All Nokia In Việt Nam

Việc Làm Vị Trí Từ 1 to 10 trong số 16
231

HR Specialist (Employee Relation) - Nokia Factory

FUSHAN TECHNOLOGY VIETNAM LLC (NOKIA BRANDED BUSINESS) (Bac Ninh, Việt Nam)

HR Specialist (Employee Relation) - Nokia Factory FUSHAN TECHNOLOGY VIETNAM LLC (NOKIA BRANDED BUSINESS) Mô tả chi tiết công việc Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiế...
CareerLink.vn
- 21 ngày trước

Nhân Viên Nhân Sự (C&B) - Tiếng Anh Tốt, Không Cần Kinh Nghi...

FUSHAN TECHNOLOGY VIETNAM LLC (NOKIA BRANDED BUSINESS) (Bac Ninh, Việt Nam)

Nhân Viên Nhân Sự (C&B) - Tiếng Anh Tốt, Không Cần Kinh Nghiệm FUSHAN TECHNOLOGY VIETNAM LLC (NOKIA BRANDED BUSINESS) Mô tả chi tiết công việc - Thực hiện các...
CareerLink.vn
- 4 ngày trước

Software Engineer

FUSHAN TECHNOLOGY VIETNAM LLC (NOKIA BRANDED BUSINESS) (Bac Ninh, Việt Nam)

Software Engineer FUSHAN TECHNOLOGY VIETNAM LLC (NOKIA BRANDED BUSINESS) Mô tả chi tiết công việc - Play roles like Software research and developement for test...
CareerLink.vn
- 9 ngày trước

Radio Frequency Test Engineer

FUSHAN TECHNOLOGY VIETNAM LLC (NOKIA BRANDED BUSINESS) (Bac Ninh, Việt Nam)

Radio Frequency Test Engineer FUSHAN TECHNOLOGY VIETNAM LLC (NOKIA BRANDED BUSINESS) Mô tả chi tiết công việc - Play roles like Software Quality Assuarance...
CareerLink.vn
- 12 ngày trước

Radio Frequency Software Engineer

FUSHAN TECHNOLOGY VIETNAM LLC (NOKIA BRANDED BUSINESS) (Bac Ninh, Việt Nam)

Radio Frequency Software Engineer FUSHAN TECHNOLOGY VIETNAM LLC (NOKIA BRANDED BUSINESS) Mô tả chi tiết công việc - Play roles like Software research...
CareerLink.vn
- 12 ngày trước

SMT Engineer

FUSHAN TECHNOLOGY VIETNAM LLC (NOKIA BRANDED BUSINESS) (Bac Ninh, Việt Nam)

SMT Engineer FUSHAN TECHNOLOGY VIETNAM LLC (NOKIA BRANDED BUSINESS) Mô tả chi tiết công việc Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết - Engineering Degree - Background...
CareerLink.vn
- 12 ngày trước

Equipment Engineer

FUSHAN TECHNOLOGY VIETNAM LLC (NOKIA BRANDED BUSINESS) (Bac Ninh, Việt Nam)

Equipment Engineer FUSHAN TECHNOLOGY VIETNAM LLC (NOKIA BRANDED BUSINESS) Mô tả chi tiết công việc Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết * Educational background...
CareerLink.vn
- 12 ngày trước

Senior Shipping Specialist (Chinese Speaking)

FUSHAN TECHNOLOGY VIETNAM LLC (NOKIA BRANDED BUSINESS) (Bac Ninh, Việt Nam)

Senior Shipping Specialist (Chinese Speaking) FUSHAN TECHNOLOGY VIETNAM LLC (NOKIA BRANDED BUSINESS) Mô tả chi tiết công việc - Job summary: Oversee Shipping...
CareerLink.vn
- 12 ngày trước

Test Engineer

FUSHAN TECHNOLOGY VIETNAM LLC (NOKIA BRANDED BUSINESS) (Bac Ninh, Việt Nam)

Test Engineer FUSHAN TECHNOLOGY VIETNAM LLC (NOKIA BRANDED BUSINESS) Mô tả chi tiết công việc - Play roles like Software Quality Assuarance for test tool...
CareerLink.vn
- 12 ngày trước

Custom Specialist

FUSHAN TECHNOLOGY VIETNAM LLC (NOKIA BRANDED BUSINESS) (Bac Ninh, Việt Nam)

Custom Specialist FUSHAN TECHNOLOGY VIETNAM LLC (NOKIA BRANDED BUSINESS) Mô tả chi tiết công việc Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết * Educational background...
CareerLink.vn
- 12 ngày trước
Next
  1. Jobs
  2. Nokia
Xem tất cả Starred Jobs