v p in Việt Nam

Duyệt theo ngày
Xem theo nhà tuyển dụng
Duyệt theo địa điểm làm việc
Nhà tuyển dụng
Browse by experience
All Filters

V P In Việt Nam - 732 Job Positions Available

1 – 20 trong số 732
Rentokil-initial
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Nhân viên Kỹ thuật Dịch Vụ Giải Pháp Vệ Sinh (Hồ Chí Minh) Ho Chi Minh City

Rentokil-initial (Ho Chi Minh City)

Lập kế hoạch công việc trong ngày vào đầu mỗi ngày và liên lạc với Bộ phận vận hành tại văn phòng mọi lúc. Bảo hành, bảo trì các thiết...

Rentokil-initial Đăng 8 ngày trước
Rentokil-initial
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Nhân viên Kỹ thuật Dịch Vụ Giải Pháp Vệ Sinh (Hà Nội) Ha Noi

Lập kế hoạch công việc trong ngày vào đầu mỗi ngày và liên lạc với Bộ phận vận hành tại văn phòng mọi lúc. Bảo hành, bảo trì các thiết...

Rentokil-initial Đăng 8 ngày trước
Rentokil Initial
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Nhân viên Kỹ thuật Dịch Vụ Giải Pháp Vệ Sinh (Hồ Chí Minh) Ho Chi Minh City

Rentokil Initial (Ho Chi Minh City)

Lập kế hoạch công việc trong ngày vào đầu mỗi ngày và liên lạc với Bộ phận vận hành tại văn phòng mọi lúc. Bảo hành, bảo trì các thiết...

Rentokil Initial Đăng 1 ngày trước
Rentokil Initial
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Nhân viên Kỹ thuật Dịch Vụ Giải Pháp Vệ Sinh (Hà Nội) Ha Noi

Lập kế hoạch công việc trong ngày vào đầu mỗi ngày và liên lạc với Bộ phận vận hành tại văn phòng mọi lúc. Bảo hành, bảo trì các thiết...

Rentokil Initial Đăng 1 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : IT Developer (C# .Net) up to 30M Ha Noi

Phát triển và bảo trì hệ thống của khách hàng Nhật Bản: Hệ thống quản lý nghiệp vụ Work Flow Hệ thống phân tích dữ liệu BI (Business intelligence software)...

Dion Software Đăng 1 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Unity Games Developer Ho Chi Minh Ho Chi Minh

ANTADA (Ho Chi Minh Ho Chi Minh) +4 other locations

- Thiết kế, phát triển game trên Unity - Xây dựng môi trường phát triển Game sử dụng Unity3D: Android, iOS, WebGL - Tham gia và phát triển các dòng...

ANTADA Đăng 1 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Scrum Master (Project Manager/Agile) Ha Noi

Đào tạo, huấn luyện team phát triển và các bên liên quan thực hiện quy trình làm việc theo đúng mô hình Agile Đảm bảo team phát triển và các...

MB Bank Đăng 1 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Product Owner Leader Ha Noi

Lên roadmap phát triển sản phẩm, phù hợp với mục tiêu chung của công ty nhằm tăng users mới, giữ chân users cũ Quản lý team sản phẩm nhằm đảm...

Vuihoc.vn Đăng 1 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : 3 Fullstack Devs (ReactJS, Angular) Ho Chi Minh Ho Chi Minh

EVN SPCIT (Ho Chi Minh Ho Chi Minh) +2 other locations

Tham gia phân tích, thiết kế và phát triển các dự án phần mềm trên nền tảng web, thiết bị di động. Xây dựng các phần mềm có ứng dụng...

EVN SPCIT Đăng 1 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Frontend Dev (JavaScript/ ReactJS/VueJS) Ha Noi

Với vai trò là một Frontend Developer, khi tham gia dự án, bạn sẽ: Lập trình phần frontend theo các công việc được giao (ReactJs/ VueJs...

