megaceo in Việt Nam

Duyệt theo ngày
Chức danh
Duyệt theo địa điểm làm việc
Thời gian
Nhà tuyển dụng
All Filters

Megaceo In Việt Nam - 75 Job Positions Available

Top Cities:
1 – 20 trong số 75
MegaCEO
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Phó | Chủ Quản Xuất Nhập Khẩu (Sản Xuất, Tiếng Trung, LN9513) Bac Giang

MegaCEO (Bac Giang)

Mô tả Công việc Khách hàng của chúng tôi là một công ty sản xuất có vốn đầu tư nước ngoài, hiện đang tuyển Phó | Chủ Quản Xuất Nhập...

TUOITREVN Đăng 2 ngày trước
MegaCEO
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Footwear Development Engineer ( Sản xuất, R9364) Hồ Chí Minh Long An Bình Dương

MegaCEO (Hồ Chí Minh Long An Bình Dương)

Mô tả Công việc Our client is a foreign invested manufacturing, now looking for a Footwear Development Engineer in Long An: Design and modify the 3D data based ...

TUOITREVN Đăng 2 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Chuyên Viên Tuyển Dụng (tiếng Nhật N3) Ha Noi

MegaCEO.com (Ha Noi)

Mô tả Công việc Tìm kiếm ứng viên phù hợp với các vị trí cần tuyển dụng Phỏng vấn ứng viên qua điện thoại và gặp gỡ trực tiếp Tìm...

TUOITREVN Đăng 2 ngày trước
MegaCEO
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : QE Engineer | Kỹ Sư Đảm Bảo Chất Lượng (Tiếng Trung, CT9640) Hồ Chí Minh Bình Dương Đồng Nai

MegaCEO (Hồ Chí Minh Bình Dương Đồng Nai)

Mô tả Công việc Khách hàng của chúng tôi là một công ty sản xuất có vốn đầu tư nước ngoài, hiện đang tuyển Kỹ Sư Đảm Bảo Chất Lượng...

TUOITREVN Đăng 2 ngày trước
MegaCEO
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : CAD Design Executive (Garment, B9445) Ha Noi

MegaCEO (Ha Noi)

Mô tả Công việc Our client is a manufacturing company, now looking for CAD Design Executive in Ha Noi: Create digitally assigned fabric swatches (in terms of th...

TUOITREVN Đăng 2 ngày trước
MegaCEO
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : HRGA Staff (C&B, B9439) Ha Noi

MegaCEO (Ha Noi)

Mô tả Công việc Our client is a manufacturing company, now looking for HRGA Staff position in Ha Noi: Responsibility calculate monthly salary for all employees,...

TUOITREVN Đăng 2 ngày trước
MegaCEO
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Safety Manager | Trưởng Bộ Phận An Toàn Lao Động (Thực Phẩm, TT9424) Bình Dương Tây Ninh Hồ Chí Minh

MegaCEO (Bình Dương Tây Ninh Hồ Chí Minh)

Mô tả Công việc Our client is a manufacturing company, now looking for a Safety Manager in Tay Ninh province: Developing and executing health and safety plans i...

TUOITREVN Đăng 13 giờ trước
MegaCEO
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Kỹ Sư Chất Lượng (Xây Dựng/Tiếng Trung, 1100USD, N9211) Hồ Chí Minh Hậu Giang

MegaCEO (Hồ Chí Minh Hậu Giang)

Mô tả Công việc Khách hàng của chúng tôi là một công ty sản xuất có vốn đầu tư nước ngoài, hiện đang tuyển Kỹ Sư Chất Lượng tại Hậu...

TUOITREVN Đăng 13 giờ trước
MegaCEO
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : HR Officer (Sản Xuất, BP9383) Tây Ninh Hồ Chí Minh

MegaCEO (Tây Ninh Hồ Chí Minh)

Mô tả Công việc Our client is a foreign invested manufacturing company, now looking for a HR Officer in Tay Ninh: Assisting in searching, screening CVs and arra...

TUOITREVN Đăng 14 giờ trước
MegaCEO
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Production Manager (Food/Feed, BP9719) Ha Noi

MegaCEO (Ha Noi)

Mô tả Công việc Our client is a foreign invested manufacturing company, looking for a Production Manager in Ha Nam: Manage and operate all activities at the fac...

