Factory Manager In Việt Nam

Việc Làm Vị Trí Từ 1 to 10 trong số 147
231

Production Manager | Factory Manager | Garment Product...

MONSTER (Vietnam, Việt Nam)

Job Description Responsibilities: - You will be responsible for factory production and focusing on following areas o Quality  * Lean manufacturing and...
MONSTER
- 1 ngày trước

Factory Manager Assistant

HRnavi (Tien Giang, Việt Nam)

Job Description - Hỗ trợ các công việc cho Quản lý người Nhật: giám sát xưởng, theo dõi kế hoạch sản xuất, thông dịch, phiên dịch, gặp gỡ khách hàng...
HRnavi
- 28 ngày trước

Factory Manager

HRnavi (Hung Yen, Việt Nam)

Job Description Quản lý toàn bộ hoạt động của nhà máy về sản xuất, lên kế hoạch sản xuất, quản lý chất lượng. Hướng dẫn, quản lý, đào tạo nhân...
HRnavi
- 27 ngày trước

Factory Manager

HRnavi (Binh Duong, Việt Nam)

Job Description Quản lý các hoạt động lắp ráp sản phẩm, đảm bảo thành phẩm cung ứng ra đáp ứng yêu cầu và tiến độ được giao Thực hiện đi...
HRnavi
- 21 ngày trước

Factory Manager

HRnavi (Binh Duong, Việt Nam)

Job Description - Quản lý tất cả các công việc liên quan đến sản xuất - Tiến hành đào tạo và hỗ trợ cho cấp dưới thực hiện tốt nhất...
HRnavi
- 28 ngày trước

Factory Manager

HRnavi (Hai Phong, Việt Nam)

Job Description Be responsible for overall factory management and operations Report to the board of directors. Control production activities, make production...
HRnavi
- 28 ngày trước

Factory Manager Assistant

HRnavi (Hung Yen, Việt Nam)

Job Description Quản lý toàn bộ hoạt động của nhà máy về sản xuất, lên kế hoạch sản xuất, quản lý chất lượng… Hướng dẫn, quản lý, đào tạo nhân...
HRnavi
- 27 ngày trước

Factory Manager

HRnavi (Ho Chi Minh, Việt Nam)

Job Description Quản lý, điều hành toàn bộ hệ thống qui trình sản xuất (phòng sản xuất, chất lượng, lập kế hoạch, thu mua,.) tại nhà máy T...
HRnavi
- 28 ngày trước

Factory Manager

HRnavi (Dong Nai, Việt Nam)

Job Description - Tiến hành đào tạo và hỗ trợ cho cấp dưới thực hiện tốt nhất các hoạt động sản xuất. - Giải quyết các vấn đề xảy ra...
HRnavi
- 21 ngày trước

Factory Manager Assistant

HRnavi (Hai Duong, Việt Nam)

Job Description - Hỗ trợ các công việc cho Quản lý người Nhật: giám sát xưởng, theo dõi kế hoạch sản xuất, thông dịch, phiên dịch, gặp gỡ khách hàng...
HRnavi
- 28 ngày trước
Next
  1. Jobs
  2. Arts And Entertainment And Publishing
  3. Factory Manager
Xem tất cả Starred Jobs