Recruiter In Việt Nam

Việc Làm Vị Trí Từ 1 to 7 trong số 7
231

Corporate Recruiter Corporate Recruiter

MONSTER (Vietnam, Việt Nam)

Job Description Description Enter Description...
MONSTER
- 8 ngày trước

IT Recruiter

HRnavi (Ha Noi, Việt Nam)

Job Description Quản lý hoạt động tuyển dụng từ khi lập kế hoạch đến khi hết thử việc Xây dựng và theo dõi kế hoạch tuyển dụng Tìm kiếm và...
HRnavi
- 7 giờ trước

Senior Recruiter

HR Vietnam (Ho Chi Minh, Việt Nam)

Job Benefit Incentive bonus Job Description As a leading consultancy with operations nationwide, we provide clients and candidates with tailor-made solutions in...
HR Vietnam
- 26 ngày trước

MATC IT FSE

Philips (Ho Chi Minh City, Việt Nam)

null Hiring Manager: Please do not add or edit any information in this field. For Talent Acquisition use only. Recruiter: Please use the below template for the...
Philips
- 4 ngày trước

Senior Recruiting Specialist

HRnavi (Long An, Việt Nam)

Job Description Do strategic planning high level and expat for factory bases around the world. Establish recruiting requirements by studying organization plans ...
HRnavi
- 7 giờ trước

Senior HR Staff

HRnavi (Ho Chi Minh, Việt Nam)

Job Description Thực hiện các công việc liên quan đến nghiệp vụ nhân sự tổng vụ (chấm công, tính lương, bảo hiểm). Thực hiện công tác tuyển dụng nhân ...
HRnavi
- 7 giờ trước

Sales & Marketing Intern (Part-time)

RAKUNA (Ha Noi, Việt Nam)

Company Description Rakuna is an HR technology company based in Silicon Valley, US and Hanoi, Vietnam providing on-demand campus recruiting solutions for employ...
SmartRecruiters
- 17 ngày trước
  1. Jobs
  2. Human Resources
  3. Recruiter
Xem tất cả Starred Jobs