Production Staff In Việt Nam

Việc Làm Vị Trí Từ 1 to 10 trong số 196
231

Technical Production Staff

HRnavi (Ha Nam, Việt Nam)

Job Description - Các công việc liên quan đến quản lý bảo dưỡng, sửa chữa, đặt hàng công cụ, dụng cụ, máy móc - Có hiểu biết về máy CNC...
HRnavi
- 5 ngày trước

Production Staff

HRnavi (Dong Nai, Việt Nam)

Job Description - Phụ trách công việc Quản lý quá trình sản xuất - Phụ trách công việc của Phòng Lắp ráp về sản xuất sản phẩm - Điều hành,...
HRnavi
- 5 ngày trước

Production Staff

HRnavi (Binh Duong, Việt Nam)

Job Description - Phụ trách công việc Quản lý quá trình sản xuất - Quản lý tiến độ sản xuất - Thao tác theo bảng hướng dẫn công việc Chi...
HRnavi
- 5 ngày trước

Production Staff

HRnavi (Ha Noi, Việt Nam)

Job Description Lập kế hoạch sản xuất Chỉ thị sản xuất Theo dõi tiến độ sản xuất, giao hàng, nhận hàng Quản lý kho Skill - Ưu tiên ứng viên...
HRnavi
- 5 ngày trước

Technical Production Staff

HRnavi (Binh Duong, Việt Nam)

Job Description Design for shrink label spec (material type, ink type, size) Sample making: Design for shrink Label Create specification sheet for production...
HRnavi
- 5 ngày trước

Production Staff

HRnavi (Hung Yen, Việt Nam)

Job Description - Preventive Maintenance - Repair Equipment, Machine and Facility - Control Spar parts, Jig, Tool and all Machine - Production Improvement...
HRnavi
- 6 ngày trước

Technical Production Staff

HRnavi (Dong Nai, Việt Nam)

Job Description 鉄鋼構造物の製作(製缶・溶接・組立・機械加工)工場において、見積、設計、施工管理(工程、品質を含む)、要員管理および予算管理等を統括する工場長業務 Skill - Tốt nghiệp đại học chuyên ngành cơ khí - Năng lực Nhật ngữ: Tư...
HRnavi
- 6 ngày trước

Production Staff

HRnavi (Vinh, Việt Nam)

Job Description - Lập kế hoạch sản xuất cho bộ phận sản xuất. - Quản lý tiến độ sản xuất - Chi tiết công việc sẽ trao đổi khi phỏng...
HRnavi
- 5 ngày trước

Production Staff

HRnavi (Long An, Việt Nam)

Job Description - Chi tiết sẽ trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn - Lập kế hoạch sản xuất cho bộ phận sản xuất. - Quản lý tiến độ...
HRnavi
- 5 ngày trước

Production Staff

HRnavi (Dong Nai, Việt Nam)

Job Description - Lập kế hoạch sản xuất cho bộ phận sản xuất. - Quản lý tiến độ sản xuất - Chi tiết sẽ trao đổi cụ thể trong buổi...
HRnavi
- 5 ngày trước
Next
  1. Jobs
  2. Production Staff
Xem tất cả Starred Jobs