ui ux designer in Việt Nam

Ui Ux Designer In Việt Nam - 144 Job Positions Available

Top Cities:
1 – 20 trong số 144
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : UI-UX Designer [Senior/Mid] $1000 - 2000 Ha Noi

We are looking for Talented UX-UI Designer to join our new projects. Your main responsibility will be: Design and develop conceptual diagrams, wireframes...

Matech Mobile Đăng 1 giờ trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : [URGENT] 2 UI-UX Designer (Up to $1100) Ha Noi

For the expansion of projects in Canada Head Office, we’re looking for two UI/UX Designers to join our team in Hanoi. Ideally, you’re a multi-disciplinary...

Advesa Digital Solutions Đăng 1 giờ trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : UI/UX Designer (Sketch, Adobe Creative) Ho Chi Minh Ho Chi Minh

Saigon Technology Solutions (Ho Chi Minh Ho Chi Minh)

Work closely with the Project Coordinator, the Development Team to propose new solutions to complex user-centered design problems Create compelling user interfa...

Saigon Technology Solutions Đăng 3 ngày trước
Grove
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : UI/UX Designer, Grove Ho Chi Minh City

Grove (Ho Chi Minh City)

Job Description We are looking for UI-UX Designer with knowledge of usability and understanding the specifics of a Saas platform who not only work closely...

Grove Đăng 1 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : 02 UI-UX Designer (HTML, CSS) Ha Noi

Thiết kế UI/UX cho sản phẩm trên nền tảng web và mobile Phân tích và nghiên cứu hành vi người dùng để cải thiện và tối ưu trải nghiệm người...

AITS | Vietnam Airlines Đăng 7 ngày trước
VuCapital LLC
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : UI-UX Designer (JavaScript) Ha Noi

VUCAPITAL LLC là công ty công nghệ chuyên sản xuất các sản phẩm SaaS nhắm đến thị trường Mỹ và Châu Âu. Chúng tôi đang phục vụ hơn 5 triệu...

VuCapital LLC Đăng 7 ngày trước
ABIVIN
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : UI/UX Designer Ha Noi

ABIVIN (Ha Noi)

Mô tả công việc Phân tích và thiết kế giao diện Web-app, Mobile-app đáp ứng các nguyên lý thiết kế thị giác và mang lại trải nghiệm phù hợp với...

Abivin Đăng 6 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : UI-UX Designer (Product)~1500$ (net) Ha Noi

We Are. Seal Commerce is a product company. We are on a mission to help brands create the best ecommerce experiences in the world. Were a young and passionate ...

Seal Commerce Đăng 8 ngày trước
Nakivo
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : UI/UX Designer (Figma/Adobe CS products) Ho Chi Minh Ho Chi Minh

Nakivo (Ho Chi Minh Ho Chi Minh) +3 other locations

Create and maintain a library of UI components Create and maintain designs/wireframes for Nakivo Backup & Replication web interface components. Review...

Nakivo Đăng 11 ngày trước
HARAVAN
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : UI-UX Designer Ho Chi Minh Ho Chi Minh

HARAVAN (Ho Chi Minh Ho Chi Minh)

Play a key role in the visual design of our products and brand identity; Make strategic user-experience decisions related to product functions and features; Gat...

HARAVAN Đăng 12 ngày trước
Hahalolo
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : UI-UX Designer (Mobile App) Ho Chi Minh Ho Chi Minh

Hahalolo (Ho Chi Minh Ho Chi Minh) +1 other locations

Thiết kế UI cho các dự án Mobile App: Mạng xã hội, vé máy bay, khách sạn, tour, mua sắm, trải nghiệm. Thảo luận với Leader Design, Business Analyst để...

Hahalolo Đăng 12 ngày trước
Katalon, Inc.
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : UI/UX Designer Ho Chi Minh City

Katalon, Inc. (Ho Chi Minh City)

and other Designers Collaborate with...

Katalon, Inc. Đăng 15 ngày trước
Ogilvy
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : UI-UX Designer Ho Chi Minh Ho Chi Minh

Ogilvy (Ho Chi Minh Ho Chi Minh) +1 other locations

We are looking for an experienced and talented UX/UI Designer to design and shape unique, user-centric products and experiences. The ideal candidate can lead...

Ogilvy Đăng 17 ngày trước
TymeGlobal
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Senior UI-UX Designer (English) Ho Chi Minh Ho Chi Minh

TymeGlobal (Ho Chi Minh Ho Chi Minh) +4 other locations

The Company TymeGlobal is the international arm of Tyme with operations in Hong Kong, Vietnam and South Africa. We own the technology platform and intellectual ...

TymeGlobal Đăng 19 ngày trước
DOL Tech
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : 02 Middle/ Senior UI-UX Designers Ho Chi Minh Ho Chi Minh

DOL Tech (Ho Chi Minh Ho Chi Minh) +1 other locations

DOL là một công ty giáo dục công nghệ với nền tảng offline và nội dung vững chắc. Chúng tôi tham vọng trong 3-5 năm nữa sẽ xây xong toàn...

DOL Tech Đăng 23 ngày trước
URBOX
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : UI-UX Designer Ha Noi

Thiết kế UI/UX cho App, Website và các sản phẩm khác theo tiêu chí thân thiện với người dùng. Phân tích dự án Xây dựng wireframe, prototyping, user flow, user...

URBOX Đăng 26 ngày trước
HDBank
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : UI-UX Designer (HTLM5) Ho Chi Minh Ho Chi Minh

HDBank (Ho Chi Minh Ho Chi Minh)

Thiết kế UI/UX cho App, Website, Marketing Automation (Information Architecture, Screen Flow, Screen design, Responsive Design, Micro interaction App Ecosystem...

HDBank Đăng 29 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Senior UI/UX Designer (Strong UX) (Mới) Hồ Chí Minh

Mô tả Công việc We are seeking a UI UX Designer (focus on JTBD, Experimentation, User Research) with a passion for impact creation to help bring leading...

TUOITREVN Đăng 2 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Senior UI-UX Designer (Product) Ha Noi

Mô tả Công việc - You will join the product team to enhance the customer experience in our product ecosystem for thousands of global customers through conductin...

TUOITREVN Đăng 1 ngày trước
VnResource Co. Ltd
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : UI/UX Designer Hồ Chí Minh

VnResource Co. Ltd (Hồ Chí Minh)

Mô tả Công việc - Thiết kế layout, UI/UX cho cho app và web - Tối ưu giao diện nhằm cải thiện được trải nghiệm của khách hàng - Xây...

TUOITREVN Đăng 1 ngày trước

Don't miss new opportunities

Confirmation email sent to

Check your email and click on the link to start receiving your job alerts

Receive the latest job openings for:

ui ux designer

You also might be interested in:

Product Designer

Business Analyst

UI Designer

Web Designer

User Experience

Wireframes

Frontend Developer

Product Owner

Visual Designer

Product Manager

Bạn chÆ°a tìm được công việc phù hợp?

Đăng ký Recruit.net Job Alerts và nhận những thông báo ngay khi có việc làm mới phù hợp nhất với bạn.

Confirmation email sent to

Check your email and click on the link to start receiving your job alerts

All Filters Apply
Xem theo
Duyệt theo địa điểm làm việc