Duyệt theo ngày

Duyệt theo ngày

Skills

Skills

Thời gian
Nhà tuyển dụng
Browse by experience

Browse by experience

Browse by salary

Browse by salary

All Filters

In Vung Tau

Việc Làm Vị Trí Từ 1 to 10 trong số 592
231

Front Office Manager

Accor (Vung Tau, Việt Nam)

Skills Level of Education Bachelor / Licence Areas of study Hospitality Management Professional experiences 3 to 5 years Languages essential Vietnamese English ...
Accor
- Đăng 26 ngày trước

HSE Executive

HRnavi (Vung Tau, Việt Nam)

Job Description Về An toàn lao động: Kiểm soát an toàn lao động, việc tuân thủ SHE tại nhà máy; điều tra, xử lý các tai nạn lao động (nếu...
HRnavi
- Đăng 15 ngày trước

General Accountant

HRnavi (Vung Tau, Việt Nam)

Job Description - Lập B/C VAT, PIT, CIT, hoàn thuế VAT, theo dõi TSCĐ và Công cụ dụng cụ, đọc hiểu BCTC, theo dõi công nợ - Hoạch toán thu...
HRnavi
- Đăng 15 ngày trước

HR - Admin Deputy Manager

HRnavi (Vung Tau, Việt Nam)

Job Description - Tuyển dụng - đánh giá - quản lý nhân sự - Thủ tục cho người nước ngoài. - Xử lý và giải quyết tất cả các chế...
HRnavi
- Đăng 15 ngày trước

Mechanical Engineer

HRnavi (Vung Tau, Việt Nam)

Job Description - Measure the size of equipment and make detail drawing - Manage monthly maintenance work - Purchase spare parts and manage the storage Skill - ...
HRnavi
- Đăng 17 ngày trước

Procurement Staff

HRnavi (Vung Tau, Việt Nam)

Job Description - Make draft of economic contract with English & Vietnamese version - Control, manage vendor list - Contact with suppliers to get quotation - Fo...
HRnavi
- Đăng 17 ngày trước

Training Centre Manager (TCM)

HRnavi (Vung Tau, Việt Nam)

Job Description Be responsible of all financial performance of the centre -Very strong sales and customer service focus, must generate new sales clients -Be abl...
HRnavi
- Đăng 17 ngày trước

Production Engineer

HRnavi (Vung Tau, Việt Nam) - +1 other locations

Job Description 1. Improve productivity -Increase welding speed -Change operational condition to improve operating efficiency 2. Improve yield ( final productio...
HRnavi
- Đăng 17 ngày trước

Sustainable Development Group Leader

HRnavi (Vung Tau, Việt Nam)

Job Description Set up hệ thống mới, nghiên cứu để cải thiện cơ sở nhà máy nhằm đáp ứng chiến lược kinh doanh của công ty. Dựa vào bản vẽ...
HRnavi
- Đăng 17 ngày trước

Mechanical Engineer (Maintenance)

HRnavi (Vung Tau, Việt Nam)

Job Description Be responsible for making sure machinery and equipment runs smoothly Responding immediately to equipment breakdowns Fixing faults on site or arr...
HRnavi
- Đăng 17 ngày trước
  1. Jobs
Xem tất cả Starred Jobs