nhân viên kế toán in Việt Nam

Duyệt theo ngày
Xem theo nhà tuyển dụng
Duyệt theo địa điểm làm việc
Thời gian
Nhà tuyển dụng
Browse by experience
All Filters

Nhân Viên Kế Toán In Việt Nam - 5,795 Job Positions Available

1 – 20 trong số 5,795
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Nhân viên Kế toán Dịch vụ và nhân viên Kiểm toán Báo cáo Tài chính làm việc tại Hà Nội Vietnam VN Vietnam

Hãng Kiểm toán AASC ( tên đầy đủ: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC- viết tắt là AASC)- thành viên HLB Quốc tế tại Việt nam - Mạng lưới...

A AS C Đăng 4 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : NHÂN VIÊN KẾ TOÁN NỘI BỘ - GẤP (Mới) Hồ Chí Minh

Mô tả Công việc - Theo dõi công nợ, thu, chi. - Xuất, theo dõi và cân đối hóa đơn. - Tổng hợp kết quả kinh doanh của tháng. -...

TUOITREVN Đăng 2 ngày trước
Nhất Tín Logistics
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : HCM - Nhân viên Kế Toán Công Nợ Hồ Chí Minh

Nhất Tín Logistics (Hồ Chí Minh)

Mô tả Công việc - Quản lý danh sách KH công nợ trả sau; - Liên hệ KH để thông báo về thời hạn thanh toán; - Đối chiếu, thu...

TUOITREVN Đăng 2 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : NHÂN VIÊN KẾ TOÁN GIÁ THÀNH (chuyên tính giá thành) Đồng Nai

Mô tả Công việc - Tính định mức nguyên vật liệu và giá thành sản phẩm - Tập hợp các chi phí sản xuất chung (chi phí khấu hao tài...

TUOITREVN Đăng 2 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : NHÂN VIÊN KẾ TOÁN THUẾ - ĐI LÀM NGAY Ha Noi

Mô tả Công việc - Rà soát, kiểm tra đối chiếu chứng từ kế toán, xuất hóa đơn. - Lập BC thuế, BC quản trị hàng tháng, quý, năm -...

TUOITREVN Đăng 2 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : NHÂN VIÊN KẾ TOÁN NỘI BỘ Hồ Chí Minh

Mô tả Công việc - Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (thu, chi, nhập, xuất.)vào phần mềm kế toán. - Xuất hóa đơn - Khai báo thuế...

TUOITREVN Đăng 2 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP ĐI LÀM NGAY Ha Noi

Mô tả Công việc Công ty cổ phần ZINCA Paint Việt Nam hiện có nhu cầu tuyển dụng vị trí Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp MÔ TẢ CÔNG VIỆC...

TUOITREVN Đăng 2 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Nhân viên kế toán Tổng hợp - HCM Hồ Chí Minh

Mô tả Công việc – Thu thập thông tin, xử lý hồ sơ và định khoản các nghiệp vụ phát sinh. – Lập và kiểm tra tính chính xác, hợp...

TUOITREVN Đăng 2 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Nhân viên Kế toán Đồng Nai

Mô tả Công việc - Lập phiếu xuất kho bán hàng. Ghi nhận Doanh thu / Giá vốn. Theo dõi công nợ khách hàng. Làm thủ tục đề nghị thanh...

TUOITREVN Đăng 2 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Nhân Viên Kế Toán Bình Dương

Bảo Mật (Bình Dương)

Mô tả Công việc Làm công việc của một kế toán, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm, kế...

TUOITREVN Đăng 2 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Nhân Viên Kế Toán Xây Dựng Ha Noi

Mô tả Công việc Thực hiện ghi chép, tính toán, phản ánh chính xác, trung thực kịp thời đầy đủ các nghiệp vụ kế toán phát sinh. Kiểm tra, đối...

TUOITREVN Đăng 2 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : NHÂN VIÊN KẾ TOÁN (làm việc tại Khu đô thị Vạn Phúc - Thủ Đức) (Mới) Hồ Chí Minh

Mô tả Công việc - Thu thập, xử lý, ghi nhận, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, lưu trữ chứng từ sổ sách. - Kiểm tra đối chiếu số...

TUOITREVN Đăng 2 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Nhân viên kế toán xuất nhập khẩu (Mới) Ha Noi

Mô tả Công việc - Liên hệ nhà cung cấp, đàm phán giá cả - Phân tích báo giá nhận được, theo dõi hành trình đơn hàng - Nhận hàng,...

TUOITREVN Đăng 2 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Nhân Viên Kế Toán (Mới) Hồ Chí Minh

Mô tả Công việc • Xuất hoá đơn điện tử • Lập phiếu thu, phiếu chi • Lập hợp đồng Mua bán • Gửi thông báo chương trình chiết khấu,...

TUOITREVN Đăng 2 ngày trước
AA Corporation
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Nhân viên kế toán kho Tây Ninh

AA Corporation (Tây Ninh)

Mô tả Công việc • Kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ trước khi thủ kho thực hiện xuất/nhập kho. • Giám sát đối chiếu việc nhập, xuất và...

TUOITREVN Đăng 2 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Nhân viên Kế toán Thuế Ha Noi

Mô tả Công việc - Rà soát tất cả các định khoản phát sinh và sửa các định khoản chưa đúng yêu cầu - Kiểm tra kiểm soát, hạch toán...

TUOITREVN Đăng 2 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Nhân viên Kế toán( Payment Staff) Hồ Chí Minh

Mô tả Công việc * Theo dõi hàng hóa mua vào & tồn kho: Kiểm tra chứng từ, hợp đồng, hóa đơn, … mua hàng, hạch toán vào phần mềm....

TUOITREVN Đăng 2 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Hồ Chí Minh

Long Thanh Plastic (Hồ Chí Minh)

Mô tả Công việc -Hạch toán các định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh. -Kiểm tra đối chiếu giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp. -Kiểm...

TUOITREVN Đăng 2 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Nhân viên kế toán thuế Ha Noi

Mô tả Công việc - Lập tờ khai thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN, hồ sơ hoàn thuế GTGT (nếu có), thuế môn bài và các hồ sơ khác nộp...

TUOITREVN Đăng 2 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Hồ Chí Minh

Mô tả Công việc Nhận hợp đồng kinh tế từ các bộ phận: kiểm tra nội dung, các điều khoản trong hợp đồng có liên quan đến điều khoản thanh...

TUOITREVN Đăng 2 ngày trước

Don't miss new opportunities

Confirmation email sent to

Check your email and click on the link to start receiving your job alerts

Receive the latest job openings for:

nhân viên kế toán

You also might be interested in:

Nhân Viên Kinh Doanh

Nhân Viên

Quản Lý

Kế Toán

Kế Toán Tổng Hợp

Marketing

Kỹ Sư

Chuyên Viên Kinh Doanh

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Chuyên Viên Tư Vấn

Bạn chÆ°a tìm được công việc phù hợp?

Đăng ký Recruit.net Job Alerts và nhận những thông báo ngay khi có việc làm mới phù hợp nhất với bạn.

Confirmation email sent to

Check your email and click on the link to start receiving your job alerts

All Filters Apply
Xem theo
Xem theo nhà tuyển dụng
Duyệt theo địa điểm làm việc