chuyên viên thiết kế in Việt Nam

Duyệt theo ngày
Xem theo nhà tuyển dụng
Duyệt theo địa điểm làm việc
Thời gian
Nhà tuyển dụng
Browse by experience
All Filters

Chuyên Viên Thiết Kế In Việt Nam - 60 Job Positions Available

Top Cities:
1 – 20 trong số 60
ABIVIN
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : BA Leader Ha Noi

ABIVIN (Ha Noi)

Mô tả công việc Giao tiếp với khách hàng để lấy yêu cầu và thực hiện phân tích nghiệp vụ Thống nhất danh sách yêu cầu nghiệp vụ với khách...

ABIVIN Đăng 10 giờ trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : IT - Chuyên Viên giám sát hệ thống CNTT Ho Chi Minh Ho Chi Minh

Giám sát hiệu năng ứng dụng, máy chủ và network Xử lý sự cố và phân tích lỗi mạng, máy chủ và ứng dụng Triển khai và duy trì các...

Ngân Hàng Á Châu | ACB Đăng 6 giờ trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : [Tuyển Gấp] ANDROID Developer Ho Chi Minh Ho Chi Minh

Relia Systems (Ho Chi Minh Ho Chi Minh) +2 other locations

Công ty RELIA tuyển lập trình viên ứng dụng di động ANDROID để mở rộng đội ngũ và phát triển các dự án áp dụng công nghệ mới. Hợp đồng...

Relia Systems Đăng 6 giờ trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : 2 Data Engineer (Python/SQL/Oracle) Ha Noi

Phân tích yêu cầu nghiệp vụ với Chuyên viên phân tích nghiệp vụ và người sử dụng. Chịu trách nhiệm thiết kế cơ sở dữ liệu, thiết kế và triển...

Synnex FPT Đăng 6 giờ trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : [LAZADA] TUYỂN DỤNG GRAPHIC DESIGNER - QUẬN 1 Ho Chi Minh City

Manpower Vietnam (Ho Chi Minh City)

PHÚC LỢI: • Được cấp Laptop làm việc tại nhà, sau giãn cách làm việc tại văn phòng. • Hưởng 100% lương trong thời gian thử việc. • Tham gia...

Manpower Vietnam Đăng 6 giờ trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : 3x iOS Developer (Swift/ObjC) Ho Chi Minh Ho Chi Minh

Relia Systems (Ho Chi Minh Ho Chi Minh)

Công ty RELIA tuyển lập trình viên ứng dụng di động iOS để mở rộng đội ngũ và phát triển các dự án áp dụng công nghệ mới. Hợp đồng...

Relia Systems Đăng 6 giờ trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Java Developer (MySQL,Oracle) Upto 1500$ Ha Noi

- Phân tích, tìm hiểu để nắm rõ các yêu cầu nghiệp vụ từ Chuyên viên phân tích nghiệp vụ đưa sang - Phân tích thiết kế các dịch vụ,...

MCredit Đăng 6 giờ trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : 3x iOS Developers (Swift/ Objective C) Ho Chi Minh Ho Chi Minh

Relia Systems (Ho Chi Minh Ho Chi Minh) +4 other locations

Công ty RELIA tuyển lập trình viên ứng dụng di động iOS để mở rộng đội ngũ và phát triển các dự án áp dụng công nghệ mới. Hợp đồng...

Relia Systems Đăng 6 giờ trước
Sacombank
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Front-End Developer Ho Chi Minh Ho Chi Minh

Sacombank (Ho Chi Minh Ho Chi Minh) +1 other locations

Nhằm đẩy mạnh quá trình Chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh và quản trị điều hành, hướng đến tầm nhìn trở thành Ngân hàng bán lẻ hiện đại,...

Sacombank Đăng 6 giờ trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Agency Sales Trainer PVA | Nam Định

At Prudential, we understand that success comes from the talent and commitment of our people. Together, we have a shared vision in securing the future of our cu...

