Planning Manager In Việt Nam

Việc Làm Vị Trí Từ 1 to 10 trong số 248
231

Sales and Operations Planning Manager

BP (Ho Chi Minh City, Việt Nam)

Role synopsis: Develop demand plans for use in sales and operations planning and supply planning. Interact with the Sales, Marketing, Supply Chain, and brand...
BP
- 2 ngày trước

Planning Manager

HRnavi (Binh Duong, Việt Nam)

Job Description Lập và quản lý kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, kiểm soát và đánh giá các hoạt động triển khai theo kế hoạch (dịch vụ khách hàng, mua,...
HRnavi
- 7 giờ trước

Planning Manager

HRnavi (Ho Chi Minh, Việt Nam)

Job Description Thực hiện toàn bộ kế hoạch của Nhà máy từ Nguyên liệu, sản xuất, đóng gói đến xuất hàng. Xây dựng, báo cáo, đánh giá hiệu quả và...
HRnavi
- 6 giờ trước

Factory Management Planning Manager

HRnavi (Hai Phong, Việt Nam)

Job Description Lập kế hoạch quản lý nhà máy, phương châm nhà máy, phương châm của năm, quản lý thành tích của nhà máy Quản lý và điều chỉnh một...
HRnavi
- 7 giờ trước

Planning Manager and Assistant to the BOD

HRnavi (Binh Duong, Việt Nam)

Job Description - Lập chiến lược mở rộng hoạt dộng kinh doanh của công ty - Thông phiên dịch hỗ trợ BOD Skill - Tốt nghiệp ĐH (ưu tiên ứng...
HRnavi
- 8 giờ trước

Strategy Planning Manager Assistant

HRnavi (Ho Chi Minh, Việt Nam)

Job Description – Hỗ trợ sếp Nhật lập kế hoạch chiến lược kinh doanh để xúc tiến dự án mới của công ty tại khu thành phố mới ở Bình...
HRnavi
- 7 giờ trước

Sales Planning Manager

HRnavi (Ho Chi Minh, Việt Nam)

Job Description - Lập kế hoạch và xúc tiến các hoạt động marketing - Lập và quản lý ngân sách mua hàng và marketing - Quản lý dịch vụ khách...
HRnavi
- 8 giờ trước

Senior Planning Manager

HRnavi (Ho Chi Minh, Việt Nam)

Job Description Lên kế hoạch và triển khai kế hoạch sản xuất với các bộ phận trong công ty: theo dõi đơn hàng, sản xuất, quản lý chất lượng và...
HRnavi
- 7 giờ trước

Planning Manager and Assistant to the BOD

HRnavi (Ha Noi, Việt Nam)

Job Description To prepare neccessary documents for general meetings of shareholders, Board of Management meetings, according to the current laws and Company ch...
HRnavi
- 8 giờ trước

Planning Manager

HRnavi (Binh Duong, Việt Nam)

Job Description - Lập kế hoạch sản xuất, mua nguyên liệu, xuất nhập hàng hóa Skill - Tiếng Anh giao tiếp - Ưu tiên ứng viên khu vực Bình Dương...
HRnavi
- 7 giờ trước
Next
  1. Jobs
  2. Planning Manager
Xem tất cả Starred Jobs