kế toán tổng hợp in Việt Nam

Duyệt theo ngày
Xem theo nhà tuyển dụng
Duyệt theo địa điểm làm việc
Thời gian
Nhà tuyển dụng
Browse by experience
All Filters

Kế Toán Tổng Hợp In Việt Nam - 1,617 Job Positions Available

1 – 20 trong số 1,617
J-WORK
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : KẾ TOÁN TỔNG HỢP- KCX TÂN THUẬN, HCM KẾ TOÁN TỔNG HỢP KCX TÂN THUẬN HCM

J-WORK (KẾ TOÁN TỔNG HỢP KCX TÂN THUẬN HCM)

Tóm lược công việc: - Hiện tại, đối tác của JWORK – Công ty sản xuất 100% vốn Nhật Bản ở KCX Tân Thuận chuyên Sản xuất các sản phẩm...

J-WORK Đăng 22 giờ trước
J-WORK
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : KẾ TOÁN TỔNG HỢP KCN VSIP 2 BÌNH DƯƠNG

J-WORK (KCN VSIP 2 BÌNH DƯƠNG)

Hiện tại, đối tác của Jwork – Công ty 100% vốn đầu tư của Nhật Bản chuyên sản xuất thành phần xe hơi, thành phần máy móc, thiết bị gia...

J-WORK Đăng 20 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Chuyên Viên Cao Cấp Kế Toán Tổng Hợp - Hà Nội Ha Noi

Mô tả Công việc 1. Kế toán: Lập và Kiểm soát đảm bảo việc hạch toán kế toán được thực hiện đầy đủ, chính xác, phù hp với quy định....

TUOITREVN Đăng 2 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Kế Toán Tổng Hợp Hồ Chí Minh

Mô tả Công việc - Làm và theo dõi hp đồng với khách hàng, thầu phụ, đội thi công và các nhà cung ứng. - Làm hp đồng lao động,...

TUOITREVN Đăng 2 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Kế toán tổng hợp- Số lượng 05 Ha Noi

Mô tả Công việc Tập hp chứng từ phát sinh, Hạch toán kế toán, Tính giá thành công trình, theo dõi công nợ., Tng hp và hoàn thiện sổ sách...

TUOITREVN Đăng 2 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Kế toán tổng hợp làm việc tại Hà Nội Ha Noi

Mô tả Công việc - Theo dõi và giám sát các hoạt động kế toán hằng ngày tại công ty, kiểm tra doanh thu, tập hp các khoản chi phí,...

TUOITREVN Đăng 2 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : KẾ TOÁN TỔNG HỢP Hồ Chí Minh

Mô tả Công việc ˗ Thực hiện các công việc chuyên môn của kế toán tng hp ˗ Hạch toán, kiểm tra, đối chiếu chi phí dự án phát sinh...

TUOITREVN Đăng 2 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Kế Toán Tổng Hợp Hồ Chí Minh

Mô tả Công việc Báo cáo thuế Tập hp các hóa đơn, chứng từ kế toán và tiến hành xử lý, sắp xếp, lưu trữ theo đúng quy định. Lập...

TUOITREVN Đăng 2 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Kế Toán Tổng Hợp Hồ Chí Minh

Mô tả Công việc 1. Hỗ trợ Kế toán trưởng Phối hp với KTT xây dựng, thực hiện và kiểm tra các quy trình hoạt động của bộ phận kế...

TUOITREVN Đăng 2 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : KẾ TOÁN TỔNG HỢP Hồ Chí Minh

Mô tả Công việc Thực hiện đầy đủ tất cả các công việc của Kế toán tng hp của một Công ty độc lập nhưng có sự kiểm soát của...

TUOITREVN Đăng 2 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP ĐI LÀM NGAY Ha Noi

Mô tả Công việc Công ty cổ phần ZINCA Paint Việt Nam hiện có nhu cầu tuyển dụng vị trí Nhân Viên Kế Toán Tng Hp MÔ TẢ CÔNG VIỆC...

TUOITREVN Đăng 2 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : KẾ TOÁN TỔNG HỢP CHI NHÁNH VIETRAVEL HÀ NỘI Ha Noi

Mô tả Công việc - Quản trị, theo dõi và thanh toán các chi phí phát sinh của Văn phòng và các bộ phận Hỗ trợ - Cùng Kế toán...

TUOITREVN Đăng 2 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Kế toán tổng hợp (General Accountant) Hồ Chí Minh

3Q Hospitality (Hồ Chí Minh)

Mô tả Công việc Kiểm tra chứng từ và thanh toán NCC: chi phí hành chính, mua hàng, kho vận, vận chuyển… Quản lý tạm ứng và hoàn ứng nhân...

TUOITREVN Đăng 2 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Nhân viên kế toán Tổng hợp - HCM Hồ Chí Minh

Mô tả Công việc – Thu thập thông tin, xử lý hồ sơ và định khoản các nghiệp vụ phát sinh. – Lập và kiểm tra tính chính xác, hp...

TUOITREVN Đăng 2 ngày trước
VMED GROUP
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Kế Toán Tổng Hợp Ha Noi

VMED GROUP (Ha Noi)

Mô tả Công việc - Chịu trách nhiệm xây dựng và duy trì công tác hạch toán kế toán, đối chiếu, khóa sổ và lập báo cáo tài chính định...

TUOITREVN Đăng 2 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : KẾ TOÁN TỔNG HỢP (làm việc tại Khu đô thị Vạn Phúc - Thủ Đức) (Mới) Hồ Chí Minh

Mô tả Công việc Thu thập, xử lý, ghi nhận, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, lưu trữ chứng từ sổ sách. Kiểm tra đối chiếu số liệu và...

TUOITREVN Đăng 2 ngày trước
WINWIN GROUP
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Kế toán Tổng hợp Dịch vụ Bình Dương

WINWIN GROUP (Bình Dương)

Mô tả Công việc 1. Liên lạc, làm việc trực tiếp với khách hàng. 2. Hướng dẫn nhân viên cấp dưới kiểm tra, lưu trữ chứng từ. 3. Kiểm tra...

TUOITREVN Đăng 2 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Kế toán tổng hợp có kinh nghiệm (1-2 người) Vung Tau

Mô tả Công việc Thực hiện các công việc kế toán tng hp: hạch toán thu chi, chi phí, quản lý Tài sản cố định, Giá thành. Kiểm tra chứng...

TUOITREVN Đăng 2 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Kế Toán Tổng Hợp Ha Noi

Mô tả Công việc - Hạch toán phân hệ tng hp, theo dõi, kiểm tra, kiểm soát các chi phí thường xuyên như chi phí chi phí lương, BHXH,sản xuất...

TUOITREVN Đăng 2 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : [HCM] TRƯỞNG NHÓM KẾ TOÁN TỔNG HỢP (RETAIL/FMCG/F&B) (Mới) Hồ Chí Minh

Mô tả Công việc Chịu trách nhiệm về báo cáo tài chính của Group Làm việc với các cơ quan chức năng (Thuế, thống kê,.) Hỗ trợ các kế toán...

TUOITREVN Đăng 2 ngày trước

Don't miss new opportunities

Confirmation email sent to

Check your email and click on the link to start receiving your job alerts

Receive the latest job openings for:

kế toán tổng hợp

You also might be interested in:

Nhân Viên Kế Toán

Nhân Viên

Nhân Viên Kinh Doanh

Quản Lý

Kế Toán

Marketing

Business Analyst

Giám Đốc

Kỹ Sư

Kế Toán Trưởng

Bạn chÆ°a tìm được công việc phù hợp?

Đăng ký Recruit.net Job Alerts và nhận những thông báo ngay khi có việc làm mới phù hợp nhất với bạn.

Confirmation email sent to

Check your email and click on the link to start receiving your job alerts

All Filters Apply
Xem theo
Xem theo nhà tuyển dụng
Duyệt theo địa điểm làm việc