PVA Prudential Vietnam Assurance Private Ltd. Đăng 1 giờ trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Agency Sales Trainer Buon Ma Thuot

At Prudential, we understand that success comes from the talent and commitment of our people. Together, we have a shared vision in securing the future of our cu...

PVA Prudential Vietnam Assurance Private Ltd. Đăng 1 giờ trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Engineering Operations Manager (Based in Glomed Site - VSIP1) Vietnam Thuan An : Binh Duong Plant 1

Glomed (Vietnam Thuan An : Binh Duong Plant 1)

JOB DESCRIPTION: Job Scope: • Đảm bảo các thiết bị sản xuất và hệ thống phụ trợ vận hành ổn định và hiệu quả / Ensure the production equipment and...

Glomed Đăng 3 ngày trước
Abbott Laboratories
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Abbott Laboratories (Ho Chi Minh City)

ROLES & RESPONSIBILITIES MAIN PURPOSE OF ROLE Contribute to a solid foundation for the product long-term growth - through increasing awareness among Health Care...

Abbott Laboratories Đăng 3 ngày trước
Abbott Laboratories
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Abbott Laboratories (Ho Chi Minh City)

ROLES & RESPONSIBILITIES MAIN PURPOSE OF ROLE Contribute to a solid foundation for the product long-term growth - through increasing awareness among Health Care...

Abbott Laboratories Đăng 3 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

JOB DESCRIPTION: ROLES & RESPONSIBILITIES MAIN PURPOSE OF ROLE Contribute to a solid foundation for the product long-term growth - through increasing awareness ...

Abbott Laboratories GmbH (Viet Nam Br) Đăng 2 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : District Field Force Manager - HCM Ho Chi Minh City

JOB DESCRIPTION: ROLES & RESPONSIBILITIES MAIN PURPOSE OF ROLE Contribute to a solid foundation for the product long-term growth - through increasing awareness ...

Abbott Laboratories GmbH (Viet Nam Br) Đăng 2 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Sales Capability Development Senior Manager PVA | Ho Chi Minh Pru Plaza

At Prudential, we understand that success comes from the talent and commitment of our people. Together, we have a shared vision in securing the future of our cu...

PVA Prudential Vietnam Assurance Private Ltd. Đăng 5 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Training Initiative & Project Management Manager PVA | Ho Chi Minh Pru Plaza

At Prudential, we understand that success comes from the talent and commitment of our people. Together, we have a shared vision in securing the future of our cu...

PVA Prudential Vietnam Assurance Private Ltd. Đăng 5 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : PD Training Manager Ha Noi

At Prudential, we understand that success comes from the talent and commitment of our people. Together, we have a shared vision in securing the future of our cu...

PVA Prudential Vietnam Assurance Private Ltd. Đăng 7 ngày trước
Abbott Laboratories
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Engineering Operations Manager (Based in Glomed Site - VSIP1) Thuan An Bình Dương

Abbott Laboratories (Thuan An Bình Dương)

Job Scope: • Đảm bảo các thiết bị sản xuất và hệ thống phụ trợ vận hành ổn định và hiệu quả / Ensure the production equipment and utilities system...

Abbott Laboratories Đăng 16 ngày trước

Don't miss new opportunities

Confirmation email sent to

Check your email and click on the link to start receiving your job alerts

Receive the latest job openings for:

chuyên viên thiết kế

You also might be interested in:

Java Developer

Oracle

Manager

Java Developers

Mysql

Ios Developer Swift

Objective-c

Android Developer

Data Engineer Python

Districts

Bạn chÆ°a tìm được công việc phù hợp?

Đăng ký Recruit.net Job Alerts và nhận những thông báo ngay khi có việc làm mới phù hợp nhất với bạn.

Confirmation email sent to

Check your email and click on the link to start receiving your job alerts

All Filters Apply
Xem theo
Xem theo nhà tuyển dụng
Duyệt theo địa điểm làm việc
Browse by experience