General Assistant In Việt Nam

Việc Làm Vị Trí Từ 1 to 10 trong số 86
231

Assistant General Manager Field Sales

DKSH (| Vietnam TP HCM, Việt Nam)

DKSH is the leading Market Expansion Services Group with a focus on Asia. DKSH helps other companies and brands actively grow their business in new or existing ...
DKSH
- 8 ngày trước

General Director Assistant

HRnavi (Binh Duong, Việt Nam)

Job Description Phiên dịch và triển khai nội dung trong cuộc họp Hỗ trợ sếp, thực hiện các công việc theo chỉ thị của cấp trên Lên kế hoạch làm...
HRnavi
- 1 ngày trước

General Director Assistant

HRnavi (Ho Chi Minh, Việt Nam)

Job Description Hỗ trợ công việc thông phiên dịch cho ban giám đốc: dịch tài liệu kĩ thuật, thông dịch cuộc họp, thông dịch cho ban giám đốc khi đi...
HRnavi
- 1 ngày trước

General Director Assistant

HRnavi (Ho Chi Minh, Việt Nam)

Job Description Tổ chức, lên lịch và chuẩn bị các công việc hàng ngày cho sếp Nhật Biên - phiên dịch tất cả các tài liệu, báo cáo Tổ chức,...
HRnavi
- 1 ngày trước

Deputy General Director Assistant

HRnavi (Binh Duong, Việt Nam)

Job Description - 副社長の指示通りに日本語 → ベトナム語、ベトナム語 → 日本語, 英語→日本語、日本語→英語の翻訳を担当する - 指示がある時に営業部と一緒に国内・国外出張して、通訳を 担当する。 - 必要時に他の部署に応援すること Skill - Tiếng Nhật trình độ N3 t...
HRnavi
- 1 ngày trước

General Director Assistant

HRnavi (Dong Nai, Việt Nam)

Job Description - Chi tiết sẽ thảo luận trong buổi phỏng vấn - Hỗ trợ Giám đốc các công việc quản lý liên quan đến kinh doanh, nhân sự ,...
HRnavi
- 1 ngày trước

General Director Assistant

HRnavi (Ho Chi Minh, Việt Nam)

Job Description Bạn sẽ giữ vai trò là trợ lý riêng, theo sát lịch trình làm việc của Tổng Giám đốc người Nhật để hỗ trợ mọi công việc sếp...
HRnavi
- 1 ngày trước

General Director Assistant

HRnavi (Vung Tau, Việt Nam)

Job Description Hỗ trợ sếp Nhật lấy cuộc hẹn quan mail hoặc điện thoại và gặp gỡ với khách hàng của công ty. Biên dịch các tài liệu và thông...
HRnavi
- 1 ngày trước

General Director Assistant

HRnavi (Ho Chi Minh, Việt Nam)

Job Description - Phụ trách công việc liên quan đến hành chính văn phòng - Thông phiên dịch hỗ trợ cấp trên người Nhật - Trao đổi chi tiết trong...
HRnavi
- 1 ngày trước

General Director Assistant cum HR and Admin Executive

HRnavi (Ho Chi Minh, Việt Nam)

Job Description - Dịch thuật tài liệu - Liên hệ với công ty mẹ tại Nhật - Soạn thảo tài liệu, lưu hồ sơ - Thực hiện các công việc...
HRnavi
- 3 ngày trước
Next
  1. Jobs
  2. General Assistant
Xem tất cả Starred Jobs