available

1 – 20 trong số 114
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : 02 Full Stack Devs (PHP/MySQL/VueJS) Ho Chi Minh Ho Chi Minh

Chịu trách nhiệm phát triển Back-end và Front-end cho các dự án của công ty Kết hợp với các thành viên trong team phân tích, hiểu rõ yêu cầu của...

SILKWIRES DIGITAL AGENCY Đăng 17 giờ trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : PHP Developer (Laravel, MySQL) Ha Noi

- Phát triển product của công ty, tạo mới hoặc xây dựng trên hệ thống cơ bản. (Lĩnh vực Logistics) - Nghiên cứu, phát triển và tích hợp hệ thống...

Thương Đô Đăng 17 giờ trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Java Developer (MySQL, Spring, Oracle) Ho Chi Minh Ho Chi Minh

Work closely with Customers to get their requirements, design solution, and workflow. Communicate with system Users and investigate and troubleshoot system prob...

CJ OLIVENETWORKS VINA CO., LTD Đăng 17 giờ trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Magento Developer (PHP, MySQL) Ho Chi Minh Ho Chi Minh

Operate a cosmetics online mall. Operate e-commerce systems in Taiwan, Vietnam, Korea, and Singapore in Vietnam. E-commerce experience and business understandin...

CJ OLIVENETWORKS VINA CO., LTD Đăng 2 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : PHP Developer (Laravel/MySQL) ~$2000 Ha Noi

Lập trình chính trong các dự án sử dụng ngôn ngữ PHP Tham gia vào tất cả các khâu trong quá trình phát triển phần mềm: tìm hiểu yêu cầu,...

Nal Việt Nam & Nal Global Career Đăng 2 ngày trước
OCMG
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Senior Backend Dev (PHP, NodeJS, MySQL) Ho Chi Minh Ho Chi Minh

OCMG (Ho Chi Minh Ho Chi Minh) +1 other locations

Our company, OCMG stands for OK CULTURE MOBILE GROUP, which is a mobile-specialized startup company. OCMG has several major projects such as an online shopping ...

OCMG Đăng 4 ngày trước
Mecury Studio
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : PHP Developers (MySQL)~$1700 Ho Chi Minh Ho Chi Minh

Mecury Studio (Ho Chi Minh Ho Chi Minh) +1 other locations

Develop, record, and maintain cutting edge web-based PHP applications on portal plus premium service platforms. Build innovative, state-of-the-art applications ...

Mecury Studio Đăng 4 ngày trước
PAL TECH
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Database Administrator (MySQL) Ho Chi Minh Ho Chi Minh

PAL TECH (Ho Chi Minh Ho Chi Minh) +1 other locations

Position Summary This role is responsible for database design, implementation and management to ensure smooth business operations. Responsibilities Efficiently ...

PAL TECH Đăng 4 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Fullstack Developer (Java/Angular/MySQL) Ha Noi

Lập trình, Phát triển các hệ thống, ứng dụng của Ngân hàng Tự phát triển hoặc phối hợp cùng các nhà cung cấp phát triển/triển khai các giải pháp CNTT...

MB Bank Đăng 4 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : PHP Dev (Laravel/MySQL) Up to $2500 Ha Noi

– Lập trình Web trên môi trường Linux sử dụng các nền tảng mã nguồn mở, tham gia trực tiếp với 1 trong các nhóm phát triển sau: • Hệ...

Giao Hàng Tiết Kiệm Đăng 4 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Senior Software Dev (Java/MySQL/DevOps) Ha Noi

Lập trình, Phát triển các hệ thống, ứng dụng của Ngân hàng Chủ động và/hoặc phối hợp cùng các nhà cung cấp để phát triển/ triển khai các giải pháp...

MB Bank Đăng 7 ngày trước
iCheck
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : NodeJS Developer (JavaScript/MySQL) Ha Noi

Tham gia xây dựng, phân tích thiết kế hệ thống, phát triển backend cho các hệ thống xử lý dữ liệu lớn, hiệu năng cao. Phát triển và xây dựng...

ICheck Đăng 7 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Database Analyst (NoSQL / MySQL) Ho Chi Minh Ho Chi Minh

VTL-Solutions Ltd. (Ho Chi Minh Ho Chi Minh) +1 other locations

VTL is a software company from Hong Kong expanding its project and product development team in Ho Chi Minh City. We are building a customer relationship managem...

VTL-Solutions Ltd. Đăng 7 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : C++ Dev (Networking/MySQL) Upto $1500 Ha Noi

Geniee is an Advertising Technology company with a headquarter in Japan. With high–tech advantage, Geniee is one of the leading Supply Side Platform (SSP) in As...

Geniee Vietnam Đăng 7 ngày trước
Ominext
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Middle Java Developer (Spring, MySQL) Ha Noi

Cùng team dự án tìm hiểu phân tích yêu cầu, nghiên cứu công nghệ và review source code những sản phẩm Y tế cho Khách hàng Nhật trên nền tảng...

Ominext Đăng 8 ngày trước
Dirox
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : 3 Senior PHP Developer (MySQL, OOP) Ho Chi Minh Ho Chi Minh

Dirox (Ho Chi Minh Ho Chi Minh) +3 other locations

Developing new complex UI components from scratch Writing your own code to guarantee readability. To that end, you appreciate the value of common standards. Und...

Dirox Đăng 10 ngày trước
RiverCrane Vietnam
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : PHP Developers (Laravel, MySQL) Ho Chi Minh Ho Chi Minh

RiverCrane Vietnam (Ho Chi Minh Ho Chi Minh) +3 other locations

Lý do bạn chọn chúng tôi: Đài thọ toàn phần training 3 tháng tại Nhật Bản. Tập đoàn toàn cầu, công việc ổn định, chiến lược lâu dài. Phúc lợi,...

RiverCrane Vietnam Đăng 15 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Java Dev (Spring/MySQL) Up to $2500 Ha Noi

Xây dựng các API liên quan đến hệ thống chat; Hệ thống xác thực, hệ thống ví điện tử… Thiết kế, thao tác cơ sở dữ liệu Tìm hiểu và...

Giao Hàng Tiết Kiệm Đăng 18 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : [Tuyển Gấp] 5 PHP Dev (MySQL/JavaScript) Ha Noi

IMAPTECH - đơn vị hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, tự hào là đơn vị thành viên thuộc hệ thống giáo dục IMAP Việt Nam - tổ chức Giáo...

CTCP Giáo Dục Và Đào Tạo IMAP Việt Nam Đăng 20 ngày trước
Ominext
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Junior-Senior PHP Dev (Laravel, MySQL) Ha Noi

Tham gia phát triển các ứng dụng web/app, nâng cấp và triển khai các sản phẩm phần mềm theo xu hướng công nghệ trên nền tảng ngôn ngữ PHP và...

Ominext Đăng 20 ngày trước

Don't miss new opportunities

Confirmation email sent to

Check your email and click on the link to start receiving your job alerts

Receive the latest job openings for:

mysql

You also might be interested in:

Software Engineer

API

Backend Developer

Full Stack Developer

PHP

Senior Php Developer

Scrum

ERP

Code Review

Automation

Bạn chÆ°a tìm được công việc phù hợp?

Đăng ký Recruit.net Job Alerts và nhận những thông báo ngay khi có việc làm mới phù hợp nhất với bạn.

Confirmation email sent to

Check your email and click on the link to start receiving your job alerts

All Filters Apply
Xem theo
Duyệt theo địa điểm làm việc