Production Staff In Việt Nam

Việc Làm Vị Trí Từ 1 to 10 trong số 141
231

Production Staff

HRnavi (Hung Yen, Việt Nam)

Job Description - Lập kế hoạch sản xuất cho bộ phận sản xuất. - Quản lý tiến độ sản xuất - Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong buổi...
HRnavi
- 1 ngày trước

Production Staff

HRnavi (Long An, Việt Nam)

Job Description - Chi tiết sẽ trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn - Lập kế hoạch sản xuất cho bộ phận sản xuất. - Quản lý tiến độ...
HRnavi
- 1 ngày trước

Production Staff

HRnavi (Long An, Việt Nam)

Job Description - Kiểm tra chất lượng thành phẩm - Lập kế hoạch sản xuất cho bộ phận sản xuất. - Tìm đối tác, đàm phán thương lượng với đối...
HRnavi
- 1 ngày trước

Production Staff

HRnavi (Ha Noi, Việt Nam)

Job Description Lập kế hoạch sản xuất Chỉ thị sản xuất Theo dõi tiến độ sản xuất, giao hàng, nhận hàng Quản lý kho Skill - Ưu tiên ứng viên...
HRnavi
- 1 ngày trước

Technical Production Staff

HRnavi (Dong Nai, Việt Nam)

Job Description 鉄鋼構造物の製作(製缶・溶接・組立・機械加工)工場において、見積、設計、施工管理(工程、品質を含む)、要員管理および予算管理等を統括する工場長業務 Skill - Tốt nghiệp đại học chuyên ngành cơ khí - Năng lực Nhật ngữ: Tư...
HRnavi
- 1 ngày trước

Production Staff

HRnavi (Dong Nai, Việt Nam)

Job Description 製造部門スタッフとして、工場設備立上業務から製品開発・設備開発・設備保全などの統括業務。 工場立ち上げスタッフとして 将来的に幹部候補となりえる人材 日本語基礎を取得していること。(日本語にて社内コミュニケーションが取れると尚良し) Skill 工作機械(旋盤、フライス盤、ボール盤等)実...
HRnavi
- 1 ngày trước

Technical Production Staff

HRnavi (Binh Duong, Việt Nam)

Job Description Design for shrink label spec (material type, ink type, size) Sample making: Design for shrink Label Create specification sheet for production...
HRnavi
- 1 ngày trước

Technical Production Staff

HRnavi (Ha Nam, Việt Nam)

Job Description - Các công việc liên quan đến quản lý bảo dưỡng, sửa chữa, đặt hàng công cụ, dụng cụ, máy móc - Có hiểu biết về máy CNC...
HRnavi
- 1 ngày trước

Technical Production Staff

HRnavi (Hung Yen, Việt Nam)

Job Description - Công việc liên quan đến kỹ thuật sản xuất gia công lắp ráp máy phát điện - Các công việc liên quan đến cải tiến quá trình...
HRnavi
- 1 ngày trước

Production Staff

HRnavi (Dong Nai, Việt Nam)

Job Description - Lập kế hoạch sản xuất cho bộ phận sản xuất. - Quản lý tiến độ sản xuất - Chi tiết sẽ trao đổi cụ thể trong buổi...
HRnavi
- 1 ngày trước
Next
  1. Jobs
  2. Production Staff
Xem tất cả Starred Jobs