Bạn đã chọn lọc:

Requirements Engineer In Việt Nam

Việc Làm Vị Trí Từ 1 to 2 trong số 2
231

Bridge System Engineer

HRnavi (Ho Chi Minh, Việt Nam)

Job Description Understand and transfer system requirements/specifications in Japanese to team members. Manage team members, project Work together with clients...
HRnavi
- 3 ngày trước

Secretary for Section Manager

HRnavi (Ha Noi, Việt Nam)

Job Description - Control Manager schedule - Translate documents from Vietnamese to English and vice versa - Prepare document and make report in English by usin...
HRnavi
- 3 ngày trước(BSE) Bridge System Engineer (N3)

CareerLink’s Client (Hồ Chí Minh, Việt Nam)

(BSE) Bridge System Engineer (N3) CareerLink’s Client Mô tả chi tiết công việc - Chịu trách nhiệm về chuyển các yêu cầu được viết bằng ngôn ngữ tiếng
CareerLink.vn
- 26 ngày trước

(BSE) Bridge System Engineer (~N2)

CareerLink’s Client (Hồ Chí Minh, Việt Nam)

(BSE) Bridge System Engineer (~N2) CareerLink’s Client Mô tả chi tiết công việc Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết - Tốt nghiệp Cao đẳng / Đại học chuyên ng
CareerLink.vn
- 26 ngày trước

BrSE with N2

CareerLink’s Client (Hồ Chí Minh, Việt Nam)

BrSE with N2 CareerLink’s Client Mô tả chi tiết công việc - Làm cầu nối giữa khách hàng Nhật Bản và nhóm phát triển phần mềm - Thu thập đầy đủ, chính
CareerLink.vn
- 2 ngày trước
  1. Jobs
  2. Requirements Engineer
Xem tất cả Starred Jobs