All Visa In Việt Nam

Việc Làm Vị Trí Từ 1 to 10 trong số 13
231

NHÂN VIÊN KINH DOANH

CÔNG TY TNHH SXTM XNK THÉP VISA (Long An, Việt Nam)

NHÂN VIÊN KINH DOANH - Loại hình tổ chức doanh nghiệp: Trách nhiệm hữu hạn Mô tả công việc - Mô tả công việc: - Vị trí tuyển dụng: Nhân...
vieclamvietnam
- 6 ngày trước -

Thợ vận hành máy cuốn ống thép

CÔNG TY TNHH SXTM XNK THÉP VISA (Long An, Việt Nam)

Thợ vận hành máy cuốn ống thép - Loại hình tổ chức doanh nghiệp: Trách nhiệm hữu hạn Mô tả công việc - Mô tả công việc: Trao đổi cụ...
vieclamvietnam
- 6 ngày trước -

Thợ tiện

CÔNG TY TNHH SXTM XNK THÉP VISA (Long An, Việt Nam)

Thợ tiện - Loại hình tổ chức doanh nghiệp: Trách nhiệm hữu hạn Mô tả công việc - Mô tả công việc: Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn -...
vieclamvietnam
- 6 ngày trước -

Lao động phổ thông

CÔNG TY TNHH SXTM XNK THÉP VISA (Long An, Việt Nam)

Lao động phổ thông - Loại hình tổ chức doanh nghiệp: Trách nhiệm hữu hạn Mô tả công việc - Mô tả công việc: Trao đổi cụ thể khi phỏng...
vieclamvietnam
- 6 ngày trước -

Kế toán tiền lương (HCNS)

CÔNG TY TNHH SXTM XNK THÉP VISA (Long An, Việt Nam)

Kế toán tiền lương (HCNS) - Loại hình tổ chức doanh nghiệp: Trách nhiệm hữu hạn Mô tả công việc - Mô tả công việc: - Vị trí tuyển dụng:...
vieclamvietnam
- 6 ngày trước -

THỢ HÀN

CÔNG TY TNHH SXTM XNK THÉP VISA (Long An, Việt Nam)

THỢ HÀN - Loại hình tổ chức doanh nghiệp: Trách nhiệm hữu hạn Mô tả công việc - Mô tả công việc: Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn -...
vieclamvietnam
- 6 ngày trước -

LÁI XE DẤU C

CÔNG TY TNHH SXTM XNK THÉP VISA (Long An, Việt Nam)

LÁI XE DẤU C - Loại hình tổ chức doanh nghiệp: Trách nhiệm hữu hạn Mô tả công việc - Mô tả công việc: CÓ KINH NGHIỆM, CẨN THẬN -...
vieclamvietnam
- 5 ngày trước -

Kế toán công nợ

CÔNG TY TNHH SXTM XNK THÉP VISA (Long An, Việt Nam)

Kế toán công nợ - Loại hình tổ chức doanh nghiệp: Trách nhiệm hữu hạn Mô tả công việc - Mô tả công việc: Trao đổi cụ thể khi phỏng...
vieclamvietnam
- 5 ngày trước -

05 THỢ ĐIỆN

CÔNG TY TNHH SX TM XNK THÉP VISA (Long An, Việt Nam)

05 THỢ ĐIỆN - Loại hình tổ chức doanh nghiệp: Trách nhiệm hữu hạn - Số lao động: 300 Mô tả công việc - Mô tả công việc: Theo yêu...
vieclamvietnam
- 26 ngày trước -

05 THỢ HÀN

CÔNG TY TNHH SX TM XNK THÉP VISA (Long An, Việt Nam)

05 THỢ HÀN - Loại hình tổ chức doanh nghiệp: Trách nhiệm hữu hạn - Số lao động: 300 Mô tả công việc - Mô tả công việc: Theo yêu...
vieclamvietnam
- 26 ngày trước -

Also try:
Next
  1. Jobs
  2. Visa
Xem tất cả Starred Jobs