Business Development Executive In Việt Nam

Việc Làm Vị Trí Từ 1 to 10 trong số 86
231

Business Development Executive

HRnavi (Binh Duong, Việt Nam)

Job Description Kiểm soát, phối hợp phát triển các dự án mới và đóng vai trò như cầu nối giữa khách hàng và các phòng ban liên quan trong công...
HRnavi
- 13 giờ trước

Business Development Executive

HRnavi (Ho Chi Minh, Việt Nam)

Job Description - Person in charge of seafood business - Exporting, importing and domestic trade - Survey, planning and its execution of new business scheme...
HRnavi
- 1 ngày trước

Business Development Executive

HRnavi (Ho Chi Minh, Việt Nam)

Job Description - In charge of sales activity recycled waste paper - Planning to launch monthly sales target - Maintaining customer relationship regularly - Sea...
HRnavi
- 1 ngày trước

Business Development Executive

HRnavi (Ho Chi Minh, Việt Nam)

Job Description Provide support on all business development & marketing activities Liaise with Singapore Head Office to provide after sales service to existing...
HRnavi
- 1 ngày trước

Business Development Executive

HRnavi (Ho Chi Minh, Việt Nam)

Job Description - Hỗ trợ phòng Nghiên cứu trong việc thu thập các thông tin liên quan đến kinh tế, xã hội, thị trường tài chính, chứng khoán,. của Việt...
HRnavi
- 1 ngày trước

Business Development Executive

HRnavi (Ho Chi Minh, Việt Nam)

Job Description - For sustainable growth of economy in Vietnam, continuous development of various plants & infrastructures are required, which will create many...
HRnavi
- 1 ngày trước

Business Development Executive

HRnavi (Ho Chi Minh, Việt Nam)

Job Description - Hỗ trợ đại lý những vấn đề liên quan đến sản phẩm. - Hỗ trợ công việc kinh doanh cho sếp Nhật - Tìm kiếm và phát...
HRnavi
- 1 ngày trước

Business Development Executive

HRnavi (Ho Chi Minh, Việt Nam)

Job Description - Undertaking execution & business development of textile machinery business - Assistance to Dept. GM for other business specified by Dept. GM...
HRnavi
- 1 ngày trước

Business Development Executive

HRnavi (Ho Chi Minh, Việt Nam)

Job Description - Hỗ trợ Giám đốc để đưa ra ý tưởng để phát triển ngành hàng - Hỗ trợ phiên dịch khi gặp đối tác người Việt Nam -...
HRnavi
- 1 ngày trước

Business Development Executive

HRnavi (Ho Chi Minh, Việt Nam)

Job Description - Hỗ trợ Giám đốc để đưa ra ý tưởng để phát triển ngành hàng - Hỗ trợ phiên dịch khi gặp đối tác người Việt Nam –...
HRnavi
- 1 ngày trước
Next
  1. Jobs
  2. Sales And Retail
  3. Business Development Executive
Xem tất cả Starred Jobs