Resource Manager In Việt Nam

Việc Làm Vị Trí Từ 1 to 10 trong số 211
231

Human Resource Manager

HRnavi (Ha Noi, Việt Nam)

Job Description - Quản lý các công việc hành chính nhân sự (các công việc hành chính, quản lý kho bãi, phương tiện vận tải, tính toán doanh thu, chi...
HRnavi
- 8 giờ trước

General Affairs - Human Resource Manager

HRnavi (Ho Chi Minh, Việt Nam)

Job Description - Kiểm soát và quản lý nhân sự, hành chính - Phối hợp với các bộ phận khác như sản xuất, kinh doanh, kế toán để đảm bảo...
HRnavi
- 7 giờ trước

General Affairs - Human Resource Manager

HRnavi (Binh Duong, Việt Nam)

Job Description - 人事募集・評価・管理する。 - 日本人のための労働許可証申請・延長する。 - 給料計算、各保険作成・解決する。 - 翻訳・通訳する。 - 賃金テーブル、会社規則作成・フォローする。 Skill - Tiếng Nhật lưu loát - Kinh nghiệm vị trí tư...
HRnavi
- 8 giờ trước

General Affairs - Human Resource Manager

HRnavi (Binh Duong, Việt Nam)

Job Description - Quản lý công việc hành chính: thiết bị, văn phòng phẩm, chấm công, đặt xe, đặt cơm. - Quản lý nhân sự: quản lý hồ sơ lao...
HRnavi
- 7 giờ trước

General Affairs - Human Resource Manager

HRnavi (Ho Chi Minh, Việt Nam)

Job Description - Thực hiện các công việc hành chính-nhân sự: tuyển dụng, chấm công, quản lý văn phòng phẩm, xin giấy phép, theo dõi hợp đồng lao động, nội...
HRnavi
- 7 giờ trước

General Affairs - Human Resource Manager

HRnavi (Ho Chi Minh, Việt Nam)

Job Description - 人事・総務に関するの業務する。 - 人事募集・評価・管理する。 - 日本人のための労働許可証申請・延長する。 - 給料計算、各保険作成・解決する。 - 翻訳・通訳する。 - 賃金テーブル、会社規則作成・フォローする。 Skill - Tiếng Nhật tương đương N1...
HRnavi
- 8 giờ trước

General Affairs - Human Resource Manager

HRnavi (Ha Noi, Việt Nam)

Job Description - Administration all documents and procedures of work permission for foreign labor, renewing visa and resident card for Japanese customers. - As...
HRnavi
- 8 giờ trước

General Affairs - Human Resource Manager

HRnavi (Binh Duong, Việt Nam)

Job Description - Thực hiện các công việc hành chính-nhân sự: tuyển dụng, chấm công, quản lý văn phòng phẩm, xin giấy phép, theo dõi hợp đồng lao động, nội...
HRnavi
- 8 giờ trước

General Affairs - Human Resource Manager

HRnavi (Ho Chi Minh, Việt Nam)

Job Description - Tham mưu cho BGĐ về việc xây dựng cơ cấu tổ chức, điều hành và công tác hành chính của công ty; - Tham mưu cho BGĐ...
HRnavi
- 7 giờ trước

Human Resource Manager

HRnavi (Ha Noi, Việt Nam)

Job Description 採用・人材開発活動 人事制度の策定、展開及び運用 人事考課実施 組織の計画策定 労働関連問題対応、コンプライアンス 企業文化作り 従業員と会社との窓口、労使関係対応 待遇等問題の対応 人事関連その他の作業 Skill 部長経験3年以上有する者 労働法及び関連法令(組合法など)をよく理解し...
HRnavi
- 8 giờ trước
Next
  1. Jobs
  2. Resource Manager
Xem tất cả Starred Jobs