Brand Manager In Ho Chi Minh City

Việc Làm Vị Trí Từ 1 to 10 trong số 73
231

Brand Manager-Stills

The Coca-Cola Company (Ho Chi Minh City, Việt Nam)

Job ID: R-16066 Position Overview: Function Specific Activities: A. JOB SUMMARY : Describe the Purpose of your Job in 2-3 Sentences. (What, how and why do you d...
The Coca-Cola Company
- 43 phút trước

Product Specialist/ Associate Brand Manager

AstraZeneca Pharmaceuticals LP (Ho Chi Minh City, Việt Nam)

+ Provide local market understanding and customer’s insights to PLM/ LLM brand team; + Provide input and feedback on campaign developed by PLM/ LLM; + Localise...
AstraZeneca Pharmaceuticals LP
- 2 ngày trước

Brand Manager/Associate Brand Manager - Diabetes HCM

AstraZeneca Pharmaceuticals LP (Ho Chi Minh City, Việt Nam)

brand operational plan, work cross functionally to implement...
AstraZeneca Pharmaceuticals LP
- 2 ngày trước

Product Specialist/Associate Brand Manager - Brilinta

AstraZeneca Pharmaceuticals LP (Ho Chi Minh City, Việt Nam)

+ Provide local market understanding and customer’s insights to PLM/ LLM brand team; + Provide input and feedback on campaign developed by PLM/ LLM; + Localise...
AstraZeneca Pharmaceuticals LP
- 2 ngày trước

Brand Manager

HRnavi (Ho Chi Minh, Việt Nam)

Job Description Lập kế hoạch Brand Marketing hàng năm trình Giám Đốc Marketing phê duyệt (10%) Lập kế hoạch nghiên cứu, truyền thông, phát triển nhãn hàng Sản...
HRnavi
- 1 ngày trước

Senior Assistant Brand Manager

HRnavi (Ho Chi Minh, Việt Nam)

Job Description Hỗ trợ Brand Manager trong việc xác định mục tiêu và chiến lược cho thương hiệu Nghiên cứu thị trường và thương hiệu của công ty Phân tích...
HRnavi
- 1 ngày trước

Brand Manager

HRnavi (Ho Chi Minh, Việt Nam)

Job Description Lập kế hoạch chi tiết phát triển nhãn hàng Thu thập thông tin phản hồi từ thị trường, phân tích các báo cáo nghiên cứu thị trường, hành...
HRnavi
- 1 ngày trước

Brand Manager

HRnavi (Ho Chi Minh, Việt Nam)

Job Description Xây dựng lịch trình quảng cáo thương hiệu một cách cụ thể. Lập kế hoạch và đảm bảo thực hiện kịp thời việc ra mắt, khuyến mãi và...
HRnavi
- 1 ngày trước

Sourcing Specialist, Full-time

Akzonobelnl (Ho Chi Minh City, Việt Nam)

About AkzoNobel AkzoNobel has a passion for paint. We’re experts in the proud craft of making paints and coatings, setting the standard in color and protection ...
Akzonobelnl
- 50 phút trước

Marketing Communication Assistant Manager, Mobile Busines

Samsung Electronics America (Ho Chi Minh, Việt Nam)

Position Summary 1. Maximize the marketing impact by developing the new products integrated communication strategy and marketing KPI in accordance with the bus...
Samsung Electronics America
- 3 ngày trước
Next
  1. Jobs
  2. Marketing
  3. Brand Manager
Xem tất cả Starred Jobs