Project Manager In Ho Chi Minh City

Việc Làm Vị Trí Từ 1 to 10 trong số 161
231

Senior Project Manager

RMIT University (Ho Chi Minh, Việt Nam)

The role The position of Senior Project Manager is responsible for the development and implementation of project delivery strategies and leading the delivery...
RMIT University
- 6 ngày trước

Project Manager

HRnavi (Ho Chi Minh, Việt Nam)

Job Description - Quản lý dự án nội bộ, liên lạc khách hàng, thông dịch, phiên dịch tài liệu kĩ thuật - Bảo đảm theo dõi tiến độ dự án...
HRnavi
- 9 giờ trước

Project Manager

HRnavi (Ho Chi Minh, Việt Nam)

Job Description - Quản lý và phân công công việc cho dự án, trao đổi khách hàng và nhà cung ứng. - Giám sát thi công các dự án công...
HRnavi
- 9 giờ trước

Project Manager

HRnavi (Ho Chi Minh, Việt Nam)

Job Description 日系企業の現地進出に伴うインフラ構築。 インフラ構築~ネットワーク(LAN/WAN)の設計構築、サーバの設計および運用を行う。 プロジェクトマネージャーとしてプロジェクトをリードする。 グループのベトナム人SEを管理する。 営業に同行して要件定義、提案を行う。 Skill ネットワーク設...
HRnavi
- 8 giờ trước

Project Manager

HRnavi (Ho Chi Minh, Việt Nam)

. • Follow up, managing project...
HRnavi
- 8 giờ trước

IT Project Manager

HRnavi (Ho Chi Minh, Việt Nam)

Job Description Bridge System Engineer Management of Development Members Management of head office proposals regarding system development (Java) Information sha...
HRnavi
- 9 giờ trước

Project Manager

HRnavi (Ho Chi Minh, Việt Nam)

Job Description - Bảo đảm theo dõi tiến độ dự án - Gảii quyết vấn đề kĩ thuật, tư vấn cho khách hàng - Giám sát thi công các dự...
HRnavi
- 8 giờ trước

Project Manager

HRnavi (Ho Chi Minh, Việt Nam)

Job Description Quản lý đội ngũ nhân viên kỹ thuật người Việt Nam Nhận các dự án từ Project Manager người Nhật Xây dựng và triển khai kế hoạch tiến...
HRnavi
- 7 giờ trước

Project Manager Assistant

HRnavi (Ho Chi Minh, Việt Nam)

Job Description Đảm trách các công việc biên - phiên dịch cho quản lý người Nhật. Nghiên cứu, làm báo cáo về các dự án nông nghiệp của bộ phận...
HRnavi
- 9 giờ trước

Project Manager

HRnavi (Ho Chi Minh, Việt Nam)

Job Description - Chi tiết sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn - Thực hiện việc thiết kế các trung tâm thương mại, văn phòng. - Quản lý và...
HRnavi
- 8 giờ trước
Next
  1. Jobs
  2. Engineering And Architecture
  3. Project Manager
Xem tất cả Starred Jobs