Duyệt theo ngày
Duyệt theo địa điểm làm việc

Duyệt theo địa điểm làm việc

Thời gian

Thời gian

Nhà tuyển dụng
All Filters

All Petrolimex In Việt Nam

Top Cities:
Việc Làm Vị Trí Từ 1 to 7 trong số 7
231

Chuyên viên Quản lý bán hàng - Khối DVNH Bán lẻ

Ngân Hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex (Hồ Chí Minh, Việt Nam)

Mô tả Công việc • Chịu trách nhiệm về chỉ tiêu kinh doanh các sản phẩm bán lẻ được giao cho các chi nhánh và phòng giao dịch trong địa...
TUOITREVN
- 22 ngày trước

Chuyên Viên Kế Hoạch Tài Chính - Khối Tài chính

Ngân Hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex (Ha Noi, Việt Nam)

Mô tả Công việc • Thực hiện xây dựng các mẫu báo cáo kế hoạch kinh doanh hàng năm của toàn ngân hàng, hướng dẫn các đơn vị nhập liệu...
TUOITREVN
- 22 ngày trước

Trưởng Phòng Quản Lý Rủi Ro Hoạt Động

Ngân Hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex (Ha Noi, Việt Nam)

Mô tả Công việc 1. Phát triển và thực hiện chính sách quản lý rủi ro hoạt động trong hệ thống một cách hiệu quả và nhất quán. 2. Hỗ...
TUOITREVN
- 22 ngày trước

Chuyên Viên Hỗ Trợ Nghiệp Vụ (Hỗ Trợ Vận Hành) - Trung Tâm C...

Ngân Hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex (Ha Noi, Việt Nam)

Mô tả Công việc · Theo dõi và xử lý các yêu cầu hỗ trợ của người dùng thông qua hệ thống phần mềm quản lý dịch vụ CNTT (ITSM)...
TUOITREVN
- 22 ngày trước

Hội Sở - Khối DVNH Doanh nghiệp - Chuyên Viên Phát triển kin...

Ngân Hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex (Ha Noi, Việt Nam)

Mô tả Công việc • Thẩm định dự án trung, dài hạn theo quy định: - Tham gia thẩm định các dự án và duy trì quan hệ Khách hàng...
TUOITREVN
- 22 ngày trước

Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh - Khối DVNH Bán Lẻ

Ngân Hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex (Ha Noi, Việt Nam)

Mô tả Công việc • Thực hiện một hoặc nhiều phần việc dưới đây theo sự phân công của Trưởng phòng phân tích kinh doanh • Là đầu mối xây...
TUOITREVN
- 22 ngày trước

Phòng Pháp chế - Chuyên viên Tuân thủ

Ngân Hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex (Ha Noi, Việt Nam)

Mô tả Công việc · Tham gia xây dựng quy trình, phương pháp, SLA để triển khai kiểm soát thuân thủ các quy trình, quy định tại PG Bank. ·...
TUOITREVN
- 22 ngày trước


  1. Jobs
  2. Petrolimex
Xem tất cả Starred Jobs