All Itm In Việt Nam

Việc Làm Vị Trí Từ 1 to 10 trong số 24
231

Chuyên Viên Quan Hệ Lao Động (ER Nội Bộ)

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam (Bac Ninh, Việt Nam)

Chuyên Viên Quan Hệ Lao Động (ER Nội Bộ) Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam Mô tả chi tiết công việc * Công tác quan hệ lao động - Chịu...
CareerLink.vn
- 12 ngày trước

Nhân Viên Quản Lý Kho Nguyên Vật Liệu

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam (Bac Ninh, Việt Nam)

Nhân Viên Quản Lý Kho Nguyên Vật Liệu Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam Mô tả chi tiết công việc - Nhập, xuất hàng - Lập dữ liệu báo cáo...
CareerLink.vn
- 12 ngày trước

Nhân Viên Y Tế

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam (Bac Ninh, Việt Nam)

Nhân Viên Y Tế Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam Mô tả chi tiết công việc - Chăm sóc sức khỏe CBCNV, cấp phát, theo dõi và đặt mua thuốc...
CareerLink.vn
- 13 ngày trước

Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam (Bac Ninh, Việt Nam)

Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam Mô tả chi tiết công việc - Lắp đặt dây chuyền sản xuất - Bảo dưỡng sửa chữa...
CareerLink.vn
- 13 ngày trước

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam (Bac Ninh, Việt Nam)

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam Mô tả chi tiết công việc - Kiểm soát chất lượng nguyên vật liệu đầu vào - Nắm...
CareerLink.vn
- 13 ngày trước

TRƯỞNG NHÓM PE (Phòng cải tiến sản xuất)

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam (Bac Ninh, Việt Nam)

TRƯỞNG NHÓM PE (Phòng cải tiến sản xuất) Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam Mô tả chi tiết công việc - Khả năng sử dụng thành thạo Auto Card, MS...
CareerLink.vn
- 13 ngày trước

Shift leader & Group leader

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam (Bac Ninh, Việt Nam)

Shift leader & Group leader Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam Mô tả chi tiết công việc - Quản lý công nhân trên line; - Báo cáo công việc và...
CareerLink.vn
- 13 ngày trước

Thư Ký/ Trợ Lý Giám Đốc

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam (Bac Ninh, Việt Nam)

Thư Ký/ Trợ Lý Giám Đốc Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam Mô tả chi tiết công việc - Giúp Giám đốc theo dõi việc triển khai, đôn đốc, kiểm...
CareerLink.vn
- 13 ngày trước

Purcharse Staff

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam (Bac Ninh, Việt Nam)

Purcharse Staff Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam Mô tả chi tiết công việc - Nhận yêu cầu mua hàng từ các bộ phận và thực hiện các nghiệp vụ...
CareerLink.vn
- 13 ngày trước

Nhân viên IT (Phần mềm)

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam (Bac Ninh, Việt Nam)

Nhân viên IT (Phần mềm) Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam Mô tả chi tiết công việc - Quản lý hệ thống ERP/MES, PDA Barcode, Database Backup; - Kiểm tra...
CareerLink.vn
- 13 ngày trước
Next
  1. Jobs
  2. Itm
Xem tất cả Starred Jobs