Product Development In Ho Chi Minh City

Việc Làm Vị Trí Từ 1 to 10 trong số 181
231

Product Development Staff

HRnavi (Ho Chi Minh, Việt Nam)

Job Description Tìm kiếm các nhà cung cấp mới, các sản phẩm mới, chất lượng tại Việt Nam. Phát triển, mở rộng các mặt hàng nhập khẩu từ Nhật Bản...
HRnavi
- 7 giờ trước

Product Development Assistant Manager

HRnavi (Ho Chi Minh, Việt Nam)

Job Description Phân tích số liệu từ agency nghiên cứu thị trường, từ đó phát triển sản phẩm mới theo mục tiêu của bộ phận, công ty. Cải tiến sản...
HRnavi
- 7 giờ trước

Manager, Infrastructure

AIA Careers (Ho Chi Minh, Việt Nam)

Organizing business of products manufactured by the company, direct customer transactions, public...
AIA
- 2 ngày trước

Marketing Communication Assistant Manager, Mobile Busines

Samsung Electronics America (Ho Chi Minh, Việt Nam)

Position Summary 1. Maximize the marketing impact by developing the new products integrated communication strategy and marketing KPI in accordance with the...
Samsung Electronics America
- 1 ngày trước

Brand Manager-Stills

The Coca-Cola Company (Ho Chi Minh City, Việt Nam)

Job ID: R-16066 Position Overview: Function Specific Activities: A. JOB SUMMARY : Describe the Purpose of your Job in 2-3 Sentences. (What, how and why do you d...
The Coca-Cola Company
- 2 ngày trước

Channel Development Manager

Samsung Electronics America (Ho Chi Minh, Việt Nam)

Position Summary 1. Maximize sell-outs by working with the dealers on store level. 2. Strengthen profit-based upselling of premium products by optimizing SKU...
Samsung Electronics America
- 1 ngày trước

Account Manager - Enterprise

Vertiv (Ho Chi Minh, Việt Nam)

*Primary Duties and Responsibilities:* • Planning, organizing and managing sales and marketing strategies and activities in named accounts and vertical partners...
Vertiv
- 1 ngày trước

Visual Merchandising Specialist

Samsung Electronics America (Ho Chi Minh, Việt Nam)

Position Summary Role and Responsibilities Develop Shop display concept/ fixtures Manage in-store communication for new product launch [posm, graphic change...
Samsung Electronics America
- 1 ngày trước

Marketing Influencer and Event Management Executive, Mobile ...

Samsung Electronics America (Ho Chi Minh, Việt Nam)

Position Summary 1. Maximize the marketing impact by developing the new products integrated communication strategy and marketing KPI in accordance with the...
Samsung Electronics America
- 1 ngày trước

Visual Display Manager, Home Appliances Business

Samsung Electronics America (Ho Chi Minh, Việt Nam)

Position Summary 1. Maximize sell-outs by working with the dealers on store level. 2. Strengthen profit-based upselling of premium products by optimizing SKU...
Samsung Electronics America
- 1 ngày trước
Next
  1. Jobs
  2. Product Development
Xem tất cả Starred Jobs