Production Assistant In Việt Nam

Việc Làm Vị Trí Từ 1 to 10 trong số 39
231

Production Assistant Manager

HRnavi (Bac Ninh, Việt Nam)

Job Description Công ty sẽ đào tạo để hướng trở thành cấp quản lý chủ chốt của bộ phận sản xuất. Quản lý toàn bộ họat động sản xuất trong...
HRnavi
- 4 ngày trước

Production Assistant Manager

Jac Recruitment (Ha Noi, Việt Nam)

 Japanese Manufacturing company_ Dong Van II IZ Production Assistant Manager   Ø   Qualification Requirement: -           Sexual: Male -           Age: From...
Jac Recruitment
- 5 ngày trước

Production Assistant

HRnavi (Vung Tau, Việt Nam)

Job Description - Thực hiện các công việc hành chánh, văn phòng. Hỗ trợ trưởng bộ phận sản xuất những công việc giấy tờ, nhập liệu… Skill - Tiếng Nhật...
HRnavi
- 5 ngày trước

Production Assistant

HRnavi (Binh Duong, Việt Nam)

Job Description Làm hàng mẫu Chuẩn bị những tài liệu liên quan để sản xuất hàng loạt (định mức nguyên liệu hướng dẫn công việc) Hỗ trợ sản xuất tìm...
HRnavi
- 4 ngày trước

Production Assistant Manager

HRnavi (Bac Ninh, Việt Nam)

Job Description Main line production management, Daily production management, Assignments related to index such as JIT (Right time & right quality), Ensure the...
HRnavi
- 5 ngày trước

Production Assistant Manager

HRnavi (Binh Duong, Việt Nam)

Job Description Assist manager with production operations setup (manufacturing plan and progression, improvement) Oversee the production process Ensure that...
HRnavi
- 6 ngày trước

Production Assistant Manager

HRnavi (Hai Phong, Việt Nam)

Job Description This position is responsible for supervising the Companys production activities to ensure cost efficiency and timely production of all...
HRnavi
- 5 ngày trước

Production Assistant

HRnavi (Binh Duong, Việt Nam)

Job Description - Có khả năng quản lý từ 50-100 công nhân - Theo dõi và đáp ứng kế hoach sản xuất - Quản lý chất lượng sản xuất -...
HRnavi
- 5 ngày trước

Production Assistant Manager

HRnavi (Dong Nai, Việt Nam)

Job Description Production line (Electronic device assembly, SMT, Injection) Assistant Manager Management of production line staff Translation of work process...
HRnavi
- 6 ngày trước

Production Assistant Manager

HRnavi (Ha Noi, Việt Nam)

Job Description - Assistant to control production activities, make production schedule to ensure goods are produced on time with highest quality and lowest...
HRnavi
- 5 ngày trước
Next
  1. Jobs
  2. Manufacturing And Operations
  3. Production Assistant
Xem tất cả Starred Jobs