tester in Việt Nam

Tester In Việt Nam - 401 Job Positions Available

1 – 20 trong số 401
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : 05 Junior/Senior Manual Tester (QA QC) Ha Noi

Tìm hiểu nghiệp vụ phần mềm Xây dựng test plan, test case, test reports … Thực hiện test, log lỗi và theo dõi tiến độ fix bug Viết tài liệu...

FANXIPAN Đăng 3 giờ trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Automation QC Engineer (QA QC/Tester) Ho Chi Minh Ho Chi Minh

As an automation engineer, you will be critical to the success of our company, as a key member of our smart and friendly development team. The automation engine...

KPMG Digital Enablement Đăng 3 giờ trước
Nakivo
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Senior Manual Tester (QA QC/ English) Ho Chi Minh Ho Chi Minh

Nakivo (Ho Chi Minh Ho Chi Minh) +2 other locations

Study product features and technologies Meet with product managers and Developers to determine the feature scope/implement testing plan Review product requireme...

Nakivo Đăng 3 giờ trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : QC Automation Tester (Selenium) Ho Chi Minh Ho Chi Minh

Ekino Vietnam (Ho Chi Minh Ho Chi Minh) +3 other locations

As an Automation Tester, the position is responsible for designing, developing, and executing quality assurance and control processes, test strategies, test...

Ekino Vietnam Đăng 3 giờ trước
DAC Data Science Vietnam
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : QC Manager (Tester) - Up to $2000 Ha Noi

Oversee all testing operations Keep track of the new requirements/change in requirements of the Project. Build a QC team of professionals with appropriate skill...

DAC Data Science Vietnam Đăng 3 giờ trước
Nakivo
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Junior Manual Tester (QA QC/English) Ho Chi Minh Ho Chi Minh

Nakivo (Ho Chi Minh Ho Chi Minh) +2 other locations

Study product features and technologies Create test cases for new features Update test cases for old features due to requirement changes Execute test following ...

Nakivo Đăng 3 giờ trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Senior Tester (QA QC/Web) Ho Chi Minh Ho Chi Minh

B2BE GSS Vietnam (Ho Chi Minh Ho Chi Minh) +1 other locations

Join B2BE product team to provide e-based supply chain solutions to customers in a broad range of industries and market segments. B2BE’s products are designed t...

B2BE GSS Vietnam Đăng 3 giờ trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Junior Manual/Automation Tester (QA/QC) Ha Noi

1.1. Quản lý nguồn lực và lập kế hoạch kiểm thử Xây dựng kế hoạch kiểm thử cho các dự án được phân công nhằm đảm bảohoạt động kiểm thử...

F88 Đăng 3 giờ trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Senior Tester (Up to $1500) Ha Noi

* Mô tả công việc: - Tham gia với đội dự án trong việc lấy yêu cầu của khách hàng; phân tích, thiết kế sản phẩm. - Lên kế hoạch...

Stringee Đăng 3 ngày trước
Viettel Group
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : 03 Tester (QA QC) Ha Noi

Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel (VHT) là đơn vị nghiên cứu sản xuất chủ lực của Viettel trong lĩnh vực quân sự và dân sự. VHT...

Viettel Group Đăng 3 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Sr Automation QC/Tester (C#, Selenium) Ho Chi Minh Ho Chi Minh

ASWHITE VIETNAM (Ho Chi Minh Ho Chi Minh) +2 other locations

About our client In this role, working for a leading Australian Healthcare Company, you will collaborate with your development team to build an automation frame...

ASWHITE VIETNAM Đăng 3 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Business Analyst (Tester) - Up to $1000 Ha Noi

X3English is looking for a candidate to work as BA-tester of our company (English online learning System) which has multiple markets such as Viet Nam...

MarNET JSC - X3English Learning System Đăng 3 ngày trước
FINBASE
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : QA Engineer (Automation Tester, QA QC) Ho Chi Minh Ho Chi Minh

FINBASE (Ho Chi Minh Ho Chi Minh)

Develop, maintain and execute manual test cases for major projects, maintenance, and emergency releases. Design and implement automation tests scripts, debug an...

FINBASE Đăng 3 ngày trước
Techcom Securities
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Junior Automation Tester- Up to 1500$ Ha Noi

Phối hợp với lập trình viên cung cấp sản phẩm phần mềm với chất lượng cao. Theo dõi quy trình phát triển phần mềm của nhóm và chỉ ra những...

Techcom Securities Đăng 3 ngày trước
Gameloft
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Mobile Game Tester Ha Noi

Gameloft (Ha Noi)

Job Description Do nhu cầu mở rộng dự án, Gameloft Hà Nội đang tìm kiếm các ứng viên tiềm năng cho vị trí Game tester để gia nhập vào đội...

Gameloft Đăng 3 ngày trước
Ninja Van
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Software Tester Ho Chi Minh City

Ninja Van (Ho Chi Minh City)

Ninja Van is a late-stage logtech startup that is disrupting a massive industry with innovation and cutting edge technology. Launched 2014 in Singapore, we have...

Ninjavan Đăng 2 ngày trước
KMS Technology
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Test Engineer (QA/QC/Tester), Kobiton Ho Chi Minh City

KMS Technology (Ho Chi Minh City)

Job Description You are passionate about software testing and be eager to sharpen your expertise at a global software product. Below are some key responsibiliti...

KMS Technology Đăng 3 ngày trước
Nakivo
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : QA Engineer (Performance Test/Tester) Ho Chi Minh Ho Chi Minh

Nakivo (Ho Chi Minh Ho Chi Minh) +6 other locations

We are looking for a QA Engineer (Competitive Test/Performance Test) who can: Implement Performance test design Configure test environment Run Performance and c...

Nakivo Đăng 2 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : QA QC Mobile /Web Tester Ha Noi

Advesa is growing in Hanoi and currently looking for an experienced QA Mobile /Web manual Tester. The QA tester will have a range of responsibilities including...

Advesa Digital Solutions Đăng 2 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Automation Software Tester (QA QC) Ho Chi Minh Ho Chi Minh

TAPTAP (Ho Chi Minh Ho Chi Minh) +4 other locations

We are a next-generation loyalty, marketing and payment platform that connects market-leading brands with consumers through a simple-to-use, fully integrated an...

TAPTAP Đăng 2 ngày trước

Don't miss new opportunities

Confirmation email sent to

Check your email and click on the link to start receiving your job alerts

Receive the latest job openings for:

tester

You also might be interested in:

Automation Tester

Test Cases

Business Analyst

Software Tester

QC Engineer

Manual Tester

Testers

Automation

Test Plans

QA

Bạn chÆ°a tìm được công việc phù hợp?

Đăng ký Recruit.net Job Alerts và nhận những thông báo ngay khi có việc làm mới phù hợp nhất với bạn.

Confirmation email sent to

Check your email and click on the link to start receiving your job alerts

All Filters Apply
Xem theo
Duyệt theo địa điểm làm việc