All Samsung In Ha Noi

Việc Làm Vị Trí Từ 1 to 3 trong số 3
231

IPC Purchasing Staff - Outsourcing (328927)

Samsung (Ha Noi, Việt Nam)

General Description A/ MCS operations management: 1. Manage operation of MCS/MCS Pro: - Fix the error of MCS if any - Create user and manage user group, authori...
Samsung
- 12 giờ trước -

MIS System Administrator Staff (OS) (325863)

Samsung (Ha Noi, Việt Nam)

General Description • SAP G-ERP administrator with modules: SD/LE/MM/FI/CO, handle all processes: Sales, Logistics, Accounting, Workflow for both 02 subs SAVINA...
Samsung
- 11 ngày trước -

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Công Ty TNHH SAMSUNG HOSPITALITY Việt Nam (Ha Noi, Việt Nam)

Mô tả công việc - Dịch cho Sếp người Hàn trong các cuộc họp. - Dịch tài liệu cho các bộ phận khi có nhu cầu cần hỗ trợ -...
24h.com.vn
- 13 ngày trước -

  1. Jobs
  2. Samsung
Xem tất cả Starred Jobs