samsung electronics in Việt Nam

Duyệt theo ngày
Chức danh
Duyệt theo địa điểm làm việc
Thời gian
Nhà tuyển dụng
Browse by experience
All Filters

Samsung Electronics In Việt Nam - 29 Job Positions Available

Top Cities:
1 – 8 trong số 29
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Credit Controlling Executive - Hanoi Office Ha Noi

Position Summary 1. Account receivables monitoring 2. Customer’s credit evaluation monitoring 3. Customer’s terms and conditions monitoring 4. Customer’s claim ...

Samsung Đăng 2 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : CAREER FAIR 2021 HiTech Park Ho Chi Minh Vietnam

Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd. (HiTech Park Ho Chi Minh Vietnam)

Position Summary Samsung Electronics HCMC CE Complex (SEHC) chuyên sản xuất hàng điện tử gia dụng như tivi, tủ lạnh, máy giặt, máy hút bụi. Với mục tiêu trở th...

Samsung Đăng 2 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Senior Android Devs (Java, Kotlin) Ho Chi Minh Ho Chi Minh

Develop and maintain mobile application base on Android platform (Kotlin/Java) Understanding the requirements needed to perform the software/application develop...

Samsung Electronics HCMC CE Complex Đăng 2 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Web App Developer Ho Chi Minh Ho Chi Minh

We are looking for young and passionate Developers to build a new project which is being transferred from Korea to Vietnam. Join us now and seize the opportunit...

Samsung Electronics HCMC CE Complex Đăng 2 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : DevOps Engineer (Github, Python, Shell) Ho Chi Minh Ho Chi Minh

We are looking for young and passionate Developers to build a new project which is being transferred from Korea to Vietnam. Join us now and seize the opportunit...

Samsung Electronics HCMC CE Complex Đăng 3 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Software Quality Engineer Ho Chi Minh Ho Chi Minh

Samsung Electronics HCMC CE Complex (Ho Chi Minh Ho Chi Minh)

We are looking for young and passionate QA Engineer to build a new project which is being transferred from Korea to Vietnam within 2021. Join us now and seize t...

Samsung Electronics HCMC CE Complex Đăng 3 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Senior iOS Developer Ho Chi Minh Ho Chi Minh

Develop and maintain mobile application base on iOS platform (Swift/Objective-C). Understanding the requirements needed to perform the software/application deve...

Samsung Electronics HCMC CE Complex Đăng 5 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Senior Android Developers Ho Chi Minh Ho Chi Minh

Develop and maintain mobile application base on Android platform (Kotlin/Java). Understanding the requirements needed to perform the software/application develo...

Samsung Electronics HCMC CE Complex Đăng 5 ngày trước

Don't miss new opportunities

Confirmation email sent to

Check your email and click on the link to start receiving your job alerts

Receive the latest job openings for:

companysamsung electronics

You also might be interested in:

Senior Android Developer

Tablet

Mobile Applications

Android

Kotlin

Senior

Android

Bạn chÆ°a tìm được công việc phù hợp?

Đăng ký Recruit.net Job Alerts và nhận những thông báo ngay khi có việc làm mới phù hợp nhất với bạn.

Confirmation email sent to

Check your email and click on the link to start receiving your job alerts