TUOITREVN Đăng 14 giờ trước
MegaCEO
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Training Manager | Trưởng Phòng Đào Tạo (Sản Xuất, LA8825) Hồ Chí Minh Bình Dương Đồng Nai

MegaCEO (Hồ Chí Minh Bình Dương Đồng Nai)

Mô tả Công việc Our client is a foreign invested manufacturing company, now looking for a Training Manager in Dong Nai: Identifying training and development nee...

TUOITREVN Đăng 14 giờ trước
MegaCEO
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng | Customer Service Staff (Apparel, LN9452) Thai Binh

MegaCEO (Thai Binh)

Mô tả Công việc Our client is a foreign-invested manufacturing company, now looking for Customer Service Staff in Vinh Phuc And Thai Binh: Maintain and update c...

TUOITREVN Đăng 13 giờ trước
MegaCEO
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Sales Engineer (Water Treatment, WD9332) Ha Noi

MegaCEO (Ha Noi)

Mô tả Công việc Our clients are invested manufacturing companies, now looking for a Sales Engineer in Ha Noi and Hai Dương: Develop Operation/ Maintenance sales...

TUOITREVN Đăng 14 giờ trước
MegaCEO
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Data Manager (HIV, B9389) Ha Noi

MegaCEO (Ha Noi)

Mô tả Công việc Our client is a foreign invested company, now looking for a Data Manager in Ha Noi: Responsibility to develop/update and enforce policies Ensure...

TUOITREVN Đăng 14 giờ trước
MegaCEO
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : THỰC TẬP SINH TUYỂN DỤNG Ha Noi

MegaCEO (Ha Noi)

Mô tả Công việc Kinh nghiệm 14 năm trong lĩnh vực tuyển dụng nhân sự cấp cao, hiện tại chúng tôi đang tuyển dụng vị trí Thực Tập Sinh phòng...

TUOITREVN Đăng 13 giờ trước
MegaCEO
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Nhân Viên Phiên Dịch & Theo Dõi Đơn Hàng (May Mặc, LN9433) Bac Giang

MegaCEO (Bac Giang)

Mô tả Công việc Khách hàng của chúng tôi là một công ty sản xuất hàng may mặc vốn đầu tư nước ngoài, hiện đang tìm kiếm vị trí Nhân...

TUOITREVN Đăng 13 giờ trước
MegaCEO
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Google Advertising Advisor/ Supervisor (Service, Y9236) Hồ Chí Minh Bình Dương Đồng Nai

MegaCEO (Hồ Chí Minh Bình Dương Đồng Nai)

Mô tả Công việc Our client is a global company operating in ecommerce platform, now looking for a Google Ad vertising Advisor/ Supervisor in HCM: In-depth under...

TUOITREVN Đăng 13 giờ trước
MegaCEO
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Trợ Lý Phó Tổng Giám Đốc (Tiếng Trung, AB9414) Hai Phong

MegaCEO (Hai Phong)

Mô tả Công việc Khách hàng của chúng tôi là một công ty sản xuất có vốn đầu tư nước ngoài, hiện đang tuyển Trợ Lý Tổng Giám Đốc tại...

TUOITREVN Đăng 13 giờ trước
MegaCEO
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Software Engineer| Kỹ Sư Phần Mềm (IT, HI9710) Ha Noi

MegaCEO (Ha Noi)

Mô tả Công việc Our client is a foreign invested manufacturing company, looking for a Software Engineer in Hanoi: Improving post processors for new machines and...

TUOITREVN Đăng 14 giờ trước
MegaCEO
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : SEO Account Manager (IT/ App/ E-commerce, Y9279) Ha Noi

MegaCEO (Ha Noi)

Mô tả Công việc Khách hàng của chúng tôi là một công ty công nghệ, hiện đang tuyển SEO Account Manager tại Hà Nội: Là đầu mối liên hệ của...

TUOITREVN Đăng 6 ngày trước

Don't miss new opportunities

Confirmation email sent to

Check your email and click on the link to start receiving your job alerts

Receive the latest job openings for:

companymegaceo

You also might be interested in:

Kỹ Sư

Quản Lý

Supervisor

Korean

Microsoft Office

Quotations

QA

Human Resources

Chemistry

Budgeting

Bạn chÆ°a tìm được công việc phù hợp?

Đăng ký Recruit.net Job Alerts và nhận những thông báo ngay khi có việc làm mới phù hợp nhất với bạn.

Confirmation email sent to

Check your email and click on the link to start receiving your job alerts