All Lg In Việt Nam

Việc Làm Vị Trí Từ 1 to 10 trong số 21
231

Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn – Korean Translator

Công Ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng (Hai Phong, Việt Nam)

Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn – Korean Translator Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng Mô tả chi tiết công việc Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết Mô tả...
CareerLink.vn
- 1 ngày trước

SMT Senior Engineer (Kỹ Sư kiêm Quản Lý Chuyền SMT)

Công Ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng. (Hai Phong, Việt Nam)

SMT Senior Engineer (Kỹ Sư kiêm Quản Lý Chuyền SMT) Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng. Mô tả chi tiết công việc Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết...
CareerLink.vn
- 1 ngày trước

Kế Toán Giá Thành (Costing & Production Accountant)

Công Ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng. (Hai Phong, Việt Nam)

Kế Toán Giá Thành (Costing & Production Accountant) Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng. Mô tả chi tiết công việc Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết...
CareerLink.vn
- 1 ngày trước

40 Sinh Viên Kỹ Thuật (Phòng Sản Xuất, Bảo Dưỡng) (Tiếng Anh...

Công Ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng (Hai Phong, Việt Nam)

40 Sinh Viên Kỹ Thuật (Phòng Sản Xuất, Bảo Dưỡng) (Tiếng Anh Thành Thạo) Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng Mô tả chi tiết công việc Kinh...
CareerLink.vn
- 1 ngày trước

New Production Introduction Engineer

Công Ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng (Hai Phong, Việt Nam)

New Production Introduction Engineer Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng Mô tả chi tiết công việc Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết Mô tả Ngành nghề việc làm:...
CareerLink.vn
- 1 ngày trước

Mechanical Engineer (Kỹ Sư Cơ Khí - Phòng An Toàn)

Công Ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng. (Hai Phong, Việt Nam)

Mechanical Engineer (Kỹ Sư Cơ Khí - Phòng An Toàn) Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng. Mô tả chi tiết công việc - Understanding safety law and...
CareerLink.vn
- 1 ngày trước

Process Engineer

Công Ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng (Hai Phong, Việt Nam)

Process Engineer Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng Mô tả chi tiết công việc Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết Mô tả Ngành nghề việc làm: Sản xuất...
CareerLink.vn
- 1 ngày trước

Customer Service Manager (~$2000, English Fluency)

Công Ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng. (Hai Phong, Việt Nam)

Customer Service Manager (~$2000, English Fluency) Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng. Mô tả chi tiết công việc Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết Mô tả Ngà...
CareerLink.vn
- 1 ngày trước

Kế Toán Thanh Toán (AP - Tax Accountant)

Công Ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng. (Hai Phong, Việt Nam)

Kế Toán Thanh Toán (AP - Tax Accountant) Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng. Mô tả chi tiết công việc Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết - Graduated...
CareerLink.vn
- 1 ngày trước

Tổ Trưởng Sản Xuất

Công Ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng. (Hai Phong, Việt Nam)

Tổ Trưởng Sản Xuất Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng. Mô tả chi tiết công việc Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết - Có ít nhất 5 năm...
CareerLink.vn
- 1 ngày trước
Next
  1. Jobs
  2. Lg
Xem tất cả Starred Jobs