In Bac Ninh

Việc Làm Vị Trí Từ 1 to 10 trong số 143
231

Senior Field Service Engineer (Depot)

Coherent (Bac Ninh, Việt Nam)

Job Description and Responsibilities: Responsibilities: Analyzes, diagnoses, and troubleshoots laser problems; Performs assemble, align optics; repair electrica...
Coherent
- 16 ngày trước

Phiên dịch tiếng Hàn

HRnavi (Bac Ninh, Việt Nam)

Job Description Biên phiên dịch Việt - Hàn, Hàn - Việt tại văn phòng và xưởng sản xuất Đàm phán giao dịch với khách hàng Chi tiết sẽ trao đổi...
HRnavi
- 7 giờ trước

Production Assistant Manager

HRnavi (Bac Ninh, Việt Nam)

Job Description Công ty sẽ đào tạo để hướng trở thành cấp quản lý chủ chốt của bộ phận sản xuất. Quản lý toàn bộ họat động sản xuất trong...
HRnavi
- 7 giờ trước

Sales Manager

HRnavi (Bac Ninh, Việt Nam)

Job Description Chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh toàn miền Bắc Phân tích tình hình thị trường và nhu cầu khách hàng, từ đó lập ra chiến lược...
HRnavi
- 7 giờ trước

Financial Manager

HRnavi (Bac Ninh, Việt Nam)

Job Description 1. Prepare business Plan 2. Costing calculation & review costing all new product to ensure all the information reflect accuracy and properly in ...
HRnavi
- 8 giờ trước

Production Assistant Manager

HRnavi (Bac Ninh, Việt Nam)

Job Description Main line production management, Daily production management, Assignments related to index such as JIT (Right time & right quality), Ensure the ...
HRnavi
- 8 giờ trước

QC Assistant Manager

HRnavi (Bac Ninh, Việt Nam)

Job Description - Ensure adherence to specification Control Charts based on Company standards, - Provide assistance in making sample products, measuring and ver...
HRnavi
- 8 giờ trước

Translator - Interpreter

HRnavi (Bac Ninh, Việt Nam)

Job Description - 生産管理部門での通訳・翻訳業務がメイン。 生産マネージャーのアシスタント業務。 ワーカーの管理。 Skill - コンピューターの基本操作(エクセル、ワード、パワーポイント)が可能な方。 - 機械に興味のある方。 - 図面を読める方を優先する。 - 入社後学ぶ姿勢のある方。 Cert...
HRnavi
- 8 giờ trước

通訳者兼人事・総務

HRnavi (Bac Ninh, Việt Nam)

Job Description - 人事管理・給与計算・保険などの業務がメイン。 - 総務関係の業務。 Skill - コンピューターの基本操作(エクセル、ワード、パワーポイント)が可能な方。 Certificate - 日本語検定N2(簡単な日常会話程度)以上の日本語力がある方。...
HRnavi
- 8 giờ trước

Chief Accountant

HRnavi (Bac Ninh, Việt Nam)

Job Description Manage and control the Company’s accounting, finance and taxation Cash flow: daily, weekly monthly report: Check all documents for payment via b...
HRnavi
- 8 giờ trước
Next
  1. Jobs
Xem tất cả Starred Jobs