gis in Việt Nam

Gis In Việt Nam - 489 Job Positions Available

1 – 20 trong số 489
Ninja Van
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Warehouse Supervisor (Giám Sát Kho) Ho Chi Minh City

Ninja Van (Ho Chi Minh City)

Ninja Van is a tech-enabled logistics company on a mission to provide hassle-free delivery services for businesses of all sizes across Southeast Asia. Launched ...

Ninja Van Đăng 21 giờ trước
Ninja Van
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Giám sát Vận hành (Fleet sups) Ho Chi Minh City

Ninja Van (Ho Chi Minh City)

Ninja Van is a tech-enabled logistics company on a mission to provide hassle-free delivery services for businesses of all sizes across Southeast Asia. Launched ...

Ninja Van Đăng 21 giờ trước
Ninja Van
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Warehouse IC Leader (Giám sát Kho - Trưởng ca) Ho Chi Minh City

Ninja Van (Ho Chi Minh City)

Ninja Van is a tech-enabled logistics company on a mission to provide hassle-free delivery services for businesses of all sizes across Southeast Asia. Launched ...

Ninja Van Đăng 21 giờ trước
Ninja Van
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Freight Coordinator (Giám sát vận tải) Ha Noi

Ninja Van (Ha Noi)

Ninja Van is a tech-enabled logistics company on a mission to provide hassle-free delivery services for businesses of all sizes across Southeast Asia. Launched ...

Ninja Van Đăng 21 giờ trước
Ninja Van
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Freight Coordinator (Giám sát đội xe tải) Ho Chi Minh City

Ninja Van (Ho Chi Minh City)

Ninja Van is a tech-enabled logistics company on a mission to provide hassle-free delivery services for businesses of all sizes across Southeast Asia. Launched ...

Ninja Van Đăng 21 giờ trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : [VN] Biên tập viên (Fulltime / Học liệu, sách giáo trình, tham khảo) Ha Noi

QANDA (Ha Noi)

COMPANY INFORMATION: - As an educational technology corporation from Korea, Mathpresso Vietnam set our vision to be the most innovative company in education. We...

QANDA Đăng 4 ngày trước
Rentokil-initial
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Nhân viên Kỹ thuật Dịch Vụ Giải Pháp Vệ Sinh (Hồ Chí Minh) Ho Chi Minh City

Rentokil-initial (Ho Chi Minh City)

Lập kế hoạch công việc trong ngày vào đầu mỗi ngày và liên lạc với Bộ phận vận hành tại văn phòng mọi lúc. Bảo hành, bảo trì các thiết...

Rentokil-initial Đăng 8 ngày trước
Rentokil-initial
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Nhân viên Kỹ thuật Dịch Vụ Giải Pháp Vệ Sinh (Hà Nội) Ha Noi

Lập kế hoạch công việc trong ngày vào đầu mỗi ngày và liên lạc với Bộ phận vận hành tại văn phòng mọi lúc. Bảo hành, bảo trì các thiết...

Rentokil-initial Đăng 8 ngày trước
SNV
SNV (Da Lat)

Mô tả Công việc MỤC TIÊU Mục tiêu tổng quát của nhiệm vụ là: Cung cấp cây giống mắc ca ghép chất lượng cao để trồng xen với cà phê...

SNV Đăng 20 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : IT - Chuyên Viên giám sát hệ thống NOC Ho Chi Minh Ho Chi Minh

Ứng viên có kinh nghiệm giám sát hệ thống NOC: Network, Linux/UNIX/Ubuntu/Window, DB SQL/ Oracle, App, . Hiểu biết về máy chủ, cloud, hosting, web, Firewall, h...

Ngân Hàng Á Châu | ACB Đăng 28 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Giám Đốc Ban Phát Triển Dự Án (PTDA) Ha Noi

1. Công tác tìm kiếm, phát triển Dự án Tham mưu cho Ban Lãnh đạo xây dựng chiến lược phát triển các dự án bất động sản trong dài hạn,...

