trưởng phòng kinh doanh in Việt Nam

Trưởng Phòng Kinh Doanh In Việt Nam - 1,283 Job Positions Available

1 – 20 trong số 1,283
HR Vietnam
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Trưởng phòng kinh doanh (sản phẩm Thép ống và Thép xây dựng) Ho Chi Minh

HR Vietnam (Ho Chi Minh)

Job Description Mô tả công việc: Xây dựng, quản lý và phát triển hoạt động bán hàng của Công ty: Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch...

HR Vietnam Đăng 23 giờ trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH NỘI THẤT Bình Dương

Mô tả Công việc Lập kế hoạch công việc tuần, tháng, theo dõi P.KD thực hiện theo kế hoạch để đạt mục tiêu doanh số. Báo cáo trực tiếp cho...

TUOITREVN Đăng 2 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH Đồng Nai

Mô tả Công việc - Quản lý và đào tạo đội ngũ nhân viên kinh doanh - Cùng đội nhóm lên kế hoạch bán hàng nhằm đảm bảo chỉ tiêu...

TUOITREVN Đăng 2 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Trưởng Phòng Kinh Doanh Hồ Chí Minh

Mô tả Công việc Hỗ trợ nhân viên chăm sóc, tư vấn và chốt khách. Tuyển dụng, đào tạo và quản lý, đánh giá đội ngũ nhân viên. Tham gia...

TUOITREVN Đăng 2 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Trưởng phòng Kinh doanh - không cần kinh nghiệm Hồ Chí Minh

Mô tả Công việc Dưới đây là tin tuyển dụng các vị trí (bạn cứ Ứng tuyển nếu thấy hợp bất kỳ chức danh nào, chúng tôi sẽ gọi điện...

TUOITREVN Đăng 2 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Trưởng Phòng Kinh Doanh Dự Án Ha Noi

Mô tả Công việc - Lập kế hoạch, triển khai thực hiện các hoạt động kinh doanh của Phòng kinh doanh dự án; - Tìm hiểu nhu cầu của khách...

TUOITREVN Đăng 2 ngày trước
Nhất Tín Logistics
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Trưởng Phòng Kinh Doanh - Bình Dương Bình Dương

Nhất Tín Logistics (Bình Dương)

Mô tả Công việc Điều hành, quản lý bộ phận kinh doanh của Chi Nhánh; chịu trách nhiệm chính về doanh thu, doanh số. Đảm bảo hoàn thành tốt các...

TUOITREVN Đăng 2 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Trưởng phòng kinh doanh Ha Noi

Mô tả Công việc - Phụ trách việc kinh doanh các sản phẩm của doanh nghiệp như OnCustomer, CRM, HRM, Hóa đơn điện tử. - Xây dựng, quản lý đội...

TUOITREVN Đăng 2 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Trưởng Phòng Kinh Doanh Hồ Chí Minh

Mô tả Công việc 1. Chiến lược kinh doanh a. Phân tích thực trạng liên quan, b. Hoạch định chiến lược kinh doanh, c. Triển khai thực hiện, kiểm soát...

TUOITREVN Đăng 2 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Trưởng phòng Kinh doanh thiết bị Ha Noi

Mô tả Công việc - Xây dựng mục tiêu, kế hoạch kinh doanh và đề xuất phương án triển khai hiệu quả; - Thực hiện các hoạt động thúc đẩy...

TUOITREVN Đăng 2 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH XUẤT KHẨU Hồ Chí Minh

Mô tả Công việc - Tìm kiếm khách hàng, giao dịch, đàm phán với các đối tác nước ngoài về sản phẩm, hợp đồng. - Hướng dẫn, đào tạo nhân...

TUOITREVN Đăng 2 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Trưởng phòng kinh doanh Hồ Chí Minh

Mô tả Công việc Lương Net: 17 triệu đến 20 triệu Net Hoa hồng: 11,5 % 1 Hoạch định, triển khai các kế hoạch kinh doanh từ Giám Đốc sàn,...

TUOITREVN Đăng 2 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : GIÁM ĐỐC/TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN Ha Noi

Mô tả Công việc - Chịu trách nhiệm báo cáo trước Ban Giám đốc về hoạt động và hiệu quả của phòng Kinh doanh - Đảm bảo hoàn thành KIPs...

TUOITREVN Đăng 2 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH SÀN TMĐT QUỐC TẾ (POD) Ha Noi

Mô tả Công việc • Thống kê, phân tích thị trường, nghiên cứu, tham mưu, đề xuất chiến lược cạnh tranh, phát triển thị trường. • Xây dựng và triển...

TUOITREVN Đăng 2 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Sales Manager - Trưởng Phòng Kinh Doanh Hồ Chí Minh

Mô tả Công việc Job Objectives: Managing, implementing and developing products, selling in and out in the field of unified communications Output: Update the lat...

TUOITREVN Đăng 2 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Trưởng phòng kinh doanh miền Nam - thiết bị gia dụng nhà bếp Hồ Chí Minh

Mô tả Công việc - Xây dựng kế hoạch và phát triển kinh doanh Miền: thị trường, kênh phân phối, hàng hóa, nhân sự. - Mở rộng/ quản lý kênh,...

TUOITREVN Đăng 2 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Trưởng Phòng Kinh Doanh E-Commerce Hồ Chí Minh

Mô tả Công việc - Chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về toàn bộ hoạt động kinh doanh, hiệu suất của Kênh thương mại điện tử (TMĐT) - Lập...

TUOITREVN Đăng 2 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Trưởng phòng kinh doanh - Đà Nẵng (Mới) Đà Nẵng

Mô tả Công việc Lập kế hoạch, điều hành và quản lý các hoạt động phòng kinh doanh. Xây dựng chính sách, chiến lược phát triển thị trường thuê bao...

TUOITREVN Đăng 2 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH (ĐI LÀM NGAY) (Mới) Hồ Chí Minh

Mô tả Công việc - Quản lý, đôn đốc, huấn luyện và giám sát kết quả và hiệu quả bán hàng của nhóm và của từng NVKD. - Tìm kiếm...

TUOITREVN Đăng 2 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH TRỨNG - KÊNH GT (Mới) KV Đông Nam Bộ

Mô tả Công việc - Quản lý, điều hành và phát triển hoạt động kinh doanh tại khu vực của ngành hàng được giao. - Nghiên cứu, đánh giá và...

TUOITREVN Đăng 2 ngày trước

Don't miss new opportunities

Confirmation email sent to

Check your email and click on the link to start receiving your job alerts

Receive the latest job openings for:

trưởng phòng kinh doanh

You also might be interested in:

Nhân Viên Kinh Doanh

Quản Lý

Chuyên Viên Kinh Doanh

Nhân Viên

Marketing

Marketing

Kế Toán

Kế Toán Trưởng

Trưởng Phòng Marketing

Chuyên Viên Tư Vấn

Bạn chÆ°a tìm được công việc phù hợp?

Đăng ký Recruit.net Job Alerts và nhận những thông báo ngay khi có việc làm mới phù hợp nhất với bạn.

Confirmation email sent to

Check your email and click on the link to start receiving your job alerts

All Filters Apply
Xem theo
Duyệt theo địa điểm làm việc
Browse by experience