Ho In Việt Nam

Việc Làm Vị Trí Từ 1 to 10 trong số 12,249
231

Medical Communication Specialist - Vaccine - Ho Chi Minh

GSK (HO CHI MINH Vietnam, Việt Nam)

Your Responsibilities : Job Purpose: • Excellent in Targeting customer and return on investment alignment through territory management, pre call & post call pla...
GlaxoSmithKline
- 2 ngày trước -

Medical Communication Specialist - Respiratory & Allergy - ...

GSK (Hai Phong, Việt Nam)

Your Responsibilities : Job Purpose: • Excellent in Targeting customer and return on investment alignment through territory management, pre call & post call pla...
GlaxoSmithKline
- 2 ngày trước -

NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH KIÊM PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT N2

Jellyfish HR (Bac Ninh, Việt Nam)

Mô tả công việc -Lập kế hoạch sản xuất, Quản lý nguyên vật liệu, theo dõi tồn kho tại xưởng,. -Lập kế hoạch xuất hàng, Quản lý đơn hàng -Chỉ...
Jellyfish HR
- 1 ngày trước -

Tuyển 02 Nhân viên Kế hoạch

Vinh Hung (Hanoi, Việt Nam)

I. Nhiệm vụ: II. Tiêu chuẩn nhân sự 1. Trình độ học vấn: Đại học 2. Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học GTVT, Xây dựng chuyên ngành Cầu...
Vinh Hung
- 4 ngày trước -

Sales & Business Development Manager - Based in Ho Chi Minh

International Rectifier (Ho Chi Minh City, Việt Nam)

In your new role you will: Be responsible to identify and develop new potential local customers and design houses partners and strengthen relationship with key ...
International Rectifier
- 4 ngày trước -

Chuyên viên Kế hoạch

Vinh Hung (Hanoi, Việt Nam)

I. Nhiệm vụ -         Làm việc với Tư vấn thiết kế để đề xuất giải pháp thiết kế, dự toán và phối hợp với Tư vấn thiết kế bảo vệ...
Vinh Hung
- 5 ngày trước -

Trưởng Phòng Kế hoạch Kỹ thuật

Vinh Hung (Hanoi, Việt Nam)

I. Nhiệm vụ  - Lập kế hoạch, phương án triển khai, quản lý và thực hiện theo Quy trình quản lý Dự án thi công xây lắp của Công ty...
Vinh Hung
- 11 ngày trước -

Chuyên viên Kế hoạch

Vinh Hung (Hanoi, Việt Nam)

I. Nhiệm vụ: II. Yêu cầu: III. Chính sách nhân sự: IV. Thông tin liên hệ:...
Vinh Hung
- 11 ngày trước -

Chuyên viên phòng Kế hoạch Kỹ thuật

Vinh Hung (Hanoi, Việt Nam)

I. Nhiệm vụ II. Tiêu chuẩn nhân sự 1. Trình độ học vấn: Đại học 2. Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành cầu đường, cầu hầm...
Vinh Hung
- 12 ngày trước -

Trưởng Phòng Kế hoạch Kỹ thuật

Vinh Hung (Hanoi, Việt Nam)

I. Mục đích công việc Quản lý Phòng KHKT để đảm nhận toàn bộ công việc theo chức năng nhiệm vụ của Phòng KHKT và theo sự chỉ đạo Ban...
Vinh Hung
- 12 ngày trước -

Next
  1. Jobs
  2. Ho
Xem tất cả Starred Jobs