hr in Việt Nam

Hr In Việt Nam - 230 Job Positions Available

1 – 20 trong số 230
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : 60590 - HR&GA Staff Ha Noi

Mô tả Công việc Job Details Position: HR&GA Staff Job Code: 60590 Responsibility - Be responsible for labor cost field which ranges from collecting data...

TUOITREVN Đăng 6 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : 60893 - Japanese Speaking - HR cum Accounting Staff Hồ Chí Minh

Mô tả Công việc Job Details Position: Japanese Speaking - HR cum Accounting Staff Job Code: 60893 Responsibility * Accounting tasks ✓ Work with the accounting...

TUOITREVN Đăng 4 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : 60352 - GA&HR Assistant Chief Bac Ninh

Mô tả Công việc Job Details Position: GA&HR Assistant Chief Job Code: 60352 Responsibility ・Equipment management ・Management of internal events, liaison...

TUOITREVN Đăng 7 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Sales Manager [Urgent] Ha Noi

Mô tả công việc 1、 Managing organizational sales by developing a business plan that covers sales, revenue and expense controls 2、 Meeting planned sales goals. 3...

Jellyfish HR Đăng 10 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Network Engineer Bac Ninh

Jellyfish HR (Bac Ninh)

Mô tả công việc Làm việc On-site tại Bắc Ninh, ứng viên thường trú tại Hà Nội có thể đi làm bằng xe riêng của Công ty, ưu tiên ứng...

Jellyfish HR Đăng 10 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự - Hà Nội Ha Noi

Mô tả công việc - Theo dõi biến động nhân sự, đăng tuyển tin tuyển dụng, tìm kiếm, xây dựng mạng lưới ứng viên. - Phân tích vị trí tuyển...

Jellyfish HR Đăng 10 ngày trước
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : NHÂN VIÊN KINH DOANH (LĨNH VỰC TUYỂN DỤNG) Ha Noi

Mô tả công việc - Tư vấn khách hàng từ data của phòng MKT - Chủ động tìm kiếm ứng viên cho các vị trí tuyển dụng của đối tác...

Jellyfish HR Đăng 26 ngày trước
HR Vietnam
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Sales Executive Ha Noi

HR Vietnam (Ha Noi)

Job Description Our client is a 100% foreign-owned company and provides the following services: Auditing and certification of management systems; Industrial ins...

HR Vietnam Đăng 23 giờ trước
HR Vietnam
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Sales Executive Ho Chi Minh

HR Vietnam (Ho Chi Minh)

Job Benefit Insurance Allowances Incentive bonus Health checkup Training & Development Salary review Business Expense Seniority Allowance Annual Leave Job Descr...

HR Vietnam Đăng 23 giờ trước
HR Vietnam
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Claims Associate at Dealer Ha Noi

HR Vietnam (Ha Noi)

Job Description Our client is an insurance agent, we are looking for Claims Associate at Dealer with details: Analyze and investigate technically auto claims by...

HR Vietnam Đăng 23 giờ trước
HR Vietnam
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Sales Administrator Long An

HR Vietnam (Long An)

Job Description Our client is a producing and supplying safe, high-quality and stable animal feed at competitive prices to help farmers improve profits, we are ...

HR Vietnam Đăng 23 giờ trước
HR Vietnam
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Operation Manager Ho Chi Minh

HR Vietnam (Ho Chi Minh)

Job Description Our client is a famous hotel, based in HCM city. We are looking for Operation Manager who has working experience in hospitality sector with deta...

HR Vietnam Đăng 22 giờ trước
HR Vietnam
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : GA Assistant Manager Vung Tau

HR Vietnam (Vung Tau)

Job Description Plan and complete documents, working process to support for general affairs tasks (document, tel, email, fax, seal.) Conduct annual health check...

HR Vietnam Đăng 22 giờ trước
HR Vietnam
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Digital Media Planner Ho Chi Minh

HR Vietnam (Ho Chi Minh)

Job Description We are looking for a Digital Media Planner. The candidate will be expected to be member of Digital Planning Team in a professional leading adver...

HR Vietnam Đăng 22 giờ trước
HR Vietnam
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Trưởng phòng kinh doanh (sản phẩm Thép ống và Thép xây dựng) Ho Chi Minh

HR Vietnam (Ho Chi Minh)

Job Description Mô tả công việc: Xây dựng, quản lý và phát triển hoạt động bán hàng của Công ty: Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch...

HR Vietnam Đăng 22 giờ trước
HR Vietnam
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Trợ lý kinh doanh - Ngành Vệ sinh công nghiệp Ho Chi Minh

HR Vietnam (Ho Chi Minh)

Job Description Khách hàng của chúng tôi là công ty Top 5 trong ngành Vệ sinh công nghiệp với sản phẩm là các máy móc thiết bị vệ sinh công...

HR Vietnam Đăng 22 giờ trước
HR Vietnam
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Technical Service Manager (Medical Devices) Ha Noi

HR Vietnam (Ha Noi)

Job Description You are responsible for understanding the needs of company and customers in terms of best technical customer service. Developing, defining and i...

HR Vietnam Đăng 22 giờ trước
HR Vietnam
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Trưởng Phòng Đại Lý Ho Chi Minh

HR Vietnam (Ho Chi Minh)

Job Description Định hướng, xây dựng và lên các kế hoạch mở rộng hệ thống Đại Lý. Chịu trách nhiệm tìm kiếm, hỗ trợ đội ngũ nhân viên tìm kiếm...

HR Vietnam Đăng 23 giờ trước
HR Vietnam
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Creative Director Ho Chi Minh

HR Vietnam (Ho Chi Minh)

Job Description Our client is a global marketing agency, we are looking for Vietnamese talent for Creative Director position with details: Will lead the Agency ...

HR Vietnam Đăng 22 giờ trước
HR Vietnam
chia sẻ
Cờ
Xem thêm tool

Đánh dấu việc làm này: Vi phạm/Spam - Hết hạn - Liên kết hỏng - Nhân bản

Xem thông tin nhà tuyển dụng trên: Google - Bing - Yahoo

Kết nối tới nhà tuyển dụng này qua: LinkedIn - Facebook

Xem khái : Senior Sales (Rice, agricultural products) Ho Chi Minh

HR Vietnam (Ho Chi Minh)

Job Description Our client is one of the typical enterprises of Vietnam on rice export. Main business fields: Manufacturing, processing and trading for domestic...

HR Vietnam Đăng 22 giờ trước

Don't miss new opportunities

Confirmation email sent to

Check your email and click on the link to start receiving your job alerts

Receive the latest job openings for:

companyhr

You also might be interested in:

Japanese

Japanese

Speaking

Sales Executive

Sales Manager

Staff

Sales Staff

Project Manager

Vietnamese

Sale Manager

Bạn chÆ°a tìm được công việc phù hợp?

Đăng ký Recruit.net Job Alerts và nhận những thông báo ngay khi có việc làm mới phù hợp nhất với bạn.

Confirmation email sent to

Check your email and click on the link to start receiving your job alerts