Duyệt theo ngày

Duyệt theo ngày

Skills

Skills

Thời gian

Thời gian

Nhà tuyển dụng
Browse by experience

Browse by experience

Browse by salary
All Filters

In Hai Duong

Việc Làm Vị Trí Từ 1 to 10 trong số 302
231

Japanese Interpreter

HRnavi (Hai Duong, Việt Nam)

Job Description - Biên dịch các tài liệu liên quan đến Sản xuất từ tiếng Việt sang Nhật và ngược lại - Phiên dịch trong các cuộc họp liên quan...
HRnavi
- Đăng 15 ngày trước

Staff of Manufacturing Dept.

HRnavi (Hai Duong, Việt Nam)

Job Description Manager and control quality & quantity of goods as prodution plan Take part in managing the Quality Management system ISO 9001 and ISO 14001 Coo...
HRnavi
- Đăng 15 ngày trước

GA & HR Manager

HRnavi (Hai Duong, Việt Nam)

Job Description Lên kế hoạch phát triển và duy trì hệ thống nhân sự và hành chính tại công ty, hỗ trợ giám đốc người Nhật Đối ứng với các...
HRnavi
- Đăng 15 ngày trước

Production Controller

HRnavi (Hai Duong, Việt Nam)

Job Description Kiểm soát hoạt động sản xuất trong công ty Quản lý hàng tồn kho và ngày giao hàng Lập kế hoạch sản xuất và theo dõi tiến độ,...
HRnavi
- Đăng 15 ngày trước

Purchasing Manager Assistant

HRnavi (Hai Duong, Việt Nam)

Job Description - Kiểm soát tồn kho, tính lượng vật tư cần cho sản xuất từ đó lập kế hoạch mua hàng; tìm kiếm, lựa chọn, đàm phán với nhà...
HRnavi
- Đăng 17 ngày trước

Sales Staff

HRnavi (Hai Duong, Việt Nam)

Job Description - Lập báo giá, liên lạc với khách hàng. - Quản lý mục tiêu phương châm chất lượng. -Thu chi phí đầu kỳ. -Thống kê doanh thu. -...
HRnavi
- Đăng 17 ngày trước

Administrative Assistant

HRnavi (Hai Duong, Việt Nam)

Job Description Keep record our plant and facilities in cleaning and safety security ( to be clean, neat, orderly and functioning.). Arrange and keep undated al...
HRnavi
- Đăng 17 ngày trước

Production Control Manager

HRnavi (Hai Duong, Việt Nam)

Job Description Make production plan, delivery plan Supervise and control the production progress. Make production reports Calculate the amount of materials nee...
HRnavi
- Đăng 17 ngày trước

Manufacturing Manager

HRnavi (Hai Duong, Việt Nam)

Job Description Quản lý đơn hàng và giao nhận hàng Quản lý sản xuất và quản lý kế hoạch sản xuất Chịu trách nhiệm về hành hóa ra vào kho...
HRnavi
- Đăng 17 ngày trước

工場副課長

HRnavi (Hai Duong, Việt Nam)

Job Description Kiểm soát và thực hiện kế hoạch sản xuất theo dự toán Quản lý tồn kho và tính giá thành sản phẩm Thực hiện 5S, cải tiến hiện...
HRnavi
- Đăng 17 ngày trước
  1. Jobs
Xem tất cả Starred Jobs