Merchandiser In Việt Nam

Việc Làm Vị Trí Từ 1 to 10 trong số 110
231

Merchandiser, Health & Beauty

Tiki Corporation (Ho Chi Minh City, Việt Nam)

- Build Partnership with KEY PARTNERs - Analysing consumer buying patterns and predicting future trends; - Regularly reviewing performance indicators, such as s...
Tiki Corporation
- 12 ngày trước

Merchandiser

HRnavi (Ha Noi, Việt Nam)

Job Description Nhận đơn hàng từ Nhật, liên hệ qua email, skype, điện thoại với trụ sở bên Nhật. Truyền đạt thông tin về mẫu mã, yêu cầu của khách...
HRnavi
- 2 giờ trước

Merchandiser

HRnavi (Ho Chi Minh, Việt Nam)

Job Description Nhận đơn hàng từ Nhật, liên hệ qua email với trụ sở bên Nhật. Truyền đạt thông tin về mẫu mã, yêu cầu của khách hàng đến doanh...
HRnavi
- 13 giờ trước

Food Merchandiser

HRnavi (Ho Chi Minh, Việt Nam)

Job Description Nhận đơn hàng từ công ty tại nước ngoài & Việt Nam. Tìm nguồn nguyên vật liệu, nhà cung cấp, nhà sản xuất để sản xuất theo đơn...
HRnavi
- 3 giờ trước

Merchandiser

HRnavi (Ho Chi Minh, Việt Nam)

Job Description Check productss quality before shipment. Go to OEM factory to confirm manufacturing process. Manage shipping schedule of material and products....
HRnavi
- 2 ngày trước

Merchandiser

HRnavi (Ho Chi Minh, Việt Nam)

Job Description Nhân order từ khách hàng nước ngoài, chuyển cho bộ phận sản xuất. Truyền đạt thông tin về mẫu mã, yêu cầu của khách hàng đến doanh nghiệp...
HRnavi
- 1 ngày trước

Merchandiser

HRnavi (Ha Noi, Việt Nam)

Job Description Tiếp nhận đơn hàng và bản thiết kế mẫu sản phẩm từ khách hàng Dựa trên mẫu thiết kế được nhận, tìm kiếm những nguyên phụ liệu phù...
HRnavi
- 3 ngày trước

Merchandiser

HRnavi (Ho Chi Minh, Việt Nam)

Job Description Go to seafood (shrimp) processing factory, confirm about manufacturing process, check products before shipment (including quality management, sa...
HRnavi
- 3 ngày trước

Merchandiser - Japanese speaker

HRnavi (Ho Chi Minh, Việt Nam)

Job Description Nhận đơn hàng từ Nhật, liên hệ qua email với trụ sở bên Nhật. Truyền đạt thông tin về mẫu mã, yêu cầu của khách hàng đến doanh...
HRnavi
- 29 ngày trước

Merchandiser - English speaker

HRnavi (Ho Chi Minh, Việt Nam)

Job Description Nhân order từ khách hàng nước ngoài, chuyển cho bộ phận sản xuất. Truyền đạt thông tin về mẫu mã, yêu cầu của khách hàng đến doanh nghiệp...
HRnavi
- 18 ngày trước
Next
  1. Jobs
  2. Sales And Retail
  3. Merchandiser
Xem tất cả Starred Jobs