Bạn đã chọn lọc:

Assistant Manager In Việt Nam

Việc Làm Vị Trí Từ 1 to 10 trong số 161
231

Assistant Manager

HRnavi (Binh Phuoc, Việt Nam)

Job Description - Chi tiết công việc sé được trao đổi thêm khi phỏng vấn - Quản lý lao động trong nhà máy, an toàn lao động, phụ trách phòng...
HRnavi
- 1 ngày trước

Production Assistant Manager

HRnavi (Bac Ninh, Việt Nam)

Job Description Main line production management, Daily production management, Assignments related to index such as JIT (Right time & right quality), Ensure the ...
HRnavi
- 1 ngày trước

Accounting Assistant Manager

HRnavi (Binh Duong, Việt Nam)

Job Description Input daily accounting transactions and ensure controls on correctness and accuracy Cash flow projection and monitor Monitor account payables Mo...
HRnavi
- 1 ngày trước

Sales Assistant Manager or Sales Manager

HRnavi (Ho Chi Minh, Việt Nam)

Job Description - Managing all sales activities dept. - Making plan for yearly target and carrying out this target. - Getting information of steel price in mark...
HRnavi
- 1 ngày trước

Production Control Assistant Manager

HRnavi (Hai Phong, Việt Nam)

Job Description - Production Control Assistant Manager for Production Control Team - Responsible for supervising functions related to the Plants production...
HRnavi
- 1 ngày trước

Production Control Assistant Manager

HRnavi (Hai Phong, Việt Nam)

Job Description - Implementing and enforcing policies and procedures related to production activities - Planning all production schedules, according to producti...
HRnavi
- 1 ngày trước

HR and Admin Assistant Manager

HRnavi (Ho Chi Minh, Việt Nam)

Job Description ・日本製紙グループ事業のベトナム展開を支援する通訳・アシスタント ・立上げ予定の新会社の総務人事制度構築支援 ・立上げ予定の新会社の社長(事務所員)通訳・アシスタント Skill Certificate...
HRnavi
- 1 ngày trước

Maintenance Assistant Manager

HRnavi (Bac Ninh, Việt Nam)

Job Description Plan, manage and develop the business of Maintenance activities of the division with preventive & Corrective maintenance. Knowledge of Q7 tools ...
HRnavi
- 1 ngày trước

Admin Assistant Manager

HRnavi (Ha Noi, Việt Nam)

Job Description All the task related to administration and human resource Other tasks assigned by General Director Skill Knowledge on laws and related rules Kno...
HRnavi
- 1 ngày trước

Safety Assistant Manager

HRnavi (Hai Phong, Việt Nam)

Job Description Tham gia vào việc tuyển dụng và đào tạo nhân viên và lái xe của phòng vận tải Tham gia việc nghiên cứu, xây dựng, cập nhật, chỉnh...
HRnavi
- 1 ngày trước
Next
  1. Jobs
  2. Management Consulting
  3. Assistant Manager
Xem tất cả Starred Jobs