Planning Manager In Việt Nam

Việc Làm Vị Trí Từ 1 to 10 trong số 326
231

Planning Manager

HRnavi (Binh Duong, Việt Nam)

Job Description Lên kế hoạch và triển khai các cuộc họp liên quan đến tiến độ và kế hoạch sản xuất. Dựa vào chức năng của từng chuyền may và...
HRnavi
- 5 giờ trước

Planning Manager

HRnavi (Binh Duong, Việt Nam)

Job Description Lập và quản lý kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, kiểm soát và đánh giá các hoạt động triển khai theo kế hoạch (dịch vụ khách hàng, mua,...
HRnavi
- 1 ngày trước

Factory Management Planning Manager

HRnavi (Hai Phong, Việt Nam)

Job Description Lập kế hoạch quản lý nhà máy, phương châm nhà máy, phương châm của năm, quản lý thành tích của nhà máy Quản lý và điều chỉnh một...
HRnavi
- 2 ngày trước

Senior Planning Manager

HRnavi (Ho Chi Minh, Việt Nam)

Job Description Lên kế hoạch và triển khai kế hoạch sản xuất với các bộ phận trong công ty: theo dõi đơn hàng, sản xuất, quản lý chất lượng và...
HRnavi
- 1 ngày trước

Strategy Planning Manager Assistant

HRnavi (Ho Chi Minh, Việt Nam)

Job Description – Hỗ trợ sếp Nhật lập kế hoạch chiến lược kinh doanh để xúc tiến dự án mới của công ty tại khu thành phố mới ở Bình...
HRnavi
- 2 ngày trước

Financial Business Planning Manager

HRnavi (Hai Phong, Việt Nam)

Job Description Liên kết chặt chẽ với công ty mẹ và các chi nhánh khác trong cùng tập đoàn, lập kế hoạch và quản lý việc kinh doanh, giá thành...
HRnavi
- 2 ngày trước

Strategy Planning Manager Assistant

HRnavi (Binh Duong, Việt Nam)

Job Description - 会社の経営企画業務補助 - 病院誘致計画、イベント関係の企画業務補助・業務推進 - その他付随する通訳業務 Skill - Tiếng Nhật N1, ưu tiên ứng viên đã từng du học ở Nhật - Đã từng làm việc ở công...
HRnavi
- 2 ngày trước

Planning Manager and Assistant to the BOD

HRnavi (Ha Noi, Việt Nam)

Job Description To prepare neccessary documents for general meetings of shareholders, Board of Management meetings, according to the current laws and Company ch...
HRnavi
- 4 ngày trước

Strategist Planning Manager

HR Vietnam (Ho Chi Minh, Việt Nam)

Job Description Our client is a global advertising agency, we are looking for Strategic Planning Manager with information Job Responsibilities: a strategic...
HR Vietnam
- 4 ngày trước

Sales Planning Manager

HRnavi (Ho Chi Minh, Việt Nam)

Job Description - Lập kế hoạch và xúc tiến các hoạt động marketing - Lập và quản lý ngân sách mua hàng và marketing - Quản lý dịch vụ khách...
HRnavi
- 4 ngày trước
Next
  1. Jobs
  2. Planning Manager
Xem tất cả Starred Jobs