Chief Accountant In Việt Nam

Việc Làm Vị Trí Từ 1 to 10 trong số 301
231

Chief Accountant

Accor (Ha Long, Việt Nam)

Skills Level of Education Bachelor / Licence Areas of study Economy, Finance, Accounting Professional experiences 3 to 5 years Languages essential English Essen...
Accor
- 7 ngày trước

Chief Accountant

HRnavi (Ho Chi Minh, Việt Nam)

Job Description Thực hiện các công việc liên quan đến nghiệp vụ kế toán. Tính giá thành sản phẩm và quản lý giấy tờ, sổ sách có liên quan. Làm...
HRnavi
- 15 giờ trước

Chief Accountant

HRnavi (Hai Phong, Việt Nam)

Job Description Thực hiện và duy trì hệ thống thông tin kế toán Làm việc với bên kiểm toán về kiểm toán hàng quý và hàng năm Liên hệ các...
HRnavi
- 15 giờ trước

Chief Accountant

HRnavi (Ho Chi Minh, Việt Nam)

Job Description - Control accuracy and due date of monthly finance statement. - Control and ensure the accuracy and sufficiency of the legal documents related t...
HRnavi
- 15 giờ trước

Chief Accountant

HRnavi (Vung Tau, Việt Nam)

Job Description - Cash flow: daily, weekly monthly report: Check all documents for payment via bank or by cash - Control accuracy and due date of monthly financ...
HRnavi
- 15 giờ trước

Chief Accountant

HRnavi (Hai Duong, Việt Nam)

Job Description - Báo cáo tài chính hàng tháng - Các công việc khác liên quan đến nghiệp vụ kế toán - Chịu trách nghiệm trong hoạt động quyết toán...
HRnavi
- 15 giờ trước

Chief Accountant

HRnavi (Ho Chi Minh, Việt Nam)

Job Description - C.I.T report - Check all documents for payment via bank or by cash - Cost and expense management - Costing Inventory - Direct working with aud...
HRnavi
- 15 giờ trước

Chief Accountant

HRnavi (Ho Chi Minh, Việt Nam)

Job Description - Cash flow projection and monitor. - Cash flow: daily, weekly and monthly reports - Complete monthly, quarterly and annually Financial Statemen...
HRnavi
- 15 giờ trước

Chief Accountant

HRnavi (Ho Chi Minh, Việt Nam)

Job Description Kiểm soát báo cáo thuế TNCN, TNDN hàng tháng, hàng quý, quyết toán thuế TNDN và các loại khác. Quản lý toàn bộ công việc của bộ phận...
HRnavi
- 3 ngày trước

Chief Accountant cum HR-Admin Manager

HRnavi (Binh Duong, Việt Nam)

Job Description Quản lý toàn bộ công việc của bộ phận kế toán (bao gồm cả kế toán trưởng) và báo cáo trực tiếp cho General Director. Kiểm tra số...
HRnavi
- 3 ngày trước
  1. Jobs
  2. Chief Accountant
Xem tất cả Starred Jobs