qc tester in Việt Nam

Duyệt theo ngày
Duyệt theo địa điểm làm việc
Thời gian
Nhà tuyển dụng
Browse by experience
All Filters

Qc Tester In Việt Nam - 25 Job Positions Available

1 – 20 trong số 25
KMS Technology
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Software Test Engineer Intern (QA/QC/Tester) Ho Chi Minh City

Job Description The Brilliant Career You Love Are you passionate about software testing and be eager to sharpen your expertise every day? Are you looking for th...

KMS Technology Đăng 12 giờ trước
KMS Solutions
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Senior Test Engineer (Senior QA/QC/Tester), KMS Solutions Ho Chi Minh City

Job Description As a part of our Digital Testing team, the position is to drive end-to-end software testing engagements for enterprises in Vietnam and the globa...

KMS Solutions Đăng 12 giờ trước
KMS Technology
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Fresher Test Engineer (QA/QC/Tester) Ho Chi Minh City

Job Description The Brilliant Career You Love Are you passionate about software testing and be eager to sharpen your expertise every day? Do you want to be a pa...

KMS Technology Đăng 12 giờ trước
KMS Technology
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Fresher Test Engineer (QA/QC/Tester), based in Da Nang Da Nang

Job Description The Brilliant Career You Love Are you passionate about innovative software development and be eager to sharpen your expertise every day? Do you ...

KMS Technology Đăng 12 giờ trước
KMS Technology
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Test Engineer (QA/QC/Tester), Kobiton Ho Chi Minh City

KMS Technology (Ho Chi Minh City)

Job Description You are passionate about software testing and be eager to sharpen your expertise at a global software product. Below are some key responsibiliti...

KMS Technology Đăng 16 ngày trước
KMS Solutions
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Senior Test Engineer (Senior QA/QC/Tester), KMS Solutions Ha Noi

Job Description As a part of our Digital Testing team, the position is to drive end-to-end software testing engagements for enterprises in Vietnam and the globa...

KMS Solutions Đăng 14 ngày trước
Grove
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Test Engineer (QA/QC/Tester), Grove Ho Chi Minh City

Grove (Ho Chi Minh City)

Job Description Your key responsibilities: Develop, maintain and execute manual test cases for major projects, maintenance, and emergency releases Identify, ana...

Grove Đăng 25 ngày trước
Ubisoft
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : QC Tester Da Nang

Ubisoft (Da Nang)

Job Description As a QC Tester Freelancer, you will be responsible for testing the product before releasing to market and subsequent updates so...

Ubisoft Đăng 25 ngày trước
Grove
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Fresher Test Engineer (QA/QC/Tester), Grove Ho Chi Minh City

Grove (Ho Chi Minh City)

Job Description Your key responsibilities: Develop, maintain and execute manual test cases for major projects, maintenance, and emergency releases Identify, ana...

Grove Đăng 25 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Chuyên viên QC/ Tester Ha Noi

Mô tả Công việc Nghiên cứu yêu cầu phần mềm để xác định yêu cầu kiểm thử của dự án Lập kế hoạch kiểm thử phần mềm (Test Plan) Viết...

TUOITREVN Đăng 1 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Quality Control (QA, QC, Tester) Hồ Chí Minh

Mô tả Công việc - Follow to the procedure in Testing process and Bugs Management to ensure Product Quality - Identify, isolate and track Bugs throughout Testing...

TUOITREVN Đăng 1 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Chuyên viên QC/Tester Ha Noi

Mô tả Công việc Nghiên cứu yêu cầu phần mềm để xác định yêu cầu kiểm thử của dự án Lập kế hoạch kiểm thử phần mềm (Test Plan) Viết...

TUOITREVN Đăng 1 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : QA/QC Tester (Manual Test & Automation Test) Hồ Chí Minh

Mô tả Công việc ● Tham gia vào vòng đời của ứng dụng, phân tích - thiết kế các kịch bản kiểm thử thủ công, và tự động và xây...

TUOITREVN Đăng 8 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Tester/QC Engineer Ha Noi

Participate in review of project requirements to understand test objectives, to provide input on testability of requirements and estimation for the testing acti...

Aloha Consulting Group Đăng 1 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Senior Tester (QA/QC) Hồ Chí Minh

Mô tả Công việc Lên kịch bản Test và kiểm soát lỗi các dự án lập trình Website, CRM, Mobile App… Thiết kế kế hoạch thử nghiệm và chiến lược...

TUOITREVN Đăng 1 ngày trước
VnResource Co. Ltd
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : QC Engineer/ Tester (Manual) Hồ Chí Minh

VnResource Co. Ltd (Hồ Chí Minh)

Mô tả Công việc Đảm bảo chất lượng các sản phẩm (Chức năng, báo cáo, nghiệp vụ, tính logic, thân thiện, tiện ích…) của công ty khi phát hành cho...

TUOITREVN Đăng 1 ngày trước
ABIVIN
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : QC Leader Ha Noi

ABIVIN (Ha Noi)

I/ GIỚI THIỆU VỀ ABIVIN Công ty ABIVIN Việt Nam là Công ty phần mềm chuyên nghiên cứu và cung cấp giải pháp cho các công ty về Logistics và...

ABIVIN Đăng 28 ngày trước
Haravan
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : (Senior) QC Engineer (Software) Ho Chi Minh City

Haravan (Ho Chi Minh City)

The JobWork as a QC Engineer in an Agile team that develop breakthrough SaaS products help 50,000+ merchants and top brands transform their business...

Haravan Đăng 28 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Automation Tester (Web, Desktop App) Hồ Chí Minh

Mô tả Công việc As a Automation Tester , you will be responsible for the Quality Assurance of Web- based/ Windows Desktop applications, SAP ERP and work...

TUOITREVN Đăng 1 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Manual Tester (Web, Desktop App) Hồ Chí Minh

Mô tả Công việc As a Manual Tester, you will be responsible for all aspects of the Quality Assurance of Web or Windows Desktop applications through full life...

TUOITREVN Đăng 1 ngày trước

Don't miss new opportunities

Confirmation email sent to

Check your email and click on the link to start receiving your job alerts

Receive the latest job openings for:

qc tester

You also might be interested in:

Test Engineer

Test Cases

Fresher

Freshers

Senior Qa

Senior Test Engineer

Sharpen

Software Testing

Tracking Systems

Test Strategy

Bạn chÆ°a tìm được công việc phù hợp?

Đăng ký Recruit.net Job Alerts và nhận những thông báo ngay khi có việc làm mới phù hợp nhất với bạn.

Confirmation email sent to

Check your email and click on the link to start receiving your job alerts

All Filters Apply
Xem theo
Duyệt theo địa điểm làm việc
Browse by experience