Electrical Engineer Jobs In Vietnam

Top 1 to 10 of 67 job listings
231

Electrical Engineer

Spencer Ogden (Vietnam Near Ho Chi Minh, Vietnam)

A fast-growing, dynamic company who is rapidly growing in the Solar industry is looking for applications for hardware and software ELECTRICAL ENGINEERS to join...
Quick Apply
Spencer Ogden
- 4 days ago

Electrical Engineer

Spencer Ogden (Vietnam Southeast Vietnam, Vietnam)

Our client is currently seeking for ELECTRICAL ENGINEERS to join their team. The company is looking for a creative, intelligent, and driven professionals who...
Quick Apply
Spencer Ogden
- 8 days ago

Electrical Engineer (Maintenance)

HRnavi (Binh Duong, Vietnam)

Job Description - Chịu trách nhiệm bảo trì và cải tiến hệ thống điện liên quan đến máy móc trong nhà máy - Báo cáo tiến độ công việc, kế...
HRnavi
- 2 days ago

Electrical Engineer

HRnavi (Ha Noi, Vietnam)

Job Description * Đối với Kỹ sư thiết bị điện: Lắng nghe các yêu cầu, tư vấn thiết kế cho khách hàng Thiết kế, setup các nguồn cung cấp và...
HRnavi
- 2 days ago

Mechanical & Electrical Engineer

HRnavi (Vung Tau, Vietnam)

Job Description Lập kế hoạch và tiến hành bảo trì theo tiến độ. Tổ chức thực hiện việc sửa chữa tài sản, máy móc. Ứng phó và giải quyết khi...
HRnavi
- 1 day ago

Electrical Engineer (Maintenance)

HRnavi (Dong Nai, Vietnam)

Job Description ① Surface Mount Technology Engineer Machine maintenance, image checking software, create a mount programme ② Injection Engineer (Experience in...
HRnavi
- 3 days ago

Electrical Engineer

HRnavi (Binh Duong, Vietnam)

Job Description - Use well Autocad and Excel - Create electrical designs and understand/has knowledge of electrical designs - Understand and design system of...
HRnavi
- 3 days ago

Electrical Engineer

HRnavi (Ha Noi, Vietnam)

Job Description - In charge the job in Design Dept (special in Motor Design) - Control two groups (including BOM Group & New product Group) - Training staffs - ...
HRnavi
- 3 days ago

Electrical Engineer

HRnavi (Hai Phong, Vietnam)

Job Description - Có kiến thức về các thiết bị điện như cầu dao, mạch điện, cầu chì, rơ le, công tắc; có thể lắp đặt được thiết bị điện....
HRnavi
- 3 days ago

Electrical Engineer

HRnavi (Dong Nai, Vietnam)

Job Description - Control, maintain equipments in the factory (related to electricity) - Tasks related to manage electricity for machine installation - Support ...
HRnavi
- 3 days ago
Next
  1. Jobs
  2. Engineering And Architecture
  3. Electrical Engineer
All Jobs Starred Jobs