Vietsoftware International JSC Đăng 1 ngày trước
Mobio
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Backend Python Developer (Flask, No-SQL) Ha Noi

Tham gia thiết kế, xây dựng và triển khai các dịch vụ API back-end với Python (flask) Xây dựng và bảo trì, phát triển các tính năng của sản phẩm...

Mobio Đăng 1 ngày trước
OneSystem
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : .NET Web Developers (ASP.NET, C# , SQL) Ho Chi Minh Ho Chi Minh

OneSystem (Ho Chi Minh Ho Chi Minh) +6 other locations

Tham gia phát triển các hệ thống ứng dụng WEB trên nền tảng .NET Framework (ASP.NET, C#). Nắm vững HTML. Kinh nghiệm phát triển cả Front End và Back End....

OneSystem Đăng 1 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Automation Tester Ha Noi

Xây dựng dụng cụ cho automation test và viết script cho application test; Định nghĩa, phát triển, triển khai và duy trì script cho automation test; Quản lý phi...

MB Bank Đăng 1 ngày trước
PVcomBank
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : 5 DevOps Engineer (System Admin, AWS) Ha Noi

Thiết kế hạ tầng đảm bảo tính scalability, reliability, high availability, performance, security Thiết kế và duy trì các quy trình và checklist về monitoring v...

PVcomBank Đăng 1 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : IT-Chuyên Viên Vận Hành IT Service Desk Ho Chi Minh Ho Chi Minh

Xây dựng và cập nhật danh sách các dịch vụ CNTT Xây dựng và duy trì kho kiến thức IT Service Desk Lập báo cáo thời gian phản hồi dịch...

Ngân Hàng Á Châu | ACB Đăng 1 ngày trước
Avenue
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : 03 Chuyên viên triển khai phần mềm (ERP) Ho Chi Minh Ho Chi Minh

Avenue (Ho Chi Minh Ho Chi Minh) +1 other locations

Chuyên gia kỹ thuật triển khai sẽ được công ty đào tạo, bồi dưỡng không chỉ chuyên môn kỹ thuật, cấu hình giải pháp và quy trình nghiệp vụ mà...

Avenue Đăng 1 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Business Analyst Web & API Ho Chi Minh Ho Chi Minh

Là đầu mối giữa Khối Ngân Hàng Số và các Bộ phận phát triển ứng dụng thuộc Khối CNTT để phân tích, đưa ra được tài liệu đặc tả yêu...

Ngân Hàng Á Châu | ACB Đăng 1 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : [Job Hot] Scrum Master (Agile) ~ 1500$++ Ha Noi

Xây dựng quy trình phát triển phần mềm theo mô hình Agile Scrum áp dụng vào trong các dự án công nghệ thông tin của Công ty. Làm việc cùng...

ICHIBA Đăng 1 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Manual Tester Ha Noi

Tiếp nhận các yêu cầu kiểm thử các sản phẩm, dịch vụ CNTT Thực hiện tìm hiểu, phân tích và làm rõ yêu cầu. Xây dựng chiến lược kiểm thử...

MB Bank Đăng 1 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : IT - Cloud Software Engineer Ho Chi Minh Ho Chi Minh

Có kiến thức sâu rộng về sản phẩm và dịch vụ để biên dịch các nội dung phức tạp một cách trau chuốt, rành mạch và hấp dẫn (Kế hoạch...

Ngân Hàng Á Châu | ACB Đăng 1 ngày trước

Don't miss new opportunities

Confirmation email sent to

Check your email and click on the link to start receiving your job alerts

Receive the latest job openings for:

v p

You also might be interested in:

Business Analyst

Software Engineer

Mysql

Backend Developer

Executive

API

Admin

C# Developer

C++ Developer

Devops Engineer

Bạn chÆ°a tìm được công việc phù hợp?

Đăng ký Recruit.net Job Alerts và nhận những thông báo ngay khi có việc làm mới phù hợp nhất với bạn.

Confirmation email sent to

Check your email and click on the link to start receiving your job alerts

All Filters Apply
Xem theo
Xem theo nhà tuyển dụng
Duyệt theo địa điểm làm việc