Production Assistant In Việt Nam

Việc Làm Vị Trí Từ 1 to 10 trong số 39
231

Production Assistant Manager

HRnavi (Bac Ninh, Việt Nam)

Job Description Main line production management, Daily production management, Assignments related to index such as JIT (Right time & right quality), Ensure the...
HRnavi
- 8 giờ trước

Production Assistant

HRnavi (Binh Duong, Việt Nam)

Job Description Làm hàng mẫu Chuẩn bị những tài liệu liên quan để sản xuất hàng loạt (định mức nguyên liệu hướng dẫn công việc) Hỗ trợ sản xuất tìm...
HRnavi
- 7 giờ trước

Production Assistant Manager

HRnavi (Binh Duong, Việt Nam)

Job Description - Theo dõi kế hoạch sản xuất và giao hàng - Quản lý nguyên vật liệu tồn kho - Theo dõi tiến độ nguyên vật liệu để đáp...
HRnavi
- 8 giờ trước

Production Assistant Manager

HRnavi (Binh Duong, Việt Nam)

Job Description Assist manager with production operations setup (manufacturing plan and progression, improvement) Oversee the production process Ensure that...
HRnavi
- 8 giờ trước

Production Assistant Manager

HRnavi (Dong Nai, Việt Nam)

Job Description Production line (Electronic device assembly, SMT, Injection) Assistant Manager Management of production line staff Translation of work process...
HRnavi
- 8 giờ trước

Production Assistant Manager

HRnavi (Hai Phong, Việt Nam)

Job Description This position is responsible for supervising the Companys production activities to ensure cost efficiency and timely production of all...
HRnavi
- 8 giờ trước

Production Assistant Manager

HRnavi (Ha Noi, Việt Nam)

Job Description - Assistant to control production activities, make production schedule to ensure goods are produced on time with highest quality and lowest...
HRnavi
- 8 giờ trước

Production Assistant Supervisor

HRnavi (Ha Noi, Việt Nam)

Job Description Tổ chức và kiểm soát nguồn lực sản xuất: lao động, vật liệu, máy … Thực hiện và duy trì 5S, Kaizen, hệ thống an toàn trong nhà...
HRnavi
- 6 giờ trước

Production Assistant Manager

HRnavi (Bac Ninh, Việt Nam)

Job Description Công ty sẽ đào tạo để hướng trở thành cấp quản lý chủ chốt của bộ phận sản xuất. Quản lý toàn bộ họat động sản xuất trong...
HRnavi
- 7 giờ trước

Production Assistant

HRnavi (Binh Duong, Việt Nam)

Job Description - Có khả năng quản lý từ 50-100 công nhân - Theo dõi và đáp ứng kế hoach sản xuất - Quản lý chất lượng sản xuất -...
HRnavi
- 8 giờ trước
Next
  1. Jobs
  2. Manufacturing And Operations
  3. Production Assistant
Xem tất cả Starred Jobs