Aloha Consulting Group Đăng 9 ngày trước
CBRE
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : EOI - Giám sát Kỹ thuật Buon Ma Thuot

CBRE (Buon Ma Thuot)

Tp on CBREnmtrongdanh sch 500 cng ty hng u th gii do Fortune v S&P bnh chn, c tr s chnh ti Los Angeles l cng ty kinh doanh dch...

CBRE Đăng 23 ngày trước
Rentokil Initial
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Nhân viên Kỹ thuật Dịch Vụ Giải Pháp Vệ Sinh (Hồ Chí Minh) Ho Chi Minh City

Rentokil Initial (Ho Chi Minh City)

Lập kế hoạch công việc trong ngày vào đầu mỗi ngày và liên lạc với Bộ phận vận hành tại văn phòng mọi lúc. Bảo hành, bảo trì các thiết...

Rentokil Initial Đăng 1 ngày trước
Rentokil Initial
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Nhân viên Kỹ thuật Dịch Vụ Giải Pháp Vệ Sinh (Hà Nội) Ha Noi

Lập kế hoạch công việc trong ngày vào đầu mỗi ngày và liên lạc với Bộ phận vận hành tại văn phòng mọi lúc. Bảo hành, bảo trì các thiết...

Rentokil Initial Đăng 1 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Scrum Master (Project Manager/Agile) Ha Noi

Đào tạo, huấn luyện team phát triển và các bên liên quan thực hiện quy trình làm việc theo đúng mô hình Agile Đảm bảo team phát triển và các...

MB Bank Đăng 1 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Product Owner Leader Ha Noi

Lên roadmap phát triển sản phẩm, phù hợp với mục tiêu chung của công ty nhằm tăng users mới, giữ chân users cũ Quản lý team sản phẩm nhằm đảm...

Vuihoc.vn Đăng 1 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : 3 Fullstack Devs (ReactJS, Angular) Ho Chi Minh Ho Chi Minh

EVN SPCIT (Ho Chi Minh Ho Chi Minh) +2 other locations

Tham gia phân tích, thiết kế và phát triển các dự án phần mềm trên nền tảng web, thiết bị di động. Xây dựng các phần mềm có ứng dụng...

EVN SPCIT Đăng 1 ngày trước
OneSystem
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : .NET Web Developers (ASP.NET, C# , SQL) Ho Chi Minh Ho Chi Minh

OneSystem (Ho Chi Minh Ho Chi Minh) +6 other locations

Tham gia phát triển các hệ thống ứng dụng WEB trên nền tảng .NET Framework (ASP.NET, C#). Nắm vững HTML. Kinh nghiệm phát triển cả Front End và Back End....

OneSystem Đăng 1 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Automation Tester Ha Noi

Xây dựng dụng cụ cho automation test và viết script cho application test; Định nghĩa, phát triển, triển khai và duy trì script cho automation test; Quản lý phiê...

MB Bank Đăng 1 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : IT-Chuyên Viên Vận Hành IT Service Desk Ho Chi Minh Ho Chi Minh

Xây dựng và cập nhật danh sách các dịch vụ CNTT Xây dựng và duy trì kho kiến thức IT Service Desk Lập báo cáo thời gian phản hồi dịch...

Ngân Hàng Á Châu | ACB Đăng 1 ngày trước

Don't miss new opportunities

Confirmation email sent to

Check your email and click on the link to start receiving your job alerts

Receive the latest job openings for:

gis

You also might be interested in:

Business Analyst

Software Engineer

Mysql

Backend Developer

Executive

Data Analyst

Logistics

Admin

Devops Engineer

Systems Engineer

Bạn chÆ°a tìm được công việc phù hợp?

Đăng ký Recruit.net Job Alerts và nhận những thông báo ngay khi có việc làm mới phù hợp nhất với bạn.

Confirmation email sent to

Check your email and click on the link to start receiving your job alerts

All Filters Apply
Xem theo
Xem theo nhà tuyển dụng
Duyệt theo địa điểm làm việc