Bạn đã chọn lọc:

News In Việt Nam

Việc Làm Vị Trí Từ 1 to 10 trong số 182
231

New Package Advocate Engineer

HRnavi (Bien Hoa, Việt Nam)

Job Description Phát triển/giới thiệu sản phẩm mới đúng thời hạn với mẫu thiết kế có thể sản xuất được, đạt chuẩn chuyên môn, và chi phí cạnh tranh/sự khác...
HRnavi
- 2 ngày trước

Talent & Culture Manager

Accor (Phu Quoc South Region/ Vietnam, Việt Nam)

Skills Level of Education Bachelor / Licence Areas of study Human Resources Professional experiences 3 to 5 years Languages essential Vietnamese English Essenti...
Accor
- 1 ngày trước

Chief Engineer

Accor (Phu Quoc South Region/ Vietnam, Việt Nam)

Skills Level of Education Bachelor / Licence Areas of study Technical & Maintenance Professional experiences 3 to 5 years Languages essential Vietnamese English...
Accor
- 2 ngày trước

Executive Chef

Accor (Phu Quoc South Region/ Vietnam, Việt Nam)

Skills Level of Education Vocational education Areas of study Cooking Professional experiences 3 to 5 years Languages essential English Essential and optional r...
Accor
- 3 ngày trước

IT Manager

Accor (Ho Chi Minh South Region/ Vietnam, Việt Nam)

Skills Level of Education Bachelor / Licence Areas of study IT & Telecommunications Professional experiences 3 to 5 years Languages essential Vietnamese English...
Accor
- 3 ngày trước

Executive Assistant Manager/ Resident Manager

Accor (Cam Ranh Central Region/ Vietnam, Việt Nam)

Skills Level of Education Bachelor / Licence Areas of study Hospitality Management Professional experiences 3 to 5 years Languages essential English Essential a...
Accor
- 6 ngày trước

Director of Finance and Administration

Accor (Phu Quoc South Region/ Vietnam, Việt Nam)

Skills Level of Education Bachelor / Licence Areas of study Economy, Finance, Accounting Professional experiences 3 to 5 years Languages essential English Essen...
Accor
- 7 ngày trước

Food & Beverage Manager

Accor (Phu Quoc South Region/ Vietnam, Việt Nam)

Skills Level of Education Bachelor / Licence Areas of study Food and beverage Professional experiences 3 to 5 years Languages essential Vietnamese Essential and...
Accor
- 7 ngày trước

Operation Manager

Accor (Phu Quoc South Region/ Vietnam, Việt Nam)

Skills Level of Education Bachelor / Licence Areas of study Hospitality Management Professional experiences 3 to 5 years Languages essential English Essential a...
Accor
- 7 ngày trước

Housekeeping Manager

Accor (Phu Quoc South Region/ Vietnam, Việt Nam)

Skills Level of Education Bachelor / Licence Areas of study Hospitality Professional experiences 3 to 5 years Languages essential English Essential and optional...
Accor
- 7 ngày trước
Next
  1. Jobs
  2. News
Xem tất cả Starred Jobs