automation tester in Việt Nam

Automation Tester In Việt Nam - 150 Job Positions Available

Top Cities:
1 – 20 trong số 150
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : QC Automation Tester (Selenium) Ho Chi Minh Ho Chi Minh

Ekino Vietnam (Ho Chi Minh Ho Chi Minh) +3 other locations

As an Automation Tester, the position is responsible for designing, developing, and executing quality assurance and control processes, test strategies, test...

Ekino Vietnam Đăng 2 giờ trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Junior Manual/Automation Tester (QA/QC) Ha Noi

1.1. Quản lý nguồn lực và lập kế hoạch kiểm thử Xây dựng kế hoạch kiểm thử cho các dự án được phân công nhằm đảm bảohoạt động kiểm thử...

F88 Đăng 2 giờ trước
FINBASE
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : QA Engineer (Automation Tester, QA QC) Ho Chi Minh Ho Chi Minh

FINBASE (Ho Chi Minh Ho Chi Minh)

Develop, maintain and execute manual test cases for major projects, maintenance, and emergency releases. Design and implement automation tests scripts, debug...

FINBASE Đăng 3 ngày trước
Techcom Securities
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Junior Automation Tester- Up to 1500$ Ha Noi

Phối hợp với lập trình viên cung cấp sản phẩm phần mềm với chất lượng cao. Theo dõi quy trình phát triển phần mềm của nhóm và chỉ ra những...

Techcom Securities Đăng 3 ngày trước
FINBASE
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : QA Engineer (Automation Tester) Ho Chi Minh Ho Chi Minh

FINBASE (Ho Chi Minh Ho Chi Minh)

Develop, maintain and execute manual test cases for major projects, maintenance, and emergency releases. Design and implement automation tests scripts, debug...

FINBASE Đăng 4 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Automation Tester (QA QC, Desktop/Web) Ho Chi Minh Ho Chi Minh

As a Automation Tester, you will be responsible for the Quality Assurance of Web-based/ Windows Desktop applications, SAP ERP and work directly with our...

Simpson Strong-Tie Vietnam Đăng 7 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Automation Tester (C#, QA QC, Selenium) Ho Chi Minh Ho Chi Minh

HansenCX (Ho Chi Minh Ho Chi Minh) +4 other locations

We are looking for Middle and Senior level for the position Automation Test Engineer. You will contribute by: Writing, executing and maintaining test script...

HansenCX Đăng 6 ngày trước
Linagora
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : 02 Automation Tester (Up to $2000 gross) Ha Noi

While you are expected to build/maintain our automation test scripts (mainly using Robotframework), we are also ambitious to approach new technical test...

Linagora Đăng 10 ngày trước
Vietnam International Bank (VIB)
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Automation Tester Ho Chi Minh Ho Chi Minh

Chịu trách nhiệm lập kế hoạch và triển khai kế hoạch kiểm thử cho các dịch vụ và giải pháp Công nghệ số NHBL. Tiếp nhận, quản lý, phân tích...

Vietnam International Bank (VIB) Đăng 12 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : 2 Automation Tester (QA/QC/Selenium) Ha Noi

Thiết kế, xây dựng các kịch bản Test Case, Test Script, Test Unit. Nhận kịch bản Test từ phía Nhật Bản và viết chương trình Test Automatic bằng ngôn ngữ...

Tap Hospitality Vietnam Đăng 15 ngày trước
GrapeCity
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Software Manual / Automation Tester Ha Noi

Review and understand the specification of our software product. Create and review testing specifications and test cases according to the schedule. Creating aut...

GrapeCity Đăng 16 ngày trước
LARION
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Automation Tester (Up to $1800) Ho Chi Minh Ho Chi Minh

LARION (Ho Chi Minh Ho Chi Minh) +1 other locations

Responsibilities Oversee the creation and execution of test cases and test scripts Guide the automation testing efforts and liaise with leads to ensure any...

LARION Đăng 19 ngày trước
FSI
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : 3 Manual/Automation Tester (QA/ QC) Ha Noi

Mô tả công việc: Thực hiện kiểm thử, phát hiện lỗi, log lỗi và quản lý lỗi trên hệ thống Quản lý lỗi, phối hợp với developer để sửa lỗi....

FSI Đăng 19 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Manual/Automation Tester (QA QC/Web App) Ho Chi Minh Ho Chi Minh

Simpson Strong-Tie Vietnam (Ho Chi Minh Ho Chi Minh)

YOU You want to be an important member of a strong team of other makers who take pride in their work and support each other.As a Manual or Automation Tester,...

Simpson Strong-Tie Vietnam Đăng 22 ngày trước
Robert Bosch Engineering And Business Solutions
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : 2 Automation Tester (Selenium/Python/C#) Ho Chi Minh Ho Chi Minh

Get requirement from customers via direct communication Test Planning and Estimation Analyzing the requirements obtained from the client Design, Development, Re...

Robert Bosch Engineering And Business Solutions Đăng 22 ngày trước
SmartDev
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Automation Tester Thanh Khê

SmartDev (Thanh Khê)

Job Description We are looking for a Tester who possesses software quality through automated testing and will perform tests on our code and communicate...

SmartDev Đăng 20 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Manual or Automation Tester (Web App) Ho Chi Minh Ho Chi Minh

Simpson Strong-Tie Vietnam (Ho Chi Minh Ho Chi Minh)

YOU You want to be an important member of a strong team of other makers who take pride in their work and support each other.As a Manual or Automation Tester,...

Simpson Strong-Tie Vietnam Đăng 23 ngày trước
Innotech Vietnam Corporation
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : QC Engineer (Automation Tester) Ho Chi Minh Ho Chi Minh

We are looking for Middle and Senior level for the position Automation Test Engineer to design testing procedures for our software applications. Your main...

Innotech Vietnam Corporation Đăng 26 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : 2 Automation Tester (QA/QC) Up to $1200 Ha Noi

- Review the product specification - Design test cases, preparing test data, perform test, and report bugs. - Execute testing tasks according to schedule and ma...

R1 Concepts Đăng 26 ngày trước
VDC in partnership with PYCOGROUP
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Lead Automation Tester (Web UI & API) Ho Chi Minh Ho Chi Minh

Drive an Automation first approach for Unit, System, and Integrated System testing across the development team, and contribute to platform integration...

VDC In Partnership With PYCOGROUP Đăng 26 ngày trước

Don't miss new opportunities

Confirmation email sent to

Check your email and click on the link to start receiving your job alerts

Receive the latest job openings for:

automation tester

You also might be interested in:

Tester

Test Cases

Software Tester

Test Script

Automation QA

QC Engineer

QA

Automation Testing

Quality Assurance

Test Plans

Bạn chÆ°a tìm được công việc phù hợp?

Đăng ký Recruit.net Job Alerts và nhận những thông báo ngay khi có việc làm mới phù hợp nhất với bạn.

Confirmation email sent to

Check your email and click on the link to start receiving your job alerts

All Filters Apply
Xem theo
Duyệt theo địa điểm làm việc