All Fashion Garments 2 In Việt Nam

Việc Làm Vị Trí Từ 1 to 10 trong số 42
231

Pattern Maker Staff - Nhân Viên Thiết Kế Rập Chi Nhánh Đồng ...

Fashion Garments 2 Co. Ltd. (Đồng Tháp, Việt Nam)

Pattern Maker Staff - Nhân Viên Thiết Kế Rập Chi Nhánh Đồng Tháp Fashion Garments 2 Co. Ltd. Mô tả chi tiết công việc - Maintain the style file with...
CareerLink.vn
- 11 giờ trước -

Admin Staff - Chi Nhánh Đồng Tháp

Fashion Garments 2 Co. Ltd. (Đồng Tháp, Việt Nam)

Admin Staff - Chi Nhánh Đồng Tháp Fashion Garments 2 Co. Ltd. Mô tả chi tiết công việc Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết Mô tả Ngành nghề việc làm: Thư...
CareerLink.vn
- 12 giờ trước -

Cutting Planner - Nhân Viên Kế Hoạch Bộ Phận Cắt - Chi Nhánh...

Fashion Garments 2 Co. Ltd. (Đồng Tháp, Việt Nam)

Cutting Planner - Nhân Viên Kế Hoạch Bộ Phận Cắt - Chi Nhánh Đồng Tháp Fashion Garments 2 Co. Ltd. Mô tả chi tiết công việc Kinh nghiệm/Kỹ năng chi...
CareerLink.vn
- 11 giờ trước -

Development Merchandiser - Head Office

Fashion Garments 2 Co. Ltd. (Đồng Nai, Việt Nam)

Development Merchandiser - Head Office Fashion Garments 2 Co. Ltd. Mô tả chi tiết công việc - Follow documents - Do Costing - RM / Trim Development - Sample...
CareerLink.vn
- 14 giờ trước -

QA In-Charge Material - Chi Nhánh Đồng Tháp

Fashion Garments 2 Co. Ltd. (Đồng Tháp, Việt Nam)

QA In-Charge Material - Chi Nhánh Đồng Tháp Fashion Garments 2 Co. Ltd. Mô tả chi tiết công việc Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết Mô tả Ngành nghề việc làm:...
CareerLink.vn
- 18 giờ trước -

Procurement Merchandiser - Head Office

Fashion Garments 2 Co. Ltd. (Đồng Nai, Việt Nam)

Procurement Merchandiser - Head Office Fashion Garments 2 Co. Ltd. Mô tả chi tiết công việc Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết Mô tả Ngành nghề việc làm: Vật tư /...
CareerLink.vn
- 3 ngày trước -

Data Processing Staff

Fashion Garments 2 Co. Ltd. (Đồng Nai, Việt Nam)

Data Processing Staff Fashion Garments 2 Co. Ltd. Mô tả chi tiết công việc - Create the Item Creation with correct Procedures. - Create New Garment Sale order...
CareerLink.vn
- 3 ngày trước -

Tổ Trưởng Chuyền May Làm Việc Tại Đồng Tháp

Fashion Garments 2 Co. Ltd. (Đồng Tháp, Việt Nam)

Tổ Trưởng Chuyền May Làm Việc Tại Đồng Tháp Fashion Garments 2 Co. Ltd. Mô tả chi tiết công việc Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết - Kỹ thuật may tốt...
CareerLink.vn
- 6 ngày trước -

NHÂN VIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG ANH LÀM VIỆC TẠI ĐỒNG THÁP

Fashion Garments 2 Co. Ltd. (Đồng Tháp, Việt Nam)

NHÂN VIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG ANH LÀM VIỆC TẠI ĐỒNG THÁP Fashion Garments 2 Co. Ltd. Mô tả chi tiết công việc - Translate - Report. Kinh nghiệm/Kỹ năng chi...
CareerLink.vn
- 6 ngày trước -

Merchandiser - Head Office

Fashion Garments 2 Co. Ltd. (Đồng Nai, Việt Nam)

Merchandiser - Head Office Fashion Garments 2 Co. Ltd. Mô tả chi tiết công việc Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết Mô tả Ngành nghề việc làm: Dệt may / Da...
CareerLink.vn
- 9 ngày trước -

Next
  1. Jobs
  2. Fashion Garments 2
Xem tất cả Starred Jobs