Duyệt theo ngày
Duyệt theo địa điểm làm việc

Duyệt theo địa điểm làm việc

Thời gian

Thời gian

Nhà tuyển dụng
All Filters

All Tal In Việt Nam

Top Cities:
Việc Làm Vị Trí Từ 1 to 9 trong số 9
231

Nhân Viên QC

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HÀNG MAY MẶC VIỆT NAM (TAL) (Vinh, Việt Nam)

Nhân Viên QC CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HÀNG MAY MẶC VIỆT NAM (TAL) Mô tả chi tiết công việc - Kiểm soát chất lượng về thông số kỹ thuật,...
CareerLink.vn
- 15 ngày trước

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HÀNG MAY MẶC VIỆT NAM (TAL) (Vinh, Việt Nam)

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HÀNG MAY MẶC VIỆT NAM (TAL) Mô tả chi tiết công việc - Tiếp nhận đơn hàng, yêu cầu...
CareerLink.vn
- 15 ngày trước

Nhân Viên Kho

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HÀNG MAY MẶC VIỆT NAM (TAL) (Vinh, Việt Nam)

Nhân Viên Kho CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HÀNG MAY MẶC VIỆT NAM (TAL) Mô tả chi tiết công việc - Nhập liệu, kiểm tra thông tin của bộ phận....
CareerLink.vn
- 15 ngày trước

Nhân Viên Thiết Kế ( Pattern)

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HÀNG MAY MẶC VIỆT NAM (TAL) (Vinh, Việt Nam)

Nhân Viên Thiết Kế ( Pattern) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HÀNG MAY MẶC VIỆT NAM (TAL) Mô tả chi tiết công việc - Phát triển và hoàn thiện các...
CareerLink.vn
- 15 ngày trước

Kỹ Sư Công Nghiệp

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HÀNG MAY MẶC VIỆT NAM (TAL) (Vinh, Việt Nam)

Kỹ Sư Công Nghiệp CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HÀNG MAY MẶC VIỆT NAM (TAL) Mô tả chi tiết công việc - Hỗ trợ việc thiết kế sắp xếp chuyền...
CareerLink.vn
- 15 ngày trước

Nhân Viên Cung Ứng Nội Bộ

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HÀNG MAY MẶC VIỆT NAM (TAL) (Vinh, Việt Nam)

Nhân Viên Cung Ứng Nội Bộ CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HÀNG MAY MẶC VIỆT NAM (TAL) Mô tả chi tiết công việc - Xác nhận chi tiết về đơn...
CareerLink.vn
- 15 ngày trước

Nhân Viên Mua Hàng

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HÀNG MAY MẶC VIỆT NAM (TAL) (Vinh, Việt Nam)

Nhân Viên Mua Hàng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HÀNG MAY MẶC VIỆT NAM (TAL) Mô tả chi tiết công việc - Đặt nguyên phụ liệu : Giám sát số...
CareerLink.vn
- 15 ngày trước

Nhân Viên Phòng Lab

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HÀNG MAY MẶC VIỆT NAM (TAL) (Vinh, Việt Nam)

Nhân Viên Phòng Lab CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HÀNG MAY MẶC VIỆT NAM (TAL) Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện các phép thử trên sản phẩm...
CareerLink.vn
- 15 ngày trước

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN BIẾT TIẾNG HOA

Công Ty TNHH TAL Logistics (Hồ Chí Minh, Việt Nam)

Mô tả Công việc - Thực hiện theo dõi các khoản thanh toán hàng tháng. - Thực hiện các công việc về thuế - Thực hiện các công việc khác...
TUOITREVN
- 19 ngày trước


  1. Jobs
  2. Tal
Xem tất cả Starred Jobs