HR manager in Việt Nam

HR Manager In Việt Nam - 274 Job Positions Available

1 – 20 trong số 274
KMS Solutions
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : HR Manager, KMS Solutions Ho Chi Minh City

KMS Solutions (Ho Chi Minh City)

Job Description We are looking for someone who is passionate about building a high-performing and engaging culture with a great level of focus on developing peo...

KMS Solutions Đăng 22 ngày trước
Jac Recruitment
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : HR Manager Ho Chi Minh City

Jac Recruitment (Ho Chi Minh City)

COMPANY OVERVIEW Our client in Shoe Foam Field is looking for Human Resources Manager. With main request as below : JOB RESPONSIBILITIES · Set objectives...

Jac Recruitment Đăng 2 ngày trước
Jac Recruitment
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : HR Manager Vietnam

COMPANY OVERVIEW JAC is opening an attractive position from one of our valued clients in Hanoi and Hai Phong The company is an hospitality company with main bus...

Jac Recruitment Đăng 2 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : HR Manager Hồ Chí Minh

Mô tả Công việc · Work with leaders and hiring managers across the organization to propose initiatives to improve talent acquisition programs, processes...

TUOITREVN Đăng 2 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : HR Manager (Urgent) Hồ Chí Minh

Mô tả Công việc - Reviewing, developing and implementing HR strategies, internal policies, HR manuals, to be in line with the Company’s strategies and values...

TUOITREVN Đăng 2 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Bình Thạnh _ HR Manager (Tiếng Anh Tốt / Retail Field) _ 19273KD Hồ Chí Minh

Mô tả Công việc Please carefully read the requirement before applying ★ Working time: 8:00 - 17:00 (Mon - Every other Sat) ★ Responsibility - Manage HR...

TUOITREVN Đăng 2 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Senior HR Manager (Mới) Hồ Chí Minh

Mô tả Công việc The Senior HR Manager works directly with the Senior HR Director at HQ to plan, develop, implement and evaluate human resource practices...

TUOITREVN Đăng 2 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Thủ Đức _ HR Manager _ Tiếng Nhật N2 - N1 _ 18987MG Hồ Chí Minh

Mô tả Công việc - Quản lý việc thực hiện các nội quy, quy chế của công ty. - Phỏng vấn và lựa chọn nhân viên phù hợp theo yêu...

TUOITREVN Đăng 13 giờ trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Trưởng phòng Nhân sự (HR Manager) Hồ Chí Minh

Mô tả Công việc 1.Xây dựng và phát triển đội ngũ nhân sự: Xây dựng cơ cấu tổ chức, định biên nhân sự, bố trí nhân sự nhằm tối ưu...

TUOITREVN Đăng 13 giờ trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Trưởng Phòng Quản trị Nhân lực (HR Manager) Ha Noi

Mô tả Công việc 1. Mô tả công việc: Xây dựng và thực hiện chiến lược nhân sự phù hợp với chiến lược kinh doanh tổng thể trong từng giai...

TUOITREVN Đăng 14 giờ trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Trưởng Phòng Nhân Sự - HR Manager Đồng Nai

Mô tả Công việc - Tham mưu và chịu trách nhiệm chính trong việc thiết lập chính sách nguồn nhân lực . - Xây dựng, đánh giá, kiểm soát thực...

TUOITREVN Đăng 14 giờ trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : [SCG-Ngói Bê Tông] HR Manager (Working Place: VSIP Binh Duong) (Mới) Bình Dương

SCG Việt Nam (Bình Dương)

Mô tả Công việc - Theo dõi tình hình thực hiện nội qui công ty / Supervise for obeying the internal regulations - Tham gia hợp xử lý kỷ luật,...

TUOITREVN Đăng 5 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : HR Manager (Hải Phòng) Hai Phong

Bảo Mật (Hai Phong)

Mô tả Công việc Year-end personnel assessment Salary / bonus management Recruitment and retiree procedures Labor union response Handling of health examinations,...

TUOITREVN Đăng 4 ngày trước
BIM Group
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : HR Manager (Mới) Quảng Ninh

BIM Group (Quảng Ninh)

Mô tả Công việc Sailing Club Leisure Group is looking for a Human Resources Manager for three brand new F&B outlets in Halong Bay (located in one project...

TUOITREVN Đăng 4 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Human Resources(HR) Manager (Chinese/ English speaking) Bình Dương

Mô tả Công việc Mục tiêu công việc: Hoàn thành mục tiêu tuyển chọn nhân viên bằng cách tuyển mộ và đánh giá ứng viên việc làm; tư vấn giám...

TUOITREVN Đăng 7 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Senior HR Business Partner Manager Ho Chi Minh Vietnam

Rbcoats (Ho Chi Minh Vietnam)

About CoatsCoats is the world’s leading industrial thread company. At home in some 50 countries, Coats has a workforce of 17,000 people across six continents.Co...

Rbcoats Đăng 16 ngày trước
Jac Recruitment
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : HR & Admin Manager Ho Chi Minh City

Jac Recruitment (Ho Chi Minh City)

COMPANY OVERVIEW It is a newly created position. The person is expected to supervise a small HR & Admin team to collaborate with RHQ based in Singapore...

Jac Recruitment Đăng 5 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : HR-Admin Manager Hồ Chí Minh

DMSPro (Hồ Chí Minh)

Mô tả Công việc Nhiệm vụ 1 - Quản lý Nguồn nhân lực: Hoạch định nhân sự: Tham mưu TGĐ trong công việc lên kế hoạch nguồn nhân lực. Xây...

TUOITREVN Đăng 2 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : [AMATA/xe đưa đón từ HCM] HR-GA Manager cho Công ty thực phẩm hàng đầu Nhật Bản [5965] Dong Nai

Mô tả công việc - Tổ chức và quản lý các nghiệp vụ liên quan đến hành chính - nhân sự. - Hỗ trợ các công tác xây dựng, tổ...

Viec Lam Tieng Nhat Đăng 26 ngày trước
cargo-partner
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Vietnam/ National Product Manager,Air Cargo Ho Chi Minh City

Cargo-partner (Ho Chi Minh City)

JOB DESCRIPTION Region/Branch: Vietnam / Ho Chi Minh Base Location: Ho Chi Minh Position Title/Code : National Product Manager, Air Cargo Department: Air...

Cargo Partner Đăng 2 ngày trước

Don't miss new opportunities

Confirmation email sent to

Check your email and click on the link to start receiving your job alerts

Receive the latest job openings for:

hr manager

You also might be interested in:

Japanese

Japanese

Vietnamese

Speaking

Sales Manager

Project Manager

Hr+manager

Human Resources

Assistant Manager

Manager

Bạn chÆ°a tìm được công việc phù hợp?

Đăng ký Recruit.net Job Alerts và nhận những thông báo ngay khi có việc làm mới phù hợp nhất với bạn.

Confirmation email sent to

Check your email and click on the link to start receiving your job alerts

All Filters Apply
Xem theo
Duyệt theo địa điểm